Botanik på Sydfyn 2001-2010              Sidst opdateret 05 april 2020 06:59:27 

Forrige ]

Obs           Spredte iagttagelser

Tidligere observationer på Sydfyn:

Torsdag den 25. april 2019

Caroline Amalielund: Skælrod (i symbiose med rødel). Steen Winkel

   

Lørdag den 15. februar 2014

Kirkebyskoven, Løvehave: Følfod 1 blomstrer

Mandag den 23. maj 2011

Arreskov sø: Majgøgeurt 8067+ . Erik Ehmsen

Søndag den 22. maj 2011

Arreskov sø: Majgøgeurt flere hundrede stk. på stedet. Carsten Poulsen

          Årets urt: Liden klokke

Søndag den 27. juni 2010.

Æbelø Holme: Liden klokke alm.

     Majgøgeurt Gulstav Mose

Mandag den 7. juni 2010.

Gulstav Mose: Majgøgeurt minimum 1000

Onsdag den 2. juni 2010.

Fredmosen: Majgøgeurt 60

Mandag den 31. maj 2010

Arreskov sø, eng: Majgøgeurt 5209. Erik Ehmsen

     Blomstrende følfod

Tirsdag den 16. marts 2010.

Christiansmindestien, Svendborg: Følfod 2 blomstrende.

          Misteltenen ved Gulstav - læs mere i rapporten -

Søndag den 21. juni 2009.

Klintholm: Stor Gyvelkvæler 1 aftag. bl . Kim Petersen

         Hjul-krone                   Foto: Poul Brugs

Fredag den 19. juni 2009.

Lundborg. Hjulkrone 1. Poul Brugs

Onsdag den 3. juni 2009.

Tange Å: Kvan 1. Poul Brugs

Torsdag den 30. april 2009.

Vejstrup Ådal: Majgøgeurt 15-20 stykker. Ulla Friborg

Søndag den 19. april 2009.

Longelse Bondegårdsskov: Skælrod ca 30 eks. Niels Andersen

Søndag den 4. februar 2008.

Ny Gesinge: Følfod 1. Poul Rasmussen

    Følfod - Foto: Poul Rasmussen

Søndag den 17. juni 2007

Stevneskov i vinklen mellem Skårup Tværvej og Skovmøllevej: Mange stor konval, Firblad, Skovgøgelilje, Ægbladet fliglæbe og afblomstrede Tyndakset gøgeurt. NB. Privat skov. Arne Bruun

Lørdag den 2. juni 2007.

Thurø Rev: Skovgøgelilje ca. 40 i blomst. Arne Bruun

Mandag den 28. maj 2007.

Skovgøgeliljer flere steder, mange tyndakset gøgeurt ved at blomstre af, ægbladet fliglæbe, skovhullæber på vej, skovgøgeurt 1 stk. i blomst, sanikel, majblomst 10 m2 og trevlekrone (ud mod revet).

Kær-fnokurt bestand på ca. 10 m2 i åbning i rørskoven. Kan ses fra Flagebakken

Mange af de flotte gamle naur på Thurø Rev i stykket op mod Østerskov er sprunget ud - hvorefter bladene er visnet, så træerne står stort set nøgne. Andre naur er tilsyneladende ikke ramt. Denne bestand af oprindelig naur er beskrevet i Danmarks Natur.
Har nogen et bud på årsagen eller lignende tilfælde? Arne Bruun

Mullerup d. 18. marts 2007
Anemoner er netop plukket til køkkenbordet. Torben Møller

Tirsdag den 16. januar 2007.
Ny Gesinge
: Følfod blomstrer. Poul Rasmussen

2006

Fredag den 21. juli 2006. Thurø, Sudemadeskoven

Strandloppeurt. Arne Bruun

Avernakø sydkyst: Strandsalat (Lactuca tatarica) ca. 30.  

