Tilbage til Herp. fænologi 
Tilbage til www.snatur.dk

          Herpetologisk Fænologi 2003

Læs her obs fra: [april 02][april03][maj 03] [ Direkte til Fænologi-oversigten
                                                                                 
Siden er sidst opdateret:
   13. februar 2004             Skriv til Herpetologisiden her.           [ Skriv direkte til siden fra Nettet ]

 

DECEMBER 2003:

Svendborg Onsdag 17. december 2003. 
Der er stadig mindst to larver af lille vandsalamander i mit havebassin. Det ser ud som om de har valgt at overvintre derude. Ulla Friborg

[Se også Fænologiskemaet]


American bullfrogs (Rana catesbeiana) in Europe  Mandag 8. december 2003. 
However I also have a real 'reply' to my own old message on American bullfrogs (Rana catesbaiana). As part of an EU project an overview has been made of the occurence of bullfrogs in Europe. While the decision to publish
the report is up to the EU, we felt that some of the results could be of interest to others as well. We therefore posted them at: http://www.zavod-symbiosis.si/bullfrog.htm

Please feel free to suggest additions. In case you have any reports that might be a valuable addition, we do have some webspace left and can add relevant doc and pdf files. Links are of course very welcome as well. 
Kind regards Paul Veenvliet


NOVEMBER 2003:

Sandet, Sdr Felding Mandag 24. november 2003. 
Et antal adulte butsnudede frøer fundet i maverne på 4 gedder, som blev fjernet fra et mindre vandhul. Per Klit

[Se også Fænologiskemaet]


Svendborg Lørdag 22. november 2003. 
Mindst en larve af lille vandsalamander er stadig i mit havebassin, hvor den her til aften jagede vandlopper og dafnier i lyset fra min lommelygte. Ulla Friborg

[Se også Fænologiskemaet]


Gårdsplads, Lille Lyngby Tirsdag 18. november 2003. Kl 19:15 
Ung skrubtudse fouragerende i støvregnen. Mvh Jakob Lausen 

[Se også Fænologiskemaet]


Gulstav Mose, Langeland Søndag 2. november 2003. 
Springfrø 1 Ad. 

[Se også Fænologiskemaet]


OKTOBER 2003:

Thurø, Søndervej 107 Tirsdag 28. oktober 2003 
Springfrø 1 - 2 års. Arne Bruun

[Se også Fænologiskemaet]


Knudshoved Odde Onsdag den 15. oktober 2003
Den 15. 10. foretog vi en oprensning af et vandhul på Knudshoved Odde. Kun en enkelt lille grøn frø var stadig på land hvor den jagtede fluer. Under oprensningen fandt vi flere eksemplarer af næsten færdigt metamorfoseret lille vandsalamander med store udvendige gæller (både hanner og hunner). Vi fik også ”vækket” en del (meget mørke) grønne frøer. En enkelt havde ”ballon” form, det er det tredje opsvulmede eksemplar af grøn frø som vi under lig. omstændigheder har fundet på Odden. Alle ”ballon frøer” har været ungdyr. 
Venlig hilsen
Michael Løgstrup og Kurt Jørgensen 

               Billeder fra oprensningen og "Ballon-frøen"

