Tilbage til Herp. fænologi 
Tilbage til www.snatur.dk

          Herpetologisk Fænologi 2004

Læs her obs fra: [Efterår 2003] [ Direkte til Fænologi-oversigten
                                                                                 
Siden er sidst opdateret:
   18. januar 2005             Skriv til Herpetologisiden her.           [ Skriv direkte til siden fra Nettet ]

December 2004:

Intet

November 2004:

Nordsjælland Juli - november 2004.

4. juli 2004: Stålorm 1 haleløs på Strandvejen i Tisvilde Hegn
9. juli 2004: Alm. firben 1 solende i klitten, Ll. Kulgab v. Melby Overdrev
13. juli 2004: Stålorm 1 afkastet ham på Bisp Absalonsvej i Tisvilde Hegn
16. juli 2004: Butsnudet frø 1 ca. toårig i vandhul i Torup landsby, Tisvilde Hegn
16. juli 2004: Alm. firben 2 i klitten ud for Troldeskoven, Tisvilde Hegn
17. juli 2004: Snog 1 lille på Tvede Lindsvej lige syd for Tisvilde Hegn
22. juli 2004: Butsnudet frø 1 i have på Dyrevænget, Tibirke Sand
23. juli 2004: Grøn frø 1 på eng syd for Oldtidsvejen mellem Ellemosen og Holløse Bredning
30. juli 2004: Skildpadde sp. 1 ca. 25 cm. lang, Gentofte Sø iflg. H. Brochmann
7. august 2004: Spidssnudet frø 1 stor i have på Dyrevænget, Tibirke Sand
21. august 2004: Snog 1 ca. 1 m lang, MEGET tyk på midten - vel efter måltid - ved Brantebjrgslinje, Tisvilde Hegn
21. august 2004: Skrubtudse 1 1K i have på Dyrevænget, Tibirke Sand
29. august 2004: Spidssnudet frø 1 stor i have på Dyrevænget, Tibirke Sand
august 2004: Hugorm 1 han på én dato i have på Lyngfeldstvej lige syd for Tisvilde Hegn iflg. lokal beboer
17. sept. 2004: Snog 1 i haveskur på Dyrevænget, Tibirke Sand
17. sept. 2004: Skrubtudse 1 i have på Dyrevænget, Tibirke Sand
25. sept. 2004: Spidssnudet frø 1 stor i have på Dyrevænget, Tibirke Sand
13. november 2004: Skrubtudse 1 stor, netop ihjelkørt på Arresø Allé, Tibirke Sand Mvh Thomas Vikstrøm

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


          

Hej Ole!
Tack för ditt mail!

Naturligtvis har jag med stor glädje och samtidig förundran läst om løvfrøerna vid Glamsbjerg på Vestfyn, liksom det lika spektakulära fyndet av Hyla långt ut på Knudshoved Odde. (Kåre Fog´s återintroduktion av Hyla vid Vordingborg torde inte förklara den nya förekomsten på Knudshoved).

Jag tror inte att det rör sig om naturlig förekomst, utan är sannolikt resultat av illegal insamling och utsättning av okända personer. Med facit i hand är det naturligtvis fantastiskt att det åter finns løvfrøer på Fyn och Knudshoved, men samtidigt ett tilltagande problem, då intresset för frøer och tudser har ökat kraftfullt under de senaste 10-20 åren. Därmed ökar också risken för faunakleptomani och ohämmad utsättning av sällsynta och rödlistade groddjur på allehanda platser. Det är inte alltid det slår lika väl ut som vid Glamsbjerg, där uppenbart förutsättningarna varit riktigt goda. I Sverige har okända personer manipulerat med skånska løvfrøer och planterat ut i olika områden, bl.a. på Öland. Även klokkefrøn har insamlats och omplacerats på liknande sätt i olämpliga biotoper, där djuren är dömda till undergång. (I Skåne har vi bara ett exempel där olovlig insamling och utsättning fallit lika väl ut som vid Glamsbjerg. Nämligen vid Lunkaberg, som ligger 6 km SSV Simrishamn i sydöstra Skåne, introducerades olagligt i början av 1990-talet 8 vuxna løvfrøer i okänd könsfördelning. Det är ett mycket fint område som saknat Hyla sedan slutet av 1950-talet. 13 år senare har populationen vuxit till >750 kväkande løvfrøer i 11 olika vandhuller inom området!).

Fler exempel från Skåne och Sjælland: I slutet av 1970-talet ertappades och stoppades ett par personer från Danmark (!!!) med att försöka insamla løvfrøer i Skoghejdans naturreservat i Baldringe. Å andra sidan är vi svenskar inte ett dugg bättre! Svenska fältbiologer (!!!) tog olagligt ett mindre antal vuxna klokkefrøer på Knudshoved Odde 1977 och planterade sedan ut i Mölle fälads naturreservat söder om Kullaberg. Det finns många fler exempel på olaglig insamling och hantering av amfibier (och reptiler) i Sverige. Rimligen förekommer detta på liknande sätt och omfattning i Danmark.

Min fulla övertygelse är därför att det inte rör sig om en naturlig, oprindelig bestand av løvfrø på Vestfyn och Knudshoved. Grundat på följande:

Under perioden 1971-1988 gjorde jag åtskilliga resor med motorcykel eller bil till Jylland och Als under maj-juni för att lyssna efter Hyla. På vägen dit passade jag också på att systematiskt köra runt överallt på Fyn och lyssna på samma sätt med korta, regelbundna stopp (intervall 500-1000m), men hörde aldrig løvfrøer någonstans trots grundligt eftersök. Samma sak på Langeland. Arbetsinsatsen var så omfattande att jag rimligen borde hört kväkande løvfrøer vid något tillfälle, om de bara funnits! (Kontrollerade också mycket noga under högsäsongen i maj 1972 det notoriska ryktet om løvfrø vid Limfjorden i Nordjylland angiven av Hans Kauri 1960. Enligt uppgift skulle det förekomma Hyla på fru Fak´s mark vid Kås, Lihme, där jag fick tillstånd att campa vid den fina ekkrattskoven. Naturligtvis hittades inga løvfrøer).

Flera år tidigare då jag bodde i Malmö under perioden 1960-1970 - innan jag hade körkort - tog jag ofta färjan över till Dragør medhavande cykel eller knallert. Körde sedan runt i alla delar av Sjælland. Observerade Hyla endast i området vid Roneklint (Bøndernas Egehoved) och längre söderut i ett par vatten vid Stensved. Lyssnade och letade förgäves efter løvfrøer flera gånger kring Vordingborg och ute på Knudshoved, där jag även övernattade några gånger. Vid flera tillfällen lyssnade jag även förgäves efter arten över hela Falster och Møn, men noterade många spridda förekomster på Lolland, särskilt på västra delen av ön.

Eftersom løvfrøn kväker så kraftfullt att den hörs på kilometeravstånd, så verkar det också besynnerligt att närboende vid Glamsbjerg bara uppmärksammat konserterande løvfrøer under de senaste åren.