Mandag den 22. maj 2006. Arreskov: Majgøgeurt 1500. Erik Ehmsen

Mandag den 1. maj 2006. Svendborg Naturskole: Skælrod. Erik Ehmsen

Tirsdag den 28. marts 2006. Svendborg, Christiansmindestien: Følfod 1 (Blomstrer!). Claus Ellef

Lør
dag den 11. marts 2006. Urehoved, Ærø: Følfod 1 (Blomstrer!). Kim Bang Jensen

2005

Vibjerg, Vestfyn. Fredag den 25. juni 2005.
Bjerg-gøgelilje 10

Nakkebølle Inddæmning. Tirsdag den 31. maj 2005.
Kær-Fnokurt 1 klon. Kurt Due Johansen

2004

           Soløje-Alant fotograferet på Monnet af Aage Bo Knudsen

Monnet, Taasinge: Onsdag 4. august 2004
Soløje-Alant blomstrer i øjeblikket tusind-talligt på Monnet. Aage Bo Knudsen

           Snylterod (Monotropa hypopitys)

Lykkesholm: Lørdag 24. juli 2004
Snylterod (Monotropa hypopitys). Thomas Bach Piekut.

Arreskov  Søndag 23. maj 2004:
Ægbladet fliglæbe 1549 . Erik Ehmsen

Romsø  Mandag 3. maj 2004
Tyndakset gøgeurt 18. Erik Ehmsen

Sollerup, Vestlig del Fredag 2. januar 2004
Femradet ulvefod (Lycopodium annotinum)

2003

                                Femradet ulvefod (Lycopodium annotinum)

Monnet Tåsinge Søndag 3. august 2003. Kl 5:15-10:25
Stilket kilebæger, Tangurt og Soløjealant. Poul Rasmussen

Store Egholm Lørdag 2. august 2003. 
Strandnellike. Poul og Anne-Dorthe Rasmussen

Teglværksgraven Odense Onsdag 4. juni 2003.
Kær-fnokurt (stor bestand)

                    Kær-fnokurt 

Vejlen, Taasinge Mandag den 17. marts 2003. Kl 16:55-17:40
Følfod blomstrer 

2002

Monnet Tåsinge Lørdag den 13. september 2002. Kl 6:40-12:35 
Soløjealant, Blåmunke, Stilket kilebæger, og sidst men ikke mindst hedelyng og Tangurt (Den sidste i mange eksemplarer) Poul Rasmussen
 

Ager-kohvede alm. , Natlys 8 . 

Kelds Nor, Sydlangeland Lørdag den 31. august 2002. Kl 6.20-11.50
Strandloppeurt 3-4 kvadratmeter

Store Egholm. Ø-havet   Mandag den 26. august 2002. Kl 11:00-12:00
Strandnellike (få), Tangurt , Soløjealant

      

Store Egholm   Mandag den 19. august 2002. Kl 9:35-13:30
Strand-Nellike (Dianthus superbus) , Tangurt , Soløjealant. Aksel Hansen, Bent Staugaard og Poul Rasmussen 

Vestre Gulstav Søndag den 18. august 2002.
Strandloppeurt 3 kvadratmeter

Engen ved Bjørnemose, Svendborg Tirsdag den 13. august 2002. 
Strandloppeurt 1 kvadratmeter ved Hestehavevej

Flagebakken, Thurø Mandag den 12. august 2002. 
Strandloppeurt i grøftekanten !

Sudemade Thurø Onsdag den 31. juli 2002. 
Strand-loppeurt (Pulicaria dysenterica) ca 2 kvadratmeter

Birkholm Tirsdag den 30. juli 2002. 
Tætblomstret Hindebæger (Limonium vulgare)

Drejet, Drejø Søndag den 28. juli 2002.
Soløjealant 100.   

Monnet Tåsinge Onsdag den 17. juli 2002. Kl 5:45-11:30
Soløjealant min 200.
  Poul Rasmussen

Gesinge gadekær Torsdag den 27. juni 2002.  
Krebseklo (dækker hele gadekæret) , Langbladet ranunkel , Brudelys ,  Tiggerranunkel  

                     Krebseklo ved gadekæret i Gesinge, Taasinge den 27. juni 02

                    Lav hyldedrik selv se opskriften fra TV2
                     Læs også... Hyldeblomster: stegt, kogt og i sæbe

Klingstrup Skov Skårup Søndag den 16. juni 2002.
Plettet gøgeurt ca 50.

Ærøskøbing,Bjergene Uhrehoved Lørdag den 8. juni 2002. 
Slangetunge 100 -200 , Hjertekarse

                         Slangetunge Uhrehoved, Ærøskøbing den 8. juni 02  

Østerskoven, Thurø  Fredag den 7. juni 2002. 
Skovgøgelilje 1.