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Hentet på DOF-basen
14-10-2003: Løvfrø 2 Syngende (Fredsmaj, Sønderborg) [HEC]
11-10-2003: Butsnudet Frø 1 Rastende (Høgsbro Plantage, Ribe) [SOP]
30-09-2003: Løvfrø 5 (Moesgård Park/Museum, Århus) [KEH]
19-09-2003: Strandtudse 1 JUV (Mandø, vestkyst, Ribe) [HHE]
14-09-2003: Skrubtudse 1 (Bryrup, Them) [AWM]
14-09-2003: Grønbroget Tudse 5 Rastende (Saltholm, Tårnby) [HHE]
11-09-2003: Løvfrø 3 (Moesgård Strand, Århus) [KEH]
08-09-2003: Løvfrø 20 Syngende (Sønderskoven, Sønderborg) [HEC]
06-09-2003: Lille Vandsalamander 300 (Gl. Vesløs, Thisted) [SBr]
06-09-2003: Løvfrø 1 (Sønderskoven, Sønderborg) [DML]
03-09-2003: Løvfrø 10 Syngende (Sønderskoven, Sønderborg) [HEC]
02-09-2003: Grønbroget Tudse 1 (Klydesøen, Vestamager, Tårnby) [AS]
02-09-2003: Grøn Frø 3 (Klydesøen, Vestamager, Tårnby) [AS]
02-09-2003: Løvfrø 5 (Sønderskoven, Sønderborg) [HEC]
30-08-2003: Skrubtudse 5 (Stubbe Sø Fugleværnsfondens reservat, Ebeltoft) [PLA]
26-08-2003: Grøn Frø 20 (Kongelundsområdet (alle lok.nr. 155031-155055), Dragør) [AS]
24-08-2003: Løvfrø 1 Syngende (Fredsmaj, Sønderborg) [HEC]
24-08-2003: Lille Vandsalamander 1 (Gl. Vesløs, Thisted) [SBr]
24-08-2003: Løvfrø 5 Syngende (Sønderskoven, Sønderborg) [HEC]
22-08-2003: Løvfrø 3 (Fredsmaj, Sønderborg) [HEC]
22-08-2003: Løvfrø 4 Syngende (Sønderskoven, Sønderborg) [HEC]
21-08-2003: Løvfrø 1 Syngende (Egetofte/Løvfrødammene, Sønderborg) [HEC]
21-08-2003: Skrubtudse 1 (Nørre Vorupør, Thisted) [SBr]
21-08-2003: Løvfrø 14 Syngende (Sønderskoven, Sønderborg) [HEC]
21-08-2003: Løvfrø 2 Syngende (Trillen, Sydals) [HEC]
12-08-2003: Skrubtudse 1 (Gl. Vesløs, Thisted) [SBr]
11-08-2003: Løvfrø 2 Syngende (Arnkilsøre, Sønderborg) [HEC]
10-08-2003: Springfrø 3 1K Fouragerende (Gl. Havdrup Mose, Solrød) [SAL]
08-08-2003: Løvfrø 2 Syngende (Sønderjylland`s Amt, -) [HEC]
08-08-2003: Løvfrø 1 Syngende (Sønderskoven, Sønderborg) [HEC]
07-08-2003: Løvfrø 2 Syngende (Trillen, Sydals) [HEC]
05-08-2003: Grøn Frø 10 2K Rastende (Frisenfelt og Kanalerne, Sydfalster) [GFU]
30-07-2003: Løvfrø 5 1K (Fredsmaj, Sønderborg) [HEC]
27-07-2003: Løvfrø 1 1K (Fredsmaj, Sønderborg) [HEC]
25-07-2003: Grøn Frø 1 Syngende (Store Dam, Gråsten) [MJ]
20-07-2003: Skrubtudse 1 Rastende, kun hørt (Køge Sydstrand, Køge) [SAL]
19-07-2003: Grøn Frø 5 Rastende (Bøtø Plantage (Bøtøskoven), Sydfalster) [PNY]
17-07-2003: Grøn Frø 5 Syngende (Emborg Bro, Ry) [PLA]
05-07-2003: Klokkefrø 1 Syngende (Søgård Mose, Sydlangeland) [SEK]
22-06-2003: Grøn Frø 1 Syngende (Sengeløkke Mose Ø.f. Skårup, Rønde) [JPL]
17-06-2003: Grøn Frø 2 (Hejresøen, Vestamager, Tårnby) [AS]
17-06-2003: Klokkefrø 10 Territoriehævdende fugl (Nekselø samlet, Bjergsted) [PEC]
16-06-2003: Lille Vandsalamander 2 (Allindelille Fredskov, Ringsted) [AS]