Beträffande DNA-analyser så är det väl enklast att ta genom salivprov med pipett från större eller vuxna individer (en snäll metod mot djuren som går snabbt och smärtfritt). Därefter kan de släppas omgående. Claes Andrén har nyligen tagit sådana prover på olika metapopulationer av Bombina i Skåne för att söka genetiska orsaker i varför klokkefrøerne har "exploderat i antal" i Baldringeområdet, medan de klarat sig mycket sämre i andra områden. Kanske beroende på olikheter i ursprung och att vissa metapopulationer är mer fertila med bättre genetisk variation, t.ex. djur från Knudshoved och Nekselø. (Klokkefrøerne i Skåne har sitt ursprung från bl.a. Knudshoved, Nekselø och Avernakø).

Ta gärna kontakt med Claes på Universum i Göteborg för råd och hjälp med ev. kommande analys. Hälsa ifrån mig! Epostadressen är: claes.andren@reptilia.se

Bästa hälsningar

Boris
________________________________________________________________________


Måndagen den 15 november 2004 kl 11.51 skrev Ole Scharff:


Hej Boris!

Jeg har fulgt med i den spændende konkurrence om at se årets sidste løvfrø - grattis med sejren :-)

Sammen med Erhardt Ecklon har jeg i år efterforsket rygtet om løvfrøer her på Fyn, hvor den ellers skulle være uddød omkring 1970. Vi har fundet en pæn bestand (som du måske har set på www.snatur.dk :-)) og er nu interesseret i at afklare, om det er en oprindelig bestand eller efterkommere af nogle udsatte frøer. Der bliver muligvis lavet en DNA-test på haletudser fra i år, men det afhænger af, om nogen vil betale for det......

Du beretter om, at du har observeret løvfrøer i Danmark siden 1960. Har du nogensinde mødt arten på Fyn? Vi er meget interesseret i at høre om ældre fund af arten, så vi kan sandsynliggøre over for myndighederne, at det er en oprindelig og bevarelsesværdig bestand, vi har med at gøre!

mvh Ole H. Scharff, Odense
 

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Baldringe, Oxhagen (Skåne). Fredag d. 12 november 2004 (00.10-01.30)

Nattemp. +5°C, uppehållsväder och svag vind. Besökte Vasasjön i Oxhagen för att leta efter sena larver av Hyla och Bombina. Som tidigare nämnts pågick spel och amplexus i detta vatten t.o.m. 7:e, resp. 11:e augusti i år. Av denna anledning borde det ännu finnas en rimlig chans att hitta larver även om det är ett stort vatten med en areal om 3 ha. En grundlig genomgång gav dock inget resultat.

Jag vill ännu en gång tacka Henning för värdigt motstånd i kampen om årets sista løvfrø! Hoppas samtidigt att vårt arbete med att dokumentera sena observationer av løvfrøer varit lika spännande och stimulerande för läsarna.

Avslutningsvis vill jag gärna berätta - som trogen gammal vän av Danmark - att jag observerade mina första løvfrøer på Bornholm den 15 juni 1960. Lokaliteten var en liten damm nära pensionat Skovhult, som ligger mellan Neksø och Snogebæk på Sydbornholm. Jag har ännu 44 år gamla fotos av løvfrøer från denna minnesvärda resa! Efterhand har jag gjort många fältresor till Bornholm och blev under början av 1970-talet nära vän med den legendariske Arne Larsen i Rønne.

Under talrika andra turer i Danmark, har jag observationer och anteckningar om løvfrøer från Sydsjælland, Vest, øst- och centrala Lolland, Sønderjylland (åtskilliga lokaliteter från Vejle i norr till Hoptrup i söder). Observerade även løvfrø i Rødding Skov, som jag bestämt tror inte många känner till. Vet någon om det fortfarande finns løvfrøer på denna lokalitet? Rødding Skov ligger en bra bit västerut - 21 km ONO Ribe - och Hyla förknippar man annars mest med de östra delarna av södra Jylland och naturligtvis den fantastiska ön Als. Mina finaste minnen av løvfrøer på Als har jag från Sønderskoven och Nørreskov, där det finns lekdammar och habitat av samma karaktär, ofta belägna i halvsluten skogsmark, vilket inte är så vanligt i Danmark.

                       Hasselmus Foto: Boris Berglund

Besökte senast Als i november 2002 och var stationerad några dagar på  vandrerhjemet i Vollerup. All tid disponerades då för att inventera hasselmus (Muscardinus avellanarius) inom Aabenraa och Graasten´s AMT.
Som artspecialist på hasselmus erhöll jag detta uppdrag från Zoologisk Museum i København (Hans Baagøe, Dansk Pattedyrsatlas). Den färdiga rapporten om hasselmusens utbredning och status i Sverige och Danmark
kommer att publiceras senare denna vinter och kommer att omfatta c:a 300 pp. Eftersom jag i östra Skåne ofta associerar løvfrøn med hasselmusen, då båda artena har så mycket gemensamt i det terresta habitatkravet och lever sida vid sida, så kan det i herpetologiskt sammanhang vara motiverat att även visa en bild på hasselmus i detta forum som omväxling till alla fotos på løvfrøer. Mvh Boris Berglund


Baldringe, Nyvångsskogen. Torsdag d. 11 november 2004 (12.50-15.45)

Vädret: Lätt molninghet och svag vind med temp.+9,5°C gav förhoppning att ännu en gång observera någon løvfrø på de senaste lokaliteterna under middagstimmarna. Under 3 timmars noggrann genomgång av de senaste fyndplatserna hittades inga løvfrøer. Ej heller några kväkande djur.
Det verkar nu utsiktslöst att påvisa fler løvfrøer, såvida det inte blir en mycket mild och nederbördsrik natt inom kort med temperatur på minst +8°C. Detta kan aktivera återstående eventuella løvfrøer, som ännu bara sökt intermittent skydd och inte gått i permanent vinterdvala. Mvh Boris Berglund

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Sønderborg, Fredsmaj Torsdag d. 11. november 2004.

Trods grundig eftersøgning er ingen løvfrøer registreret i 2 dage nu. Tillykke til Boris med den flotte nye rekord!

Løvfrøernes korsang noterer jeg kun af og til - senest 07-09-2004, hvor jeg blev overrasket over at høre en flok kraftigt syngende løvfrøer ved Fredsmaj i perioden 19:41-20:24. Minimum 10 deltog i sangen - sandsynligvis flere. Jeg noterede observationen på grund af det overraskende tidspunkt. Denne samt andre observationer findes i DOFbasen. Hilsen Henning

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Till sist ett par frågor:
1) Vilken är den tidigaste inrapporterade observationen av vandrande løvfrøer i Danmark och på Als i synnerhet?
Före den 10 mars?
2) Vilken är den senaste inrapporterade observationen av korusspel från vandhuller (>3 hanar) av løvfrøer i
Danmark och på Als i synnerhet? Det skånska rekordet är således satt i år den 7 augusti. Mvh Boris Berglund

Bellinga (Syd Sjöbo, Skåne). Onsdag d. 10 november 2004 (14.23-14.25)

Vädret: Jämnmulet, måttlig vind och temp. +7,5-8°C.