Arreskov-området Onsdag den 5. juni 2002. 
Ægbladet fliglæbe 1011. Erik Ehmsen

Svinehaverne, Egebjerg Bakker Onsdag den 5. juni 2002. 
Skov gøgelilje 40 - 60 , Majgøgeurt 80 -120, Plettet gøgeurt 20-30, Guldblomme (lidt færre end andre år!), Rundbladet soldug

Horne Næs   Mandag den 3. juni 2002. Kl 12:00-12:30
Skovområde med lysninger og græsarealer ca 200 kvm ved Horne Næs : Skovgøgeurt 2 i blomst
Skovgøgelilje/Bakkegøgelilje 2 i blomst, /
Tyndakset Gøgeurt 4 afblomstret,
Ægbladet Fliglæbe ca. 20 i blomst.
Per D Poulsen [Fugle-Faaborg ]

Dejrø (ud for Ærøskøbing)  Søndag den 2. juni 2002. 
I det tidlige forår var jeg under fiskeri en tur på Dejrø (ud for Ærøskøbing) og faldt straks over en karakteristisk frøstand, som jeg ikke havde set før. Vel hjemme kunne jeg identificere den som en frøstand fra en Bulmeurt Hyoscyamus niger. Det var klart, at jeg, når sommeren kom, måtte se om der var nye planter. Så da jeg her til morgen atter var på fisketur, gæstede jeg forsigtigt (af hensyn til fuglene) stedet og fandt hele fire bulmeurt inden for et lille område. De stor iøvrigt sammen med en mængde Strandlimurt Silene uniflora
Mvh. Kim 
Ps. Et par af bulmeurterne var i blomst. Bulmeurt er, så vidt jeg ved, i øvrigt ikke set på Ærø siden 50'erne-60'erne. Dengang ved Næbbet v. Skjoldnæs 

Svanninge Bakker Søndag den 26. maj 2002. 
Alm.Tjærenellike, Kost-fuglemælk.

Gulstav Mose, Sydlangeland Lørdag den 25. maj 2002. Kl 9:30 -10.50 
Majgøgeurt 600. 

Noret Tåsinge Fredag den 24. maj 2002. Kl 10:15-12:30
Majgøgeurt 185 Poul Rasmussen

Thurø Rev, Thurø Fredag den 24. maj 2002. Kl 12:30 - 13.30
Tyndakset gøgeurt 150, Ægbladet fliglæbe 40, Trævlekrone. 

Østfyn Torsdag den 9. maj 2002

                Rød variant  af hulkravet kodriver

Sundet Faaborg Lørdag den 13. april 2002 
Blomstende gule anemoner og alm. milturt . Jacob Zarlang

Klintholm, Østfyn  Mandag den 1. april 2002. Kl.13:30-14:30
Hulkravet kodriver blomstrer, Almindelig guldstjerne blomstrer

                                

Naturskolen, Svendborg Tirsdag den 12. marts 2002
Vorterod og anemoner blomstrer:  Erik Ehmsen 

Svendborg Tirsdag den 12. marts 2002. Kl 12.45
Marsviol blomstrer
Anemone blomstrer [Se fænologi...]

               Anemone 12/3-2002.

Cristiansmindestien, Svendborg Mandag den 4. marts 2002. Kl 15:30
Følfod 6 -10 blomstrende planter. [Se fænologiarterne...]
Modtaget den 5. marts fra Ny Gesinge, Taasinge
Jeg har haft blomstrende følfod her vel næsten 14 dage. Poul Rasmussen

                           Følfod ved Christiansmindestien, Svendborg. Årets første ?

Naturskolen, Svendborg Mandag den 11. februar 2002.
Så den første helt udsprungne Engkabbeleje i dag. 1 klasse fra Byskolen tog 
turen med smil på trods af regn og regn og regn og mudder. Erik Ehmsen 

2001

Syltemade Ådal, Egebjerg  Onsdag den 3. oktober 2001 Kl 17:00 - 18:30
Merian (Origanum vulgare)

                             Merian Øverst på skrænt i Syltemade Ådal. Flerårig, velduftende. EE-foto 

      Småblomstret Balsamin Christiansminde den 13. sep. 01  

Birkholm Onsdag den 5. sep. 2001
Strandskræppe (Rumex maritimus)
Strandskræppe findes ligeledes ved Arreskov Sø og Brændegaard Sø ifølge Erik Ehmsen.