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Hjortø/Albertslund (klokkefrø opdræt) Fredag den 3. oktober 2003
Dansk Feltherpetelogisk Forening, er en del af projektet med opdræt af klokkefrøer fra Hjortø. Foreningen har i 2002 haft haletudser i pleje, med henblik på at disse skulle bruges som avlsdyr i fangenskab.Vi har tidliger haft held med opdræt af B.Bombina i fangenskab (vi efterligner naturen).Det er jo efterår og frøerne er ved at blive gjordt klar til vinteren, så jeg blev en del overrasket da jeg igår, fandt en ca 3-4 uger gammel haletudse, hvor forælderdyrene jo altså ikke er mere end 1,5 år gammle og ikke større end deres jævnalderne i naturen. Michael Løgstrup

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Lille Lyngby Skævinge Torsdag den 2. oktober 2003
"Intet er så slemt, at det ikke er godt for noget.."
En katasrofal udgrøftning af rigkærene i habitatområdet Lille Lyngby Mose kombineret med en ikke eksisterende afgræsning, har tilsyneladende fået de brune frøer til at eksplodere i antal. 
Hver enkelt skridt man tager derude i de tilgroede og "oprensede" ekstremrigkær afstedkommer 2-3 hoppende padder. De er i tusindvis derude p.t. Mvh Jakob Lausen

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


SEPTEMBER 2003:

Malling Fredag den 26. september 2003
Jeg har i aften d. 26/9 fanget (og genudsat) en løvfrø (Hyla arborea) i Malling, ca. 15 km syd for Århus. 
Med venlig hilsen Sven Neermark

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Vestfyn September 2003. 
Jeg er i dag blevet ringet op af 2 andre her i nærheden der også har observeret løvfrøer. Venlig hilsen Sv. Ove Jørgensen     

          Løvfrø er nu fundet på Fyn - en mindre sensation!!!
          Hermed et billede af "min" løvfrø.

"Denne lille grønne frø, der endnu ikke er helt udvokset, er fotograferet på et vindrueblad hos Svend Ove Jørgensen - og den er intet mindre end en sensation. Det er første gang jeg har set den frit i naturen, men nu da jeg er klar over at det er dens ældre artfæller jeg har hørt hver forsommer de sidste 3-4 år, fortæller Svend Ove Jørgensen til Lokalavisen. Sandsynligvis findes den også andre steder i kommunen - det kunne være spændende at høre. Svend Ove Jørgensen gør opmærksom på, at løvfrøen er totalfredet. Den må ikke samles ind eller slås ihjel. Æg og haletudser må ikke samles ind eller flyttes uden tilladelse. De fleste af de vandhuller, hvor den yngler er beskyttet efter §3 i Naturbeskyttelsesloven."

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Saltholm Søndag den 14. september 2003
(Bufo viridis) 5 stk. grønbroget tudse, yngel fra i år
fundet den 14/9 - 2003 på Saltholm. Allan Gudio Nielsen

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Lille Lyngby Skævinge Torsdag den 11. september 2003
Efter 98 mm nedbør på 24 timer i Nordsjælland var enkelte spidssnudede i martshumør. De kvækkede nu og da hen under aftenen. Venlig hilsen Jakob Lausen

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Stokkeby Nor, Ærø Torsdag 4. september 2003.   
Stålorm. Kim Bang Jensen

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Bornholm September2003.
Jeg har sammen med min lille enmandshær taget et ufint middel i brug. I forbindelse med, at den bornholmske regionskommune siden midt i august har kørt rundt med slagleklippere og massakreret beskyttede løvfrøer i hundredevis, har jeg allieret mig med lovens håndhæver og ser frem til, at en af de ansvarlige for udåden skal ind og tænke sig lidt bedre om et års tid!
Jeg har sndt en kronik til Bornholms Tidende om forholdet, og den blev bragt i går tirsdag den 2.9.03 og kan findes på nettet: www.bornholmstidende.dk/synspunkt/2synstir.htm 
Dette blot til venlig orientering, i håbet om, at det når ud til alle i loyalitet til mig lidende løvfrøfreaks i Danmark!

