Retur til www.Snatur.dk

                     Kædeobs d. 13. sept. på Langeland. "Åben udsigt"

Foreløbige resultat:

Andemose (Hattebakke)
(08:30-16:00): Lom sp. 1 S, Hvepsevåge 7 TI, Havørn 1 TI, Rørhøg 3 TI, Spurvehøg 23 TI, Musvåge 46 TI, 10:26, 15:50, 15:55 Fiskeørn 3 TI, Tårnfalk 5 TI. (DN, Langeland, arrangement "Åben Udsigt". Andemose Bakke, 200 m fra Storebælt-kysten. Obs. af indtræk fra Stignæs. Hvis ikke andet angivet, så TI derefter SV-V). Jan Holm Jensen
Smedebakker, Tranekær (Hattebakke)
: Hvepsevåge 2V ( 11:27) Hvepsevåge 5 S ( 11:40) Spurvehøg 2 V ( 11:06 og 13:48) Spurvehøg 6 S ( 11:29 - 11:40 - 11:45 - 11:55 - 12:45 - 13:00) Musvåge 3 SV ( 12:17) og Hvidklire 7 V ( 10:55). Claus Dalskov
Kommentar fra Claus:
Det var til at blive skør i hovedet af den nærmest stormende kuling! I øvrigt er Skinderløkken 200 m syd for Smedebankerne øens næsthøjeste punkt med sine 41 m. Her førte fruen de kun 8 publikummer hen for bl.a. at bestige denne og se Generalens Eg, som står på østsiden af Skinderløkken. I skovkredse et af landets mest berømte egetræer. Vh Claus
Oldenbjerg (Hattebakke) vest for Løkkeby Enge
(10:45-14:10): Fiskehejre 1 V, Hvepsevåge 3 T, Spurvehøg 6 T, Musvåge 3, Fiskeørn 1 T (fløj Mod Tullebølle), Landsvale 40 T, Bysvale 6 T, Hvid Vipstjert 2 T. (ca. 60 besøgende)
Lindelse Nor, (Hattebakke) (DN Langeland arrangement "Åben Udsigt". Store Vejlebjerg alle obs denne dag er set fra Store Vejlebjerg): Knopsvane 164 R, Rørhøg 1 S, Tårnfalk 3 , Blishøne 250 R, Almindelig Ryle 46 V, Storspove 2 V, Rødben 14 V. Ella Mikkelsen
Dolebjerg (Hattebakke), Vesteregn: Havørn 1 3K (ind fra Ø og retur Ø), Vintervåge 1 VSV, Musvåge 14 S +6 V, Hvepsvåge 3 S + 5V, Spurvehøg 18 S, Blå Kærhøg 1 S, Rørhøg 3 S, Rød Glente 1 1K S, Dværgfalk 2 S, Tårnfalk 10 S, Alm.Kjove 2 V (mørk.), Storspove 6 V, Hjejle 35 V, Svaleklire 1 V, Ravn 2 S, Landsv 30+S. Nis Rattenborg. Nis Rattenborg
Keldsnor (Hattebakke): Lille Lappedykker 14 R, Toppet Lappedykker 9 R, Sorthalset Lappedykker 8 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 270 R, Silkehejre 1 R, Fiskehejre 46 R, Grågås 1010 R, Gravand 1 R, Krikand 35 R, Gråand 15 R, Spidsand 2 SV, Skeand 27 R, Taffeland 6 R, Troldand 35 R, Hvinand 8 R, Rød Glente 2 1K NV, Rørhøg 5 , Blå Kærhøg 2, Spurvehøg 25, Musvåge 7 V, Tårnfalk 8, Dværgfalk 3, Stor Præstekrave 15 R, Hjejle 180 R, Vibe 120 R, Islandsk Ryle 3 R, Almindelig Ryle 119, Storspove 1 R, Sortklire 26, Rødben 1 R, Hvidklire 3, Stenvender 3 V, Hættemåge 20 R, Svartbag 32 R, Splitterne 1 R, Fjordterne 1 R, Huldue 7 TF, Digesvale 18 SV, Landsvale 230 V, Bysvale 8 SV, Skovpiber 2 V, Gul Vipstjert 1 V, Hvid Vipstjert 8 SV, Grønsisken 1 V. Ole Goldschmidt
Ærø (11:00-14:00): Rovfugle 70 T. Morten Müller