                   Strandskræppe på Birkholm

                

         Strandloppeurt på kysten ved Sudemadeskoven, Thurøs nordkyst  
                       Strand-Loppeurt (Pulicaria dysenterica) fra kysten ved 
                       Sudemadeskoven, Thurø den 30. aug. 01 

Ristinge Klint Søndag den 26. august 2001
Ager-Kohvede +. [Læs mere]

                                Ager-Kohvede Ristinge Klint den 26. august 2001
                                Ager-Kohvede Melampyrum arvense

Bregninge Bakke Lørdag den 25. august 01
Almindelig Sanct. Hansurt , Bakke-Nellike , Aften-pragtstjerne , Bakketidsel ,  Alm Hedelyng , Gyvel , Harekløver , Alm Gyldenris   

Hvidkilde Sø Torsdag den 2. august 2001
Skovhullæbe min . 10. stk.

                        Skovhullæbe ved Hvidkilde Sø

Vejlen, Tåsinge  Søndag den 22. juli 2001. 
[
Kattehale
],[Lådden dueurt], [Bittersød Natskygge], [Hyldebladet baldrian], [Gærde Snerle], [Kærtidsel], [Mjødurt] og [Alm. Fredløs] dominerer langs stien til Tårnet.

                                     Almindelig fredløs fra Tåsinge Vejle den 22. juli 01

Thurø Rev og Østerskov Søndag den 15. juli 2001 
[Dunet Steffensurt], [Pengebladet-Fredløs] [Lav Hindebæger] og [Strand-Krageklo].

                                    Pengebladet fredløs Thurø Rev den 15. juli 2001. EE-foto

 

             Når cikorien blomstrer trækker vadefuglene

Rødme Svinehaver, Egebjerg Tirsdag den 26. juni 2001
Bakkegøgelilje, Plettet gøgeurt, Skovhullæbe
NBJ og Lilly

            Vedbend-Torskemund 15-70 cm. Juni -sept. Mure, kirkegårde, stendiger, strandvolde, vejkanter og ruderater. Hh i DK. Flerårig. Stendige ved Thurø Kirkegård. EE-foto  

Hjortø Tirsdag den 26. juni 2001 Kl 9:30 - 13:00. bl. a
Musevikke, Torskemund, Alm. Katost, Læge-Jordrøg,

                  Læge-Jordrøg fra Sydkkysten ved Kappelvej, Hjortø d. 26. juni 01.

                                 Musevikke og Torskemund fra Hjortø d. 26. juni 01

Syltmade Ådal, Egebjerg  Mandag den 25. juni 2001
Skovstar, Gul Iris, Skov Galtetand, Hyldebladet Baldrian

Hyldebladet Baldrian Skovgaltetand

Slipshavn, Nyborg Søndag den 24. juni 2001
I dag var mange af Læge-hundetungerne på Slipshavn begyndt at springe ud. Jeg vedlægger et billede, taget med Canon D30. Hilsen Thomas Bach Piekut  

          Læge-Hundetunge Slipshavn, Nyborg. Foto: Thomas Bach Piekut
          [Thomas Bach Piekut billeder]

Thurø Rev / Østerskov Lørdag den 23. juni 2001 kl  7:00 - 8:30 bla a
Skovgøgelilje 2, Skovhullæbe, Alm. Syre, Strandbede, Strand-Mælde, Alm Strandgåsefod, Alm. Strandarve, Strand mandstro, Strand-Karse, Prikbladet Perikon, Alm Stedmoderblomst, Alm. hulsvøb, Vild gulerod, Marehalm, Ager-Svinemælk, Sandstar, Engelskgræs, Vellugtende Gulaks, Rejnfan, Harekløver, Bidende Stenurt, Fåresvingel, Rajgræs, Hundegræs, Kamgræs, Hjertegræs, kvik, Alm. Guldhavre, Fløjlsgræs, Strandkogleaks, G
ul fladbælgFlere af ,

    Almindelig Kællingetand. Thurø Rev den 23. juni 2001. EE-foto

Svendborgsund øst for Iholm  Torsdag den 21. juni 2001 
Ederfugl flere kuld: 2 hunner + 10 Pull & 3 hunner 9 Pull