Med venlig hilsen 

Finn Hansen
Naturvidenskabelig medarbejder
finn.hansen@natur.bornholm.dk
tel. 56 94 04 07 / 29 27 59 63

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


AUGUST 2003:

Farum Kasernes øvelsesterræn August 2003.
På farum Kasernes øvelsesterræn er observeret i denne måned nogle observationer af stor vandsalamander (TC=Triturus Cristatus) (plus enkelte andre dyr):

Rundt om forladt gård: under dørkplade, lastepaller - to løft over 25 stk. Jeg holdt op med at løfte da jeg havde løftet fem ting og set over 30 individer, så skønnede at der var stor vandsalamander under det meste af "skrammelet" rundt om huset, måske 100 individer. 26. august. 
Under træstykker langs nordside af plads, hvor flyveaske var deponeret: 15. august gruppe på 7 TC (sammen med en snog) samt 3 steder med enkeltindivider under forskellige træstykker. 26. august gruppe på 12 under samme stykke træ som de 7, 11 dage tidligere. To enkeltindivider under andre træstykker. 
Under 1x1 meter finerplade ved vejside, gruppe af 6 TC. (15. august) 
To individer af TC, 22. august under træpalle 
To individer af TC under træstykke langs med den åbne plads langs "langsøen" - 22. august. (27. august: egern i grantræ langs asfaltvejen...) 
3 TC under sandsække ved bro - 22. august. Den 27. august rødmusfamilie under træstyller (gammel dør) i østsiden af plads nord for lader. 
3 steder med enkeltindivider rundt om de indhegnede lader og haller under træstykker - 22. august. 
3 steder med grupper af 2, 4 og 4 individer af TC under finerplader, sveller og andre træstykker på nordsiden af pladsen forn haller og lader - 22. august 2003. Den 27. august markmusfamilie under træ på åbent stykke øst for lader. Samme dag, snog, unge fra i år, under træstykke. 
Udtørret vandhul med kraftig bevoksning af primært pil - ingen padder fundet - 22. august. 
Gruppe på 22 individer af TC fundet under træstykker den 15. august - det mærkelige her er at det er tørt og meget bart, bevoksningsmæssigt og at underlaget primært er ral! 
Gruppe af 2 TC under finerplade midt på græsområdet på toppen af bakken (sammen med markmus/rødmus) Observeret den 8. juli, 4. august og 15. august (foto) 
TC under skrald, byggeaffald ved flugtskydebane - tre enkeltindivider forskellige steder. 27. august. Alf Blume

Se Fotos her...

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Nordhavnen, KBH Fredag 1. august 2003.
Denne tur var i virkeligheden tiltænkt grønbroget kålsommerfugl, men i stedet blev den store oplevelse grønbroget tudse (Bufo viridis)!
I små lavvandede vandsamlinger omkring Copenhagen drivingrange (et golf øvecenter) fandt vi mange haletudser i forskellige størrelser. Bestemmelsen af haletudserne blev bekræftet af flere nyforvandlede individer ved bredderne. Under brædder fandt vi tudser som var forvandlet for skønsmæssigt en måned siden. Så vidt vi ved er denne lokalitet ikke kendt eller hvad ?
Kasper og Morten Vincents

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


JULI 2003:

Middelfart juli 2003.
Jeg har mindst 3 frøer gående i min baggang og i mit vaskehus. jeg tror at det er den butsnuede frø. Der er en stor på ca. 80 mm. og to på ca. 40 mm. Jeg har haft besøg af sådanne frøer igennem de sidste 5 år. De blive her gerne i et par mdr. og så forsvinder de igen.  Marianne Enemark

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Røsnæs Onsdag 30. juli 2003.
I dagens anledning, hvilket var det gode vejr, slog vi et smut fordi Røsnæs. Efter at have kigget på sommerfugle og en anseelig mængde markfirben fandt vi lejlighed til at kigge forbi klokkefrø-vandhullerne. Nogle meter fra bredden ved vandhullerne vest for naturskolen observerede vi en stor han af Spidssnudet frø (Rana arvalis). I Skov- og Naturstyrelsens folder om Røsnæs bliver det beskrevet,at der ikke er andre padder end klokkefrø, lille vanssalamander og stor vandsalamander. Denne oplysning er altså ikke korrekt! Kasper og Morten Vincents