En av de verkliga superlokaliteterna för Hyla. I våtmarken har vid flera tillfällen under olika år räknats över 700 kväkande hanar av løvfrø under lekperioden, som brukar pågå en bra bit in i juli under de flesta år. Genom en långt utdragen lekperiod är därför chansen större att finna "eftersläntrare" av metamorfer. Såg inga juveniler, men hörde
1 løvfrø spela vid två tillfällen mellan kl. 14.23-14.25. Ljudet hördes med en egendomlig "extra resonanseffekt" och kom från ett större stenparti i en vindskyddad sluttning med riklig, kringliggande vegetation av bl.a. vass. Djuret satt undangömt någonstans nere mellan de stora stenbumlingarna, som dessutom hjälper till att ackumulera
solvärmen. De övervintrar ofta på sådana platser, liksom under stengärden, där det dessutom ofta finns gott om övergivna sorkgångar, som underlättar för løvfrøerna att ta sig ner på tillräckligt djup för att klara vinterdvalan.

Jag har en annan topplokalitet med spel i år av >500 Hyla och >250 Bombina (klassad som den bästa av mina 93 vandhuller med klokkefrøer i Baldringeområdet under 2004). I detta vandhul observerades lek och amplexus av løvfrøer ända fram till 7 augusti (skånskt rekord) och för klokkefrøer till 11 augusti. Med största sannolikhet finns det fortfarande kvar yngel i detta vatten av båda arterna, även om larverna inte metamorfoserar vid så låga vattentemperaturer som nu råder (<+10°C), utan dör efterhand. Skall för ordningens skull kontrollera om det finns synliga larver kvar. Mvh Boris Berglund

                 Løvfrø Skåne d. 9/10 november 2004

Baldringe, Nyvångsskogen. Tirsdag d. 9. november 2004 (23.30-23.40)

Under den ymnigt regniga och milda kvällen/natten mellan 9 och 10  november observerades livlig aktivitet av amfibier på småvägarna väster om Fyledalen. Patrullerade systematiskt av områden och kantzoner, där  jag verifierat övervintringslokaliteter för løvfrøer sedan många år. Såg flera 10-tals Bufo bufo och Rana temporaria av båda könen, men också en adult hane av Hyla. Inte så överraskande, då jag på samma plats vid ett tillfälle hade 4 vuxna løvfrøer på vandring redan den 10 mars (skånskt rekord och senare nästan tangerat den 12 mars 2002 på en annan lokal). Av dessa 4 løvfrøer var 3 honor (!!!). (Det gamla  postulatet att hanarna vaknar först ur vinterdvalan tycks inte alltid stämma!). Temperaturen låg stadigt på c:a +8°C från avfärden kl. 20.00 och till hemkomsten 00.30. Observationen gjordes kl. 23.35 på en liten skogsbilväg kantad av ett stengärde med rikligt fallna årslöv och högt
gräs. Vidare högörter och tjörnen av brombær, nypon och slån med överståndare av hassel och ek. Efter fotograferingen flyttades djuret i säkerhet från vägen till andra sidan av stengärdet. Mvh Boris Berglund

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Sønderborg, Fredsmaj Tirsdag d. 9. november 2004

Ny rekord for Løvfrø i DK- dag 2.
Fredsmaj gav 3 observationer af Løvfrø i dag. To ganske små, som jeg tog billeder af, sad og solede sig. Herudover hørtes én kvække. Løvfrøerne blev set og hørt i perioden 12:35-13:10. Temperaturen dykkede i nat lige under 5ºC. Vejret: ØNØ 8m/s 7ºC Halvskyet. Vindretningen gav fint læ flere steder langs stien syd om Fredsmaj så solen kunne varme luften godt op. Mvh Henning Christiansen 

                          JUV løvfrø Foto: Henning Christiansen  

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Sønderborg, Fredsmaj Mandag d. 8. november 2004

Ny rekord for Løvfrø i DK
Min ellers meget trofaste løvfrø svigtede mig i dag, men heldigvis strejfede blikket en ganske lille løvfrø netop som alt håb så ud til at være ude! Temperaturen i nat sneg sig igen under 6ºC - værre bliver den kommende nat. Vandet i den tilstødende Sønderborg Bugt er i øjeblikket 11ºC. Det kan måske stabilisere forholdene en smule. Billedet med teksten "LØVFRØEN I CENTRUM" viser den typiske placering af løvfrøerne i øjeblikket - og dagens løvfrø sidder der! Klokken var 13:08. Vejret: S 7m/s 9ºC Skyfrit. Mvh Henning Christiansen 

Foto: Henning ChristiansenFoto: Henning Christiansen  

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Køge Ås Søndag d. 7. november 2004. (12.00-13.00)

I dag søndag den 7. november kl. 12-13 observerede jeg på min løbetur 1 voksent skovfirben i skoven på Køge Ås i det herlige vejr. Jeg havde nok forventet at se nogle flere, men hvis jeg havde spadseret og checket grundigt i stedet for at løbe på stien, så havde jeg nok fået øje på flere! Mange hilsner Henrik Bringsøe

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Baldringe, Oxhagen Søndag d. 7. november 2004. (15.14-15.15)

Nu börjar det bli verkligt svårt att påvisa løvfrø! Noterade dock 1 ex. i Oxhagen!

Under en kort stund hördes sporadiskt kväkande av 1 løvfrø på samma plats, där Christer och jag noterade ett aktivt djur i går. Därmed har jag tangerat mitt eget skånska rekord! Jag har fler lokaliteter att  granska och kommer fortsätta eftersök av Hyla ytterligare några dygn. Strategin modifieras dock efter en annan beprövad modell och jag hör snart av mig igen om resultatet. Ännu finns chansen att göra fler och ännu senare observationer av Hyla! Det har varit en lång Hylasäsong:
Redan natten mellan 16/17 mars såg jag 2 vuxna løvfrøer i Skåne (Kronoskogen, Tomelilla och Baldringetorp). Jag tackar Henning för stimulerande konkurrens.

Vädret: Övervägande soligt med lätt molninslag, svag vind och temp. +8,5°C som högst under eftermiddagen. Nattemp. +4°C. (Viktigt i sammanhanget bör nämnas att det i Baldringeområdet var rejäl nattfrost med minusgrader 3 nätter i sträck redan den 10,11 och 12 oktober. Detta resulterade i att merparten av løvfrøerne drevs till vinterkvarteren för hibernation. Som exempel kan jag nämna att i Oxhagen den 4 oktober räknade jag över 300 ad. exx. Hyla + ännu fler semi. och subad. och många hundratals årsungar efter genomgång mellan kl. 12.34-15.20 i endast en begränsad del av området. Samma arbetsinsats den 13 oktober resulterade i blygsamma 2 vuxna løvfrøer och endast 4 årsungar!!! Med andra ord: Det föreföll ganska klart att >99% av den skånska Hylapopulationen hade gått i dvala redan 13 oktober 2004. Att djur ändå kunnat påvisas ända in i november beror på att løvfrøn förekommer i mycket stort numerär, där chansen för avvikande beteende är större att finna individer som trotsar naturlagarna. I Oxhagens 28 vandhuller leker >3500 hanar inom 250 ha med en medelfrekvens av 125 hanar/vandhul. Inkl. hondjur finns det därmed minst 5000 vuxna løvfrøer i området, och i flera sommarhabitat inom optimala fullskiktszoner förekommer upp till 100-150 vuxna løvfrøer inom en areal av endast 1 ha., vilket är unikt).