                   Mælkeurt fra Skansen, den 19. juni 01

Skansen, Svendborg Tirsdag den 19. juni 2001. 
Bakke-Nelliker og såvidt min flora rækker også Nikkende Limurt.
Arne Bruun [Grøn Guide]
Kvan, Alm. mælkeurt, Trævlekrone EEE

                         Nikkende Limurt den 19. juni 01. Skansen. EE-foto

Åmosen, Ollerup Onsdag den 13. juni 2001 
Trævlekrone, Gul iris, Bidende ranunkel, Eng-forglemmigej, Almindelig blærerod, Vandrøllike, Frøbid, Lysesiv, Majgøgeurt (få), Liden Nøkkerose, Gul åkande, Hornblad, Kransnålealge, Tiggerranunkel. Alm mjødurt, Eng-Nellikerod

Vårø Haver, Tåsinge Lørdag den 9. juni 2001 
Ægbladet fliglæbe
Poul Rasmussen

       Hvidtjørn blomstrer lige nu  

Ukendt lokalitet Torsdag den 7. juni 2001

Skælrod 2 og over 400 skovgøgeurt her de sidste dage men du får ingen lokaliteter, da jeg også har set over 300 gravehuller i en eng, hvor orkideer er forsvundet.
Det må være kommercielt tyveri og desværre ikke det første!

                          Gærde-Vikke er almindelig i skovene omkring Svendborg. EE-foto  

Thurø Rev Torsdag den 17. maj 2001
Hjertegræs, Hvidtjørn blomstrer, Liden snerre, Tormentil portentil, Fløjlsgræs.

           Hjertegræs blomstrer lige nu den 5. juni 01

Vejlen, Tåsinge  Tirsdag den 5. juni 2001
Majgøgeurter ca. 150. 
Desuden 6-8 lysere gøgeurter uden prikker på bladene. 
Kan det være kødfarvet gøgeurt? Poul Rasmussen

Rødme Svinehaver, Egebjerg Fredag den 1. juni 2001
Majgøgeurt ca 80-100, Soldug, Tormentil potentil, Bukkeblad, Smalbladet kæruld, Guldblomme (er stadig kun i roset), Skovgøglilje.

                          Smalbladet kæruld mosen mod syd. EE-foto

Vejlen, Tåsinge Onsdag den 30. maj 2001 kl16:00 - 17.40.
Trævlekrone, Engkarse, Hvidtjørn, Tiggerranunkel, Majgøgeurt  50 - 100.

           Trævlekrone blomstrer lige nu den 30. maj 01. EE-foto.

Arreskov:  Mandag den 28. maj 2001
Stor nedgang i majgøgeurtlokalitet ved Arreskov! Der er i år næsten 4000 på denne eng, men der burde være mindst 6000. Jeg tror det skyldes forhøjet vandstand. Erik Ehmsen.

Vibelund Svendborg Mandag den 28. maj 2001
Majgøgeurt 1500 - 2000.

               Majgøgeurt, Eng-nellikerod den 28. maj 01. EE-foto

Lille Eng Svendborg Søndag den 27. maj 01
Firblad, Stor konval, Ægbladet fliglæbe, Skovstar, Tyndakset gøgeurt, Majblomst, Stor fladstjerne, Skovmærke, Almindelig guldnælde, Eng -Nellikerod, Sanikel.

           Firblad (paris quadrifolia) Lille Eng, Svendborg. Maj 01. EE-foto

 

                       Majblomst, Lille Eng Svendborg Lørdag den 19. maj 2001. EE-foto  

Noret-Tåsinge Torsdag den 24. maj 2001 
Majgøgeurt 200-300. Poul Rasmussen

                Kornet stenbræk, Knoldranunkel og Engelskgræs på Thurø Rev. EE-foto  
                                              Prøv linket på de tre plantearter! 

Arreskov:  Onsdag den 23.maj 2001
Majgøgeurt 1865  på en af "mine enge" er normalt for denne eng de seneste år. Erik Ehmsen

               Knoldranunkel fra Thurø Rev.  

Vejlen, Tåsinge Onsdag den
23.maj 2001 kl. 16:00-18:00
Majgøgeurt ca 20 stk blomstrer

Thurø Rev Torsdag den 17. maj 2001

      Tyndakset gøgeurt, Thurø den 17. maj 2001. EE-foto  

 

Forrige ]


05 apr 2020
This page is part af:Http://home3.inet.tele.dk/e-ecklon/natur.htm
This site was created with 100% recycled electrons.