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Thurø Torsdag 24. juli 2003.
Haletudserne (Rana dalmatina - springfrø) er ikke alle gået på land endnu. Der er masser af yngel af lille vandsalamander i år. Arne Bruun

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Kalløgrå, Lolland Fredag 18. juli 2003. 
Hej, jeg har netop fundet siden her, fordi jeg i går d. 18/7-03 sidst på dagen i overskyet vejr tror jeg så en masse unge grønbrogede tudser (Bufo viridis) ved slambassinerne Kalløgrå, Lolland. De lå bl.a. i håndstore klumper ved et vandhul, men også spredt i mosundergroet græs/urter. Der var omkring 200 de få steder jeg kiggede. Lars Munk 

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Dragør Lørdag 19. juli 2003. 
Vil blot fortælle, at vi gennem flere år har haft skrubtudser (Bufo bufo) i vores villahave på Dragør Sydstrand. Vi har set flere eksemplarer - og ser i øjeblikket en stor hun på ca. 12 cm og en noget mindre han. De svømmer ofte rundt i vores swimmingpool, hvorfra vi fisker dem op. 
Venlig hilsen
Mie og Kurt Larsen.
2791 Dragør 

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Knudshoved Odde Tirsdag 8. juli 2003. 
Heldigvis holdt vejrudsigten ikke, og solen skinnede det meste af dagen da vi holdt fangstrunde på Odden. Der var endnu ingen nyforvandlede klokkefrøer, men vi fik ved at ketsje haletudser, konstateret ynglesucces i en del vandhuller. Ved vandhul 5 fandt Jan G. en nyforvandlet løvfrø. Venlig hilsen Kurt Jørgensen

          Knudhovedodde den 8. juli 2003.

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Østfyn Onsdag 2. juli 2003. Kl 20:30
Klokkefrø ca 40 kvækkende i min. 5 vandhuller 

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


JUNI 2003:

Øhavet Lørdag 28. juni 2003 
200-300 m. ude fra Tåsingekysten kom en snog svømmende med meget beslutsom retning imod Hjortø.
Jeg fiskede den op og satte den ud i Vejlen, da jeg syntes, det virkede helt forkert at sådan en skulle svømme rundt derude. 
Har du nogen sinde hørt om noget tilsvarende??? Hilsen Poul Rasmussen

Svar Søndag 29. juni 2003 
Hej Poul
Det er da bare dejligt, at få bekræftet, at snogen er så udmærket en svømmer, at den er i stand til at tilbagelægge selv større afstande ad vandvejen. Det giver jo håb for kolonisering af øer, hvor snogen i dag er uddød (eksempelvis Birkholm), samt at tilføre små isolerede bestande nyt blod, så de ikke uddør grundet indavl. 
Og jo, det er en kendt sag, at snoge kan bevæge sig endog lang væk fra land. Rekorden er muligvis den snog man engang fandt svømmende 23 km fra Rügen. 
Mvh. Kim Bang Jensen (forfatter til: Snogen på Ærø Læs også Her...)

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Espe Lørdag 28. juni 2003 
Strandtudse Hø Bent Staugaard

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Fyn
Håre Bjerge
Mandag 16. juni 2003. 
Ihjelkørt stålorm. Kurt Due Johansen
Holstenshus, Fyn
Søndag 15. juni 2003. 
Grøn frø i karpedam i Gammel Dyrehave, Holstenshus. Kurt Due Johansen

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Skarø Torsdag 26. juni 2003
Grønbroget tudse yngler i et vandhul. EEE 

       Bufo viridis Skarø den 26. juni 2003

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Roskilde Tirsdag 24. juni 2003
Roskilde 24. juni: I flere vandhuller i Trekroner-området nordøst for Roskilde fandt jeg larver af butsnudet frø og spidssnudet frø. Ved et enkelt vandhul hoppede der nyforvandlede butsnudede frøer omkring, men ingen spidssnudede. Så ihvertfald det ene sted er butsnudet frø lidt tidligere end spidssnudet frø. Morten Vincents

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Og så var der
- Frø var en ugle
Paddeekspert (Per Klit) opdagede Danmarks-historiens hidtil mest samarbejdsvillige dværghornugle.
Læs om den fornemme gæst her:


- en kommentar fra Jakob:
Jeg synes da det er helt fantastisk, hvis det er en oprindelig bestand af løvfrøer, som nyligt er fundet ved Tystrup Sø!
DNA-analyse.., var det ikke noget NFHF kunne bekoste, evt. ved en indsamling ell. lign ? 
I samme moment kunne den "nye" bestand ved Knudshoved blive undersøgt?
Jeg ville mene at autenciteten er uhyre vigtig i forbindelse med en evt. bevaringsplan/redningsaktion for lokaliteten ved Tystrup. Vh Jakob Lausen

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Knudsskov, Sydsjælland Onsdag 18. juni 2003
Lidt til fænologien: 18./6. fandt jeg helt færdigmetamorfoserede
springfrøer i kanten af et vandhul ved Knudsskov, Sydsjælland. Kåre Fog

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Rejnstrup Overdrev syd for Tystrup Sø 
I øvrigt er der konstateret en lille bestand af løvfrøer på Midtsjælland på Rejnstrup Overdrev syd for Tystrup Sø. Bestanden her er kendt fra gamle dage (1920´erne og 1940´erne), men vi troede at den var uddød. Nu er der 
imidlertid (stadig ? igen ?) løvfrøer. Peer Ravn har optalt 20 hanner + 2 hanner i to vandhuller. De er relativt sky, og kvækker ikke meget; det kan tyde på at der er tale om en overlevende, oprindelig, måske noget indavlet bestand, som har været overhørt igennem mange år. 
D. 11./6. fandt jeg en klump løvfrøæg i vandhullet dér. D. 12./6. også en lille larve. Det ville være godt at få DNA-undersøgt bestanden, men det er dyrt og bliver af den grund næppe gjort. Kåre Fog

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Lille Lyngby
Hvad oversvømmelsen gemte...
Jeg tror man skal lidt tidligere ud af starthullerne for at registrere Løgfrø-yngel i Nordsjælland end i de første uger af juli ? (især i de soleksponerede vandhuller) 
Dejligt at vi her i Lille Lyngby kan supplere med en positiv ynglelokalitet ud af de ialt 11, der blev registreret i Frederiksborg Amt i 2002 
Ved andet "ketchertræk" gik der to "mobbedrenge" i nettet. :-))) 
Er der nogle, der vil skyde på hvornår eksemplaret er fuldt forvandlet ?

        PFUSCUSHALETUDSE

Venlig hilsen 
Jakob Lausen

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Hentet på DOF-basen
16-06-2003: Grøn Frø 5 Syngende (Vestamager (Kalvebod Fælled), Tårnby/København) [TM]
14-06-2003: Grøn Frø 1 Syngende (Tryggevælde Ådal, Vallø) [TM]
12-06-2003: Løvfrø 4 Rastende (Sønderskoven, Sønderborg) [HEC]
07-06-2003: Butsnudet Frø 1 han Rastende (Solrød Strand, Solrød) [SAL]
07-06-2003: Klokkefrø 1 Syngende (Vodrup, Ærøskøbing) [LTP]
07-06-2003: Grøn Frø 100 Syngende (Vodrup, Ærøskøbing) [LTP]
06-06-2003: Grøn Frø 3 Syngende (Even Sø, Præstø) [TM]
06-06-2003: Grønbroget Tudse 1 Syngende (Staunings Ø, Solrød) [SAL]
06-06-2003: Grøn Frø 2 Syngende (Suserup skov, Sorø) [TM]
05-06-2003: Skrubtudse 1 (Klinteskoven EF-lok. 90, Møn) [TM]
05-06-2003: Springfrø 1 hun (Klinteskoven EF-lok. 90, Møn) [TM]
03-06-2003: Grøn Frø 7 han Syngende (Jordbas. ved Stege sukkerfabr., Møn) [TM]
31-05-2003: Klokkefrø 6 Syngende (Røsnæs, Kalundborg) [JOL]
31-05-2003: Grøn Frø 10 Syngende (Sengeløkke Mose Ø.f. Skårup, Rønde) [DD]
30-05-2003: Grøn Frø 2 Syngende (Strandkær/Molslaboratoriet/Øvre Strandkær, Ebeltoft) [DD]
29-05-2003: Strandtudse 1 (Fredsmaj, Sønderborg) [HEC]
29-05-2003: Løvfrø 50 Syngende (Fredsmaj, Sønderborg) [HEC]
29-05-2003: Grøn Frø 3 Syngende (Strandkær/Molslaboratoriet/Øvre Strandkær, Ebeltoft) [DD]