Fredriksberg, (Naturreservat N Ystad, Skåne) (13.30-14.45):

Trots noggrann genomgång kunde jag inte påvisa några løvfrøer i dag. Enda herpetologiska notis var 1 ex. av Lacerta vivipara.

Mvh Boris Berglund

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Sønderborg, Fredsmaj Søndag d. 7. november 2004

De knap 6ºC i nat var ikke nok til at mane den sidste løvfrø i jorden. I eftermiddagens lidt blandede, men tørre vejr sad en lidt søvnig løvfrø på sin sædvanlige plads og fik sig en smule sol. Klokken var 13:15 og vejret: NNØ 3m/s 8ºC Halvskyet. Den hidtidige Skånske rekord er nået! Alt kan ske nu :-) Hilsen Henning

                               Løvfrø Henning Christiansen

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Skåne 2000-2003 Lørdag d. 6. november 2004

           Løvfrø i Skåne

Bifogar också en översiktligt karta med preliminärt resultat över min senaste inventering av Hyla i Skåne 2000-2003. Den färdiga rapporten, som är under arbete, beräknas omfatta c:a 1200 pp med utförlig beskrivelse av c:a 700 aktuella lokaliteter och vandhuller med dithörande landhabitat, + övrig dokumentation under 45 års tid av äldre
fynd, m.m. Arbetet är utfört på uppdrag av Statens Naturvårdsverk i Stockholm och Länsstyrelsen i Skåne län. (Min kollega Christer Persson från Länsstyrelsen deltog också i dagens exkursion). Mvh Boris Berglund

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Fredriksberg, (Naturreservat N Ystad, Skåne) Lørdag d. 6. november 2004 (13.28-13.35)

Efter en stunds letande hittades en aktiv løvfrø. Se medsända bild.

                           

Baldringe, Oxhagen Lørdag d. 6. november 2004 (15.10-15.15)

1 løvfrø kväkte under en kort stund från brombærkratt.

Givande dag med observation av løvfrø på två olika lokaliteter i
kärnområdet väster om Fyledalen. Mvh Boris Berglund

Sønderborg, Fredsmaj Lørdag d. 6. november 2004 (12.15-12.48)

                                Løvfrø

Kampen om Løvfrøen spidser til. Spændingen stiger - temperaturen falder! I dag var vejret fint, og en løvfrø sad nogenlunde hvor jeg ventede det. Men i nat bliver det koldt! Selvom vi ikke får frost så tæt ved kysten, kan de små grader nok få de sidste løvfrøer til at pakke sig væk. Vi får se om dagens obs blev den sidste i år herhjemme. Observationstid: 12:15-12:48. Vejret: NNV 6m/s 10°C Letskyet.

Hilsen Henning

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Sønderborg, Fredsmaj Fredag d. 5. november 2004

På trods af dårligt vejr med regn og blæst - og mod forventning - lykkedes det at finde en løvfrø siddende godt gemt helt nede i jordhøjde i læ af græs og anden vegetation. Da solen brød igennem skydækket viste løvfrøens placering sig at være ganske god endda; solen kunne akkurat skinne på den! Senere hørtes 2 andre løvfrøer kvække i vegetationen. Bedste obs i Fredsmaj i dag var dog en Isfugl, som vi bestemt ikke er forvænt med. Observationstid 12:58-15:12. Vejr: VSV 10m/s 8°C Vekslende skydække og regn. Vindstød op til 18m/s - der var virkelig gang i sagerne på et tidspunkt!

                               Løvfrø

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Fredriksberg, (Naturreservat N Ystad, Skåne) Fredag d. 5. november 2004 (14.30-14.40)

Trots mycket dåliga odds hittade jag en juvenil løvfrø efter ett par minuters letande i samma område som i går.
Vädret: +7°C under exkursionen. Frisk vind och ihållande, kraftigt regn. Svårt att fotografera. Hoppas kunna ta bättre bilder i morgon. Mvh Boris Berglund

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Sønderborg, Fredsmaj Torsdag d. 4. november 2004
På min sædvanlige tur gennem Fredsmaj passerede jeg 4 løvfrøer i dag, heraf 2 bittesmå på nye steder. Favorit-bladet fra bl.a. i går var også besat i dag. Tidsrum: 13:34-13:57. Vejret: SV 7m/s 10°C Overskyet. Hilsen Henning Christiansen

               Løvfrø Foto: Boris Berglund

Fredriksberg, (Naturreservat N Ystad, Skåne) Torsdag d. 4. november 2004 (14.00-15.15)

Beträffande løvfrøer under inledningen av november, frestas man citera den gamla visan som var ett av Ernst Rolf´s paradnummer: - "Bättre och bättre dag för dag"!!!

Vädret: Regn varierande mellan lätt till ihållande, disigt, svag vind och temp. +10°C under hela dagen.

Eftersök av løvfrøer idag på en av de verkligt högklassiga lokalerna gav direkt 5 juveniler av Hyla efter en kort stunds letande. 2 av djuren hoppade i gräs och övriga 3 satt gömda i lägre grenverk av täta slånbuskar upp till 0,6 m över marknivån. Se bifogade 2 bilder som togs mellan kl. 14.25-14.45. Passade även på att filma djuren med Mini-dv.

Tävlingen Danmark vs. Skåne fortsätter med oförminskad entusiasm!

Mvh Boris Berglund

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Nordjylland November 2004
Se Jan Kjærgaard på jagt efter Glatsnog Her
Kræver givet en bestemt "viewer" og er nok kun tilgængelig en måneds tid. Indslaget findes cirka halvvejs i udsendelsen. Vh Bjarke Huus Jensen

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Sønderborg, Fredsmaj & Baldringe, Stutahagen (Skåne) d. 3 november 2004 Onsdag d. 3. november
Det visne blad på billedet må være et favorit-blad, for igen i dag sad en løvfrø på det - samme blad som 31-10-04. Denne løvfrø virkede mere spinkel og tynd. Klokken var 13:26. Det blæste noget fra sydvest, men var tørvejr. Ingen sol. Vejr: SV 6m/s 10°C Overskyet. Natten til søndag lover DMI et dyk i temperaturen, så lørdag bliver måske sidste chance for at finde en løvfrø. Hilsen Henning

                      Løvfrø Sønderborg

Dagens skörd blev 3 juvenila løvfrøer utan någon större ansträngning! Jag har gott hopp om att påträffa Hyla ytterligare några dagar.

Vädret: Uppehåll, disigt, måttlig vind och temp. +10°C kl. 13.00. Temperaturen senare under eftermiddagen svagt fallande till +9°C kl. 16.00.