                     Oldenbjerg
                                                                Oldenbjerg vest for Løkkeby Enge

Har du lyst til at se trækket på Langeland fra en bakketop, du ikke plejer at bruge, så meld dig til DN-Langelands arrangement søndag d. 13 sept.
Kontakt undertegnede, hvis du er interesseret, på 20514347 eller clausdalskov(snabela)gmail.com

OPRÅB ! ÅBEN UDSIGT på Langeland!

Kære fuglefolk - vi mangler stadig 8 observatører til »Åben Udsigt« på
Naturens Dag her på søndag !! - og selvom en del af formålet er at give
folk mulighed for at se Langeland »fra oven« - med hjælp fra en række
velvillige lodsejere der den dag at har givet adgang til udsigten på
nogle af de mange bakker hvor der ellers ikke er adgang - er det en
enestående chance for at få lavet en »kædeobs« på Langeland - som det
naturligvis er tanken der skal samles op på bagefter - både på nettet
og måske i »Havrevimpen« - så puds kikkerten og meld jer til Claus
Dalskov - kl 11-14 er jo ikke lang tid at bemande en bakke - og måske
vise og fortælle hvis der kommer et par mennesker - om det i nu ved
noget om - fugletrækket - der jo er i fuld gang lige nu !. Men frem
for alt tag på tur - kom med din viden og få noget igen måske - lær
noget nyt eller lær nogen noget nyt - og fortæl også gerne om den banke
og den udsigt vi glemte så vi kan lave en bedre kædeobs næste år - en
fynsk »Bivråkens Dag« måske ?
mange hilsner
Nis Rattenborg DN•Langeland

             Udsigten fra Fakkebjerg en tidlig morgen i august 2008

I DN-Langeland laver vi 13/9 kl. 11 - 14 et arrangement vi kalder  'Åben Udsigt', hvor vi bemander en hatbakke/bakke i hvert af de 15 gamle sogne på øen.
Herfra berettes om alsken forskellige ting, der har med natur, kultur, historie o. lign. at gøre. I den forbindelse kom vi på ideen om samtidig at lave kædeobs. af trækkende fugle fra nogle af disse bakker ( banker på langelandsk).
Pt. har vi bemandet Buns Banke v. Kelds Nor ( Ole Goldschmidt ), Dolebjerg ( Magleby sogn, Nis Rattenborg), Hønsebjerg eller Andemose bakke (Jan Holm Jensen) og Smedebanke (SV for Tranekær, Claus Dalskov).
Vi regner bestemt ikke med at bemande alle 15, men ville gerne have folk på nogle af bakkerne spredt ned over øen. De relevante bakker kunne evt. være:
 

Vi forestiller os at hver bakke er bemandet af  2 eller 3 observatører. Samtidig vil DN bemande bakkerne med folk, der tager sig af publikum og fortæller den historie om området, som de har valgt. Man er selvfølgelig meget velkommen til også at bidrage med fuglefacts til de evt. nysgerrige publikummer.
Hvis der skulle være en kyndig databehandler iblandt, ville det være fint at få kigget alle dagens obs. igennem, så man måske kunne få lidt mere viden om trækkets forløb over Langeland, end vi har pt.
Arrangementet er åben for publikum fra 11-14. Det skal dog ikke begrænse fugleobservationerene. Her er man velkommen til at starte tidligere.

Hvis man har lyst til at deltage i disse kædeobs. kan man henvende sig til: Claus Dalskov 20514347 elle mail: clausdalskov(snabel-a)gmail.com

Læs også: Hatbakkedag på Langeland

                    

Retur til www.Snatur.dk