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Fyn
Håre Bjerge Mandag 16. juni 2003. 
Ihjelkørt stålorm. Kurt Due Johansen
Holstenshus, Fyn Søndag 15. juni 2003. 
Grøn frø i karpedam i Gammel Dyrehave, Holstenshus. Kurt Due Johansen

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


    

        De grønne frøer soler sig på en stormfældet poppel i Fredmosen, Langeland yellow_u.gif (1028 bytes)


Bøllemosen nord for Svendborg Søndag 15. juni 2003. 
Stor vandsalamander 3, Springfrø 2. Rasmus Nielsen

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Rosilde natursti, Nyborg Søndag 15. juni 2003. Kl 22:30
Skrubtudse 2

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Brændegaard Sø Onsdag d. 11. juni 2003. 
Hugorm 1 (død) Erik Ehmsen

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Skovbrynke Onsdag d. 11. juni 2003.
Snog 5
Besøgte samme dag et af mine favoritsnogesteder, nemlig Skovbrynke, hvor jeg fik en sjælden lejlighed til at overvære en snog æde en grøn frø; frøen var stor nok i forvejen, men gjorde sig endnu større ved at puste sig op. Snogen var dog også stor og trods megen tvivl fra min side, lykkedes det alligevel snogen at sluge den genstridige frø bagfra. jeg har dog aldrig oplevet en snog være så udspilet omkring kæbepartiet. Den lignede nærmest en afrikansk ægslange ! 
Denne snog var en ud af fem, hvoraf de to var store 80-90 cm, 2 omkring de 50 cm og én omkring 30-40 cm. . Mvh. Kim Bang Jensen 

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Søgaard Pyt, Langeland Onsdag d. 11. juni 2003. Kl 18:30
Klokkefrø 2-4 hanner kvækkede
Gulstav Mose, Langeland 

Klokkefrø 4-6 hanner kvækkede

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Østerskov, Thurø Onsdag d. 11. juni 2003. Kl 9:30
Snog 1 Hun (70-80cm)

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


"Vanjen" Køng Kirkevej, Vordingborg. Søndag 8. juni 2003. 
Massivt kvækkekor af Grøn Frø. Mere end 15 hanner i 500 m2 vandhul. 
Er der nogen der ved, om det er i dette vandhul, der er konstateret Løgfrø i Køng ? Mvh Jakob Lausen 

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Egeskov, Kværndrup. Lørdag 7. juni 2003. 
Ätlig groda (Rana esculenta) spelade i flera dammar vid Egeskov slott på södra Fyn. Hälsningar Jan Pröjts 

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Hjerpsted - Tingdal området. Søndag 8. juni 2003. 
Så fik jeg igen lidt tid tilovers, og tog derfor som jeg plejer en tur ud til Hjerpsted - Tingdal området. "udbyttet" af turen blev observation af følgende krybdyr. 3 stk. Natrix natrix på omkring de 20 cm, fundet ude på et åbent græsareal. 1 stk. Vipera berus, sort og ca. 55-60 cm lang, fundet omkring 30 meter inde i skoven. Og en masse Lacerta vivipara ude i lynget, fik det til ca. en 15-20 stykker. Så man må sige at der var masser af liv i området i går (8/6).