Baldringe, Stutahagen (Skåne) d. 3 november 2004 (15.20-16.00)

Observerade 3 årsungar av Hyla i låg vegetation mellan kl. 15.28-16.00. Lokaliteten ligger i samma stora naturbetesmark (overdrev), där en løvfrø påträffades i går, men 1,5 km längre åt sydväst. Gick bara över  delar av området. Grundligt eftersök borde resultera i betydligt fler djur! Översänder en bild av løvfrø sittande på ett torrt eklöv. Mvh Boris Berglund

                         Baldringe

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Baldringe, Stutahagen (Skåne) Tirsdag d. 2. november 2004 (14.30-16.00)
Här kommer nytt bidrag till sena observationer av Hyla:

Övervägande soligt och nästan vindstilla. Temp. +10°C kl. 13.00; därefter fallande till +7° kl. 16.00. Observerade en stor årsunge av Hyla sittande i brombærkratt hela 1,8 m över marknivån. Svårt att ta  bild av djuret tillräckligt nära och i den rätta vinkeln, men det syns tydligt att det är en løvfrø och dokumentationen är det viktigaste.
Bifogar också ett foto av habitatet. Bilderna är tagna kl. 15.25

                           
                              Habitat.                                                 Foto:Boris Berglund
                      Løvfrø

Jag vill också passa på att gratulera Henning Christiansen till de sena och framgångsrika observationerna av Hyla på Sydals, där jag själv har många trevliga minnen av løvfrøer från Sønderskoven i söder till Nordborg i norr. (I det senare området var jag först med att dokumentera løjfrø på Als för många år sedan. Fyndet rapporterades till
min gamle vän Kåre Fog).

Vi fortsätter att spana efter løvfrøer och ser om vi kan slå nye rekorder! Mvh Boris Berglund

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Sønderborg, Fredsmaj Mandag d. 1. november
Fredsmaj gav i dag 3 løvfrøer. Omkring 14:17 hørtes 2 kvække og 14:47 blev en ganske lille løvfrø fundet nær de tidligere fundsteder. Inden længe er det slut med at finde dem - men en uges tid endnu skulle vel nok være muligt med en god portion held og tålmodighed! Vejret: VSV 3m/s 11°C Overskyet. Hilsen Henning Christiansen

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


 

Oktober 2004:

Sønderborg, Fredsmaj Søndag d. 31. oktober
I Fredsmaj i dag sad denne dejlige, store og lidt søvnige Løvfrø på et vissent blad et par meter fra stedet,hvor jeg har set og fotograferet løvfrøer de seneste dage. Omsider tørvejr! Men ingen sol. Mon visne blade er behageligere at sidde på end grønne? Klokken var 13:31. Vejret: NNV 4m/s 10°C Overskyet.
Hilsen Henning Christiansen

                                      Løvfrø, Fredsmaj Foto: Henning Christansen

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Sønderborg, Fredsmaj Lørdag d. 30. oktober
Igen i dag lykkedes det at finde en løvfrø i Fredsmaj. Den sad i regnen på et andet vissent blad kun godt 10 cm fra findestedet i går. Måske den samme løvfrø som i går? Det bliver spændende at se om det lykkes at finde en i  november; vi er tæt på! Klokken var 15:06 da jeg fandt den. Vejret: Ø 4m/s 10°C Overskyet Regn. Hilsen Henning Christiansen

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


 

                                               Løvfrø Fredsmaj Sønderborg Foto: Henning Christiansen

Sønderborg Fredsmaj Fredag d. 29. oktober
I
dag ved Fredsmaj, Als var jeg så heldig at finde en Løvfrø og tog nogle billeder af den. Det regnede, men da løvfrøer jo ofte kvækker lystigt når regn sætter ind, så KUNNE det jo være...!
Regn, blæst og så paraplyen for at beskytte mit Olympus kostede noget skarphed. Men nuttet er den da, ikke? Så vidt jeg forstod på svenskeren var løvfrø så sent som 27. oktober ikke nogensinde dokumenteret i Danmark. Det er den så i hvert fald nu :-)). Ø 10m/s 10°C Overskyet Regn. Hilsen Henning Christiansen

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


                         Løvfrø Juv. Foto: Boris Berglund

Skåne Onsdag d. 27. oktober
Jag har många höstobservationer av løvfrø i Skåne fram t.o.m. den 27 oktober. Så sent som i söndags, 24 oktober, spelade 4-5 løvfrøer i min trädgård i Baldringe (mellan Ystad och Sjöbo). Det regnade,  temperaturen var +12°C och tidpunkten 05.40-05.42. (Det var således helt mörkt).

Onsdagen den 27 oktober besökte jag Vitemölla naturreservat mellan 12.15-13.00. (Området ligger norr om Kivik i östra Skåne). Vädret var soligt och +12°C. I brombærsnår observerades 2 årsungar av Hyla, varav  det ena djuret 1,7 m över marken. Senare under eftermiddagen påträffades ytterligare 2 Hyla på en annan lokal väster om Fyledalen,  likaså i Rubus. En adult hane och en välnärd årsunge. Se bifogade  bilder på dessa djur. Kl. 14.55 hördes också raspigt spel av en solokväkande løvfrø.

Skall vi utlysa en "tävling" om vem som kan dokumentera den senaste observationen av Hyla i Danmark och Skåne? Rimligtvis borde løvfrøer kunna påträffas senare på Als och i Sønderjylland jämfört med Skåne.
Trots detta undrar jag om någon verkligen har rapporterat observation genom åren av Hyla så sent som 27 oktober i Danmark? Mitt skånska rekord är den 7 november för Hyla och 16 november för Pelobates. Av  denna anledning är observationen av Hyla i Skåne den 27 oktober inte så bemärkelsevärdig.
Bästa hälsningar Boris Berglund

                      Løvfrø AD. Foto: Boris Berglund

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Hvidovre Tirsdag d. 26. oktober
Et par sene observationer fra Hvidovre: Tirsdag 26/10 to grønne frøer fra i år set i vandhul - den ene stadig med halestump. John Frisenvænge

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Hvidovre Mandag d. 25. oktober
Et par sene observationer fra Hvidovre: mandag 25/10 en overkørt skrubtudse. John Frisenvænge

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Feddet nord for Præstø Søndag d. 24. oktober
I dag søndag den 24. oktober 2004 var der DOF-tur til Feddet nord for Præstø. Et noget kedeligt overskyet vejr med byger. Men på vej tilbage til bilerne fandt jeg på den asfalterede vej ca. 500 meter syd for campingpladsen en ihjelslået hugormeunge, som var brun med siksakstribe. Det var kl. 15.30 ved ca. 12 gr. C. Hugormen var helt frisk, hvilket fremgik af de indvolde og organer, der stak ud af kroppen. Den døde efter al sandsynlighed i dag, måske i går. Men ældre har den bestemt ikke været. Den målte i alt 16,8 cm, fordelt på 14,5 cm hoved+krop (86%) og 2,3 cm hale (14%). Se billedet af hugormen.

Kl. 15.45 fandt jeg helt friske rester af en brun frø på samme vej, ca. 300 meter syd for campingpladsen. Der var kun enkelte hudrester og et bagben. Jeg mener, at det har været en springfrø pga. fodrodsknuden og de røde knopper på tåledene. Også her mener jeg, at frøen efter al sandsynlighed døde i dag, måske i går, men ikke tidligere. Se de billedet af frøens fod, som I selv kan vurdere. Er I enige i, at det er en springfrø?

Med venlig hilsen
Henrik Bringsøe

                                Foto: Henrik Bringsøe

Jeg vil lige tilføje: Både hugormen og frøbenet er nu lagt i alkohol og befinder sig hos undertegnede. Skulle nogen have interesse i at se nærmere på dem, så sig endelig frem!

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


DK Søndag d. 24. oktober
Berlingske Tidende skriver i dag følgende:  http://www.berlingske.dk/viden/artikel:aid=496842/

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Køge Ås Lørdag d. 9. oktober
Det var en kølig men smuk og solbeskinnet lørdag (9. oktober), hvor jeg besøgte Køge Ås igen tidligt på eftermiddagen. Jeg fandt ikke ret mange skovfirben: To sikre observationer (1 unge + 1 voksen), og derudover en observation af kræ, der puslede i løvet, og som nok har været et skovfirben. Lufttemperatur 13 gr. C. Ingen snoge.

Venligst
Henrik Bringsøe

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Voderup Klinter: Lørdag. d. 9. oktober
1 markfiben-unge fra i år set. Kim Bang

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Strynø Fredag den 8. oktober 2004:
Grønne frøer stadig er aktive, eller ihvertfald fremme, i et par af landsbyens damme. Flere grønbrogede tudser har osse ladet sig se de sidste dage (og tidligere), tydeligt i søgen efter egnede overvintringskvarterer. Jens Bech

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]

September 2004:

Køge: Søndag 26. september 2004
I dag, søndag den 26. september, har det været et ret omskifteligt efterårsvejr, men da jeg var på min løbetur på Køge Ås fra kl. 12.00 til 13.30, var det heldigvis et pragtfuldt solskinsvejr, lufttemperatur 15-16 gr. C. Habitaten, hvor jeg så krybdyr, var åben løvskov på åsens sydskråning, hvor der er mange soleksponerede steder. Der var rigtigt mange unger af skovfirben, hvilket jeg også har konstateret i den seneste måneds tid. Jeg tror ikke, at jeg kan mindes noget år med så talrige observationer af unger som nu! Det kan undre lidt i betragtning af den kedelige og våde sommer, som vi har haft. Men for skovfirbenet har den åbenbart ikke været "så ringe endda"?!

Jeg iagttog også to snoge, som solede sig. De var meget livlige og bar egentlig ikke præg af, at de snart skulle i dvale. Hvis de næste 2-3 uger vil give os en del nogenlunde lige så godt vejr som i dag, så skulle de vel nok også være i aktivitet til den tid.

Desuden mener jeg også, at jeg hørte ca. 3 andre snoge på denne sydskråning, men der er grænser for, hvor meget jeg registrerer, når der også skal komme en ordentlig løbetur ud af det!

Venligst
Henrik Bringsøe

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


August 2004:

Moesgaard museum: Mandag 23. august 2004
Løvfrø 16 1k samt 4 kvækkende. Ronni Røjgaard

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Ll Lyngby, Skævinge Tirsdag 17. august 2004
Håber følgende videoklip med et løgfrø-advarsels-SKRIG er af interesse. Den lille angste padda blev fundet iaften d. 17. august kl 2310 på min gårdsplads. Temp ca 17 grader vindstille og 3 mm nedbør i eftermiddags.

http://www.jakesjoint.dk/Nye%20sider%20til%20web/lllyngbyhtml/Pf-protest.mpg

Mange goda hilsener Jakob Lausen
 

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Hjerpsted: Mandag 9. august 2004
Hundredevis af nyforvandlede grønne frøer omkring flere vandhuller. De første nyforvandlede grønne frøer blev set i området d. 2/8 og frem, men først nu ses de i stort tal på land. Fortsat store løgfrøhaletudser og især mange nyforvandlede og næsten nyforvandlede løgfrøer. Per Klit, Amphi Consult.

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


    Løvfrøyngel på skræppeblade - minimum 200 1K' er
                            Kom tættere på. Klik på billedet for større billede

Glamsbjerg (basisvandhullet): Søndag 1. august 2004
Ved løvfrølokalitetetens bedste vandhul, hvor vandstanden er faldet betydeligt, kunne der ikke fanges andet end Lille vandsalamanderlarver. I en omkreds af 100 m fra vandhullet kunne der findes mange nyforvandlede løvfrøer, skrubtudser og butsnudede frøer - ingen voksne dyr på lokaliteten. Ole Scharff og Erhardt

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Juli 2004:

Hjerpsted: Lørdag 31. juli 2004
Hjerpsted, bla. 31/7: Nyforvandlede løgfrøer her og der, store løgfrøhaletudser og næsten forvandlede løgfrøhaletudser i temmeligt mange vandhuller, i ret store mængder i flere af vandhullerne. I visse vandhuller, store mængder yngel i ganske mange. Der synes at være en pæn effekt af Sønderjyllands Amts naturforvaltning for padder på Hjerpsted Bakkeø. Per Klit, Amphi Consult.

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Sundvik söder om Helsingborg: Fredag 30. juli 2004
En Sandödla sågs vid Sundvik söder om Helsingborg.
Läs gärna om resor m.m. från t.ex. Kroatien-Montenegro som jag besökte i maj på vår hemsida www.club100.net
Snarast kommer också rapport från Rhodos.
Hälsningar Lasse Bergendorf


Østerskov, Thurø: Torsdag 29. juli 2004
Stålorm 1, Snog 1. Magnus og Arne Bruun

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Paddeobservationer ved Mariager Fjord?: Lørdag 17. juli 2004
Hej feltherpetologer!

Jeg talte i går med Henrik Wessel Fyhn, som gerne vil i kontakt med herpetologer med et godt lokalkendskab til padder (og krybdyr) i omegnen af Hobro. Nedenfor følger hans email. Hvis nogen af jer er i stand til at hjælpe Henrik, må I meget gerne ringe eller skrive til ham snarest. Det lyder ikke tiltalende at anlægge en del af en golfbane i et fredet område.

Med venlig hilsen Henrik Bringsøe

----- Original Message -----
From: "Henrik Wessel Fyhn"
To: "Henrik Bringsøe"
Sent: 14. juli 2004 11:00
Subject: Paddeobservationer ved Mariager Fjord?


Tak for behagelig telefonsamtale.
Her følger mit spørgsmål:
I forbindelse med etablering af en golfbane, er der ansøgt om tilladelse til at oprense/ udvide 3 vandhuller i de fredede arealer ved Hegedal(Hobro kommune) og Valsgård(Arden kommune)Begge lokaliteter på nordsiden af fjorden, øst for Hobro. Vandhullerne er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3, og tænkes at indgå i banen.
Har nogen observationer af padder (og andet) i disse vandhuller/områder?
 
Med venlig hilsen
Henrik Wessel Fyhn, Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité
Hobro/Nørager
98 555 333.


Ringe Sø: Torsdag 15. juli 2004
Busnudet frø 5 1K.