Forsat god pinse til jer alle :o) Ole Johansen

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Voderup, Ærø Klokkefrøtur i Naturskoleregi. Søndag 8. juni 2003. Kl 14:00 
20 mennesker, der mødte op, havde faktisk en helt forrygende tur, hvor vi både så og hørte klokkefrø. vi hørte 5 klokkefrøer og så en enkelt hun. Vejret var fint lige til turen sluttede, og folk var meget tilfredse (én mente oven i købet, at jeg burde indstilles til elefantordenen (desværre var det ikke Daisy)). Lige så godt var det, at vi så to snoge. I det hele taget ser det ud til at snogene er i fremgang i Voderupområdet. Meget positivt. Tre hug med ketsjeren gav yderligere tre vandrøvere også helt skægt, når man tænker på, hvor sjælden arten var her for blot få år tilbage. Mvh. Kim Bang Jensen 

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Melby overdrev  Søndag 8. juni 2003
Midt ude på heden observerede jeg et lille Markfirben (Lacerta agilis).
Jeg snakkede derudover med fire sommerfugleentusiaster som havde set en hugorm.
Der var også godt gang i sommerfuglene adskillige Okkergul pletvinge (Melitaea cinxia) svævede rundt på heden. En lille affløjet Spættet bredpande (Pyrgus malvae) var med til at fuldende en dejlig dag på stranden.

PS: Skuffende var dog at jeg ikke kunne finde et eneste eksemplar af Gråbåndet bredpande (Erynnis tages), jeg ledte formentlig det forkerte sted. Kasper Vincents. 

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Langeland Lørdag 7. juni 2003. 
Gulstav Mose: Grøn frø synger.
Mosen lige nord for Gulstav Mose: Klokkefrø og grøn frø synger. Kurt Due Johansen

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Værneengene, Tipperne  Torsdag 5. juni 2003. Kl 15:45
Strandtudser kvækker ved hytterne

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Lille Lyngby, Skævinge  Onsdag 4. juni 2003. Kl 17:45
Nyklækket snog (ca. 20 cm) fundet under kreaturernes drikkebalje. 
Mvh Jakob Lausen

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Vejlen, Taasinge  Tirsdag 3. juni 2003. Kl 16:40-17:45
Grønbroget tudse (Bufo viridis) 2 kvækker. Erhardt Ecklon

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Ærø Søndag 1. juni 2003.  
Bregninge Mark: Klokkefrø (Bombina bombina) 3 hanner hørt. Lars Briggs

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Dalby Bugt Hindholm, Fyn Maj den 28. 2003. 
Strandtudse hørt. Lars Briggs

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Bombina bombina klokkefrø juni 2003. 
d. 29/5: Hjortø: 5 hanner (i 2 huller)
d. 29/5: Birkholm: 6 hanner (i 4 huller)
d. 25/5: Klintholm: 50 hanner 
d. 27/5: Knudshoved Odde: 100 hanner
d. 27/5: Røsnæs: 50 hanner
d. 26/5: Avernakø: 40-50 hanner. Lars Briggs

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Langeland Søndag 1. juni 2003. 
Sydligste vandhul Gulstav: Klokkefrø 1 Hø. Lilly Sørensen, Niels Bomholt 
Søgaard Søgaard Pyt: Klokkefrø 1 Hø, Almindelig firben 1 (krydser vejen)

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


  Obs fra MAJ/APRIL 2003 findes her...


Se [Februar 2003][Marts 2003]
Se [Januar-Februar 2002][Marts 2002][April 2002] [Maj 2002] [Juni 2002] [Juli/august 2002]
Se [ MARTS 2000 ] [MARTS 2001] [APRIL 2000] [APRIL 2001] [Maj 2000] [Maj 2001] [Juni2001

 [Top] [Tilbage] [ Direkte til Fænologi-oversigten ]


Tidligere års obs kan hentes her:

Var der noget du ikke fik sendt i 2001 eller har du beskeder til Den Herpetologiske Fænologiside.
                                    [TRYK HER]
Mvh  Erhardt Ecklon
yellow_u.gif (1028 bytes)


Skriv til: 1ama028u.gif (2192 bytes) Bjarke Huus Jensen eller Erhardt Ecklon Snail-Mailadresser
Ændret sidste gang den 13. februar 2004.         Antal Besøgende siden den 24. april 1998:
Antal besøgende på hjemmesiden siden april 98.
This page is part af:Http://www.snatur.dk