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Køng ved Glamsbjerg Mandag 5. juli 2004
Løvfrø 32 haletudser, Skrubtudse, Lille vandsalamander. Kaare Fog.

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Rødme Svinehaver, Egebjerg Mandag 5. juli 2004
Springfrø 8 1K, Grøn frø 10 Hø.

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Avernakø/Korshavn Torsdag 1. juli 2004
Klokkefrø 1 HØ på Avernakø, 5-6 på Korshavn. Hans Rytter, Tim Hesselballe, EEEcklon

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Juni 2004:

Himmelev Grusgrav Torsdag 24. juni 2004
Lille vandsalamander enkelte steder. Per Klit

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Bramsnæs Tirsdag 22. juni 2004
Stor vandsalamander her og der. Per Klit

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Hjortø Tirsdag 22. juni 2004
Klokkefrø 1 Hun. Lars Briggs

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Monnet Tirsdag 22. juni 2004
Strandtudsehaletudser 43 stk!, Grønbroget tudser her og der. Lars Briggs

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Halmø Tirsdag 22. juni 2004
Strandtudseæg, Grønbroget haletudser 20. Lars Briggs

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Tårs, Sakskøbing Tirsdag 8. juni 2004
Løvfrø kvækkende, ca. 5 hørt fra mergelgrav kl. 22.45. Jeg har ikke fundet andre forekomster i området trods flere eftersøgninger i de seneste år. Mon det er den sidste rest af Løvfrøer på Østlolland? Lars Munk

Svar:

Du skriver til Erhardt Ecklon, at du har hørt ca. 5 hanner af løvfrøer på en lokalitet du angiver som "Tårs, Sakskøbing".
Jeg kender to løvfrøforekomster på Nordøstlolland. Den ene er nogle km syd for Tårs, den anden nogle km nord for Tårs. Jeg gætter på at det er den sydlige forekomst, du omtaler - tæt ved landevejen til Guldborg. Her har jeg hørt 7-8 hanner i år. Den anden forekomst er større - 30-40 hanner i år, fordelt på 3 vandhuller.
Begge forekomster er der gjort en del for at bevare. Specielt har jeg i 2003 udsat opdrættet løvfrøyngel begge steder. Det er gjort med det formål at udveksle gener, dvs. afkom fra den nordlige bestand er udsat i den sydlige, og omvendt. Formålet hermed er at reducere graden af indavl, som begge steder er så stor, at det mærkbart påvirker ynglesuccesen. Forhåbentlig opstår der en krydsningsfrodighed, sådan at de næste generationer af løvfrøer begge steder bliver mere livskraftige og frugtbare. Derudover er der oprenset en del vandhuller. Senest er der oprenset fem vandhuller ved den nordlige bestand i efteråret 2003. Hvis jeg gætter forkert, og den bestand du omtaler er tæt ved Tårs, så hører jeg gerne om den præcise lokalitet. Venlig hilsen Kåre Fog

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Gejlbjerg Onsdag 16. juni 2004
16/6: Nyforvandlede individer af spidssnudet frø og butsnudet frø, Gejlbjerg. Per Klit

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Hjerpsted Torsdag 3. juni 2004
3/6: Nylagte æg og små haletudser af grøn frø, Hjerpsted. Desuden løgfrø haletudser i et antal nye/ nyere vandhuller anlagt af Sønderjyllands Amt. Per Klit og Morten Vincents

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Ll Lyngby, Skævinge søndag d. 13. juni 2004
Løgfrø-yngel fra nyetableret (2003) vandhul i Ll Lyngby.
Jeg antager 4-6 cm´s længde samt 50 - 80 stks

Tak til Frederiksborg Amt :-) Mvh Jakob

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Sjælland maj - juni 2004
31. maj kl. 01.15: Grøn frø kvækkende, Asserbo Slotsruin
31. maj kl. 13.30: Grøn frø kvækkende i to grøfteudløb til Arresø fra Tibirke Sand. Snog 1 over 1 m lang i vandhul i mose, Tibirke Sand
2.-3. juni: Grøn frø 4 kvækkekor, Gentofte Sø & Insulinmosen, heraf 2 i kanten af rørholme i selve søen! Arten var stort set væk herfra i 1980'erne, men er kommet stærkt tilbage og ekspanderer.
6. juni: Stålorm 1 død på Lejevej i Tisvilde Hegn. Thomas Vikstrøm

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Espe, Midtfyn Søndag 6. juni 2004
Spiser Hættemåger haletudser? (Strandtudser!)
Fra den ene dag til den anden forsvandt de fleste haletudser fra min sø. Fra at være flere hundrede, er der nu kun 5-10 stk tilbage. De har til gengæld fået små ben. Endvidere er der kommet et nyt kuld, der er ganske små endnu.
Da de store haletudser forsvandt var der en del hættemåger i søen (ca. 40). Hilsen Bent

Svar:
Ja. Hættemåge kan godt spise haletudser. En svensk herpetolog har engang mistænkt Hættmåge for at medvirke til Grønbroget Tudses tilbagegang i Sverige, netop ved at flokke af måger spiste haletudser i de ret vegetationsfattige vandhuller. Bjarke Huus Jensen

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Skovsgaard Søndag 6. juni 2004 
Klokkefrø 3-6 hanner hørt. Hans Rytter, Erhardt Ecklon

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Hjortø Torsdag 3. juni 2004
Klokkefrø 5 hanner 4 i H, 1 i Vesthullet. En af dem var 1 juv. Silke

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Maj 2004:

Tivoli, Ærøskøbing Mandag 31. maj 2004
Grøn frø 1 par amplexus. Kim Bang

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Lille Lyngby Mose.  Søndag 30. maj 2004
2 stks Grøn Frø hørt i 200 m2 tørvegrav 100 % tilgroet med Bukkeblad. Mvh Jakob Lausen

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Farum  Mandag 24. maj 2004
Stor bestand af grøn frø (tavse) i relativt nyetableret regnvandsbassin på (endnu) ubebygget, skandaleramt ruderat på Paltholmvej i Farum Industrikvarter. Thomas Vikstrøm

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Tisvilde Hegn  Søndag 23. maj 2004
Stålorm 1 krydsende skovvejen ved navn Strandvejen. Thomas Vikstrøm

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Hovs hallar, NV Skåne  Fredag 21. maj 2004
En Huggorms hane låg framme i solen bland stenarna på stranden.
Hälsningar Lasse Bergendorf

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Hot news fra Storstrøms Amt  Torsdag 20. maj 2004
Ved en lokalitet inden for æskulapsnogens tidligere udbredelsesområde blev der i år set en stor slange nær ved overvintringsstedet, som er en gammel, sydvendt mur. Her lå d. 16. april, foruden ca. 25 snoge, en større
slange. Den lå lidt for sig selv, i græsset. Længden har været måske ca.130 cm, måske mere, omkring 150 cm. Den var meget tyk. Farven var sortbrun, tydeligt lysere end de almindelige, sorte snoge. De gule nakkepletter var kun svagt markerede. Dyret blev set af to personer, en mand og hans samleverske. De var i deres beskrivelse af dyret meget omhyggelige med ikke at overdrive dyrets forskellighed fra almindelige snoge, snarere tværtimod.
Observationen er jo spændende, men foreløbig er der ikke tilstrækkeligt belæg til at sige at det ikke var en almindelig snog. Jeg foretrækker indtil videre at holde lokaliteten hemmelig. Kåre Fog


    Løvfrø

Vestfyn, Køng og Glamsbjerg,  Mandag 17. maj 2004 (22:30 - 24:00)
Løvfrø kvækkede fra min. 6 lokaliteter. Ole H. Scharff, Arne Bruun, EEEcklon

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Køng, Vestfyn (21:00 - 22:00): Løvfrø 300 kvækker i minimum 4 vandhuller!
Indtil 2003 regnes løvfrøen for at være uddø på Fyn.
Hent video-lydbillede Her

Læs Svend Ove Jørgensens beretning her...

       Løvfrø-Han fra Køngområdet

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Espe Søndag 9. maj 2004
Nu er der klækket haletudser af Strandtudse. Bent Staugaard

    Nyklækkede haletudser af strandtudser.

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Svendborg Naturskole Søndag 9. maj 2004
Det lille nye vandhul ved indkørslen til skolen er allerede blevet beboet. Tre hanner af lille vandsalamander set (så en hun for 2-3 uger siden), samt enkelte haletudser af skrubtudse, sandsynligvis. På engen lå en stålorm under de udlagte tagplader, og hele tre forskellige vandnymfer var allerede på vingerne. Den ene var en Rød Vandnymfe, den anden sandsynligvis en Stor Farvevandnymfe, men den tredie tør jeg ikke gætte på.
Ud for skoven på Skovmøllevej lå der desværre en 48 cm. lang snog, der var blevet kørt over. Ulla Friborg.

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Sydfyn  Fredag/lørdag d. 7/8. maj 2004
Hjortø
Lørdag 8. maj 2004
Klokkefrø 3 ægklumper i kendt ynglevandhul, 2-3 Han. Michael Løgstrup, Lars Briggs, 
Tryggelev Nor
Lørdag 8. maj 2004
Grøn frø 60 Han (kvækkede) Kl 5:30-8:00, (Kraftigt kor hørt d. 6. maj fra Tryggelev- og Salme Nor
Monnet & Søby, Monnet, Taasinge
 Fredag 7. maj 2004
Grønbroget tudse 30 Han 1 par i amplexus + 15 Han + 1 (Han) (3 vandhuller)+ 16 (Søby Monnet), Strandtudse 2 Han i oversvømmelse, Grøn Frø Kor. Kl 22:30-24:00.
Vejlen Taasinge
  Fredag 7. maj 2004
Grønbroget tudse 5-10 (fløjtede) kl 22:00.

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Vejlen Taasinge  Fredag 7. maj 2004
Grønbroget tudse 5-10 (fløjtede) kl 22:00

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Vejlen Taasinge  Mandag 3. maj 2004
Grønbroget tudse 6 (fløjtede). Anne-Dorte Rasmussen, Poul Rasmussen

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Espe vest for Ringe, Fyn  Mandag 3. maj 2004
Strandtudser 5 hanner kvækker . Bent Staugaard, EEEcklon

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Romsø  Mandag 3. maj 2004
Stålorm 1. Erik Ehmsen

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Tibirke Sand/Arresø Nord  Søndag 2. maj 2004
Snog 2 solende Thomas Vikstrøm

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Espe vest for Ringe, Fyn  Søndag 2. maj 2004
Strandtudser kvækker . Hans Rytter

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Sydvestlige Skærød  Søndag 2. maj 2004
Løgfrø-haletudser max 7 mm, (kan svømme). 3-4 dage siden klækning ? Område syd og sydvest for Skærød, Nordsjælland. 25-27. april. 8 nyopdagede lokaliteter for Løgfrø, fordelt på 4 bestande. mvh  Jakob Lausen 

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Skagen, Grenen  Søndag 2. maj 2004
Strandtudsehaletudser 1 enkelt ægstreng klækket. 6 strenge set. Kvækkende hanner 5 -10. To hanner fundet i området sammen med 1 2k. Spidssnudet frø 2 2k, Lille vandsalamander 2 k (død). ROC, HeM & EEE

             

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Ravnsholt  Søndag 2. maj 2004
Billeder af hugormeyngel fra i dag på http://groups.msn.com/erfaringsgruppe-habitatsdirektiv/forrinordsjlland.msnw
Du er velkommen til at hente og bruge, både obs. og billeder. Hilsener Alf

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


April 2004:

Ulvshale, yderst ved broen til Nyord  Torsdag 29. april 2004
Stålorm 1 kadaver-rest. Thomas Vistrøm

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Ganløse Orned  Onsdag 28. april 2004
2 snoge + 1 stålorm + 1 ubestemt salamander. Niklas Brynfeldt

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Avernakø  Tirsdag 27. april 2004
Klokkefrøæg.

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Sandet,Aaskov Kommune. Søndag d. 25. april 2004.
Nylagte ægsnore af løgfrø i en træomgivet vigtig basisdam i gammelt brunkulslejre. I øvrigt en aften med usædvanlig livlig kvækkeaktivitet blandt de kåde og også livligt parringsskrigene løgfrøhanner, der denne aften velvilligt også gav koncert for ejerne af en af områdets basisdamme. Mvh Per Klit

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Vejlen, Taasinger(18:15 -19:20): Tirsdag d. 27. april 2004.
Grønbroget Tudse 3 HØ.

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Ravnsholt-Kattehale  Tirsdag 27. april 2004
Forår i Nordsjælland er aktuelle, men angivelse af sted og dato.
http://groups.msn.com/erfaringsgruppe-habitatsdirektiv se i albummet "forår i Nordsjælland."
(Kig evt. også i albummet Naturbilleder. Hilsen Alf Blume

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Insulinmosen/Gentofte Sø  april 10. - 23. 2004
10.-23. april: Brune frøer sp. i parring mange steder i Insulinmosen/Gentofte Sø iflg. Kirse Overgaard, Gentofte via Thomas Vikstrøm

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Arresø ved Tibirke Sand  april 17. - 18. 2004
17. april: Snog, 3 solende hhv på grussti (1) og i bunke af høstede rør (2) på nordbredden af Arresø ved Tibirke Sand, set af Michael B. Grell
17.-18. april: Skrubtudse, mindst 1 vedvarende kvækkende i rørsump på nordbredden af Arresø ved Tibirke Sand
18. april: Grøn frø, 1 solende i ellesump på nordbredden af Arresø ved Tibirke Sand. Thomas Vikstrøm

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Viekær, Moesgård Museum  Tirsdag 13. april 2004
Løvfrøer hørt 13/4 2004 ved Viekær, Moesgård Museum, Århus. Peter Skriver

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Rømø  Lørdag - søndag d. 24. - 25. april 2004.
Masser af kvækkende strandtudser den 24-25/4.2004 syd og vest for sommerhusområdet i Lakolk på Rømø.
Min frue fortalte, at hun den 24/4. så en hugorm tæt NV for det store lyskryds ved Tvismark (Rømø). Men vores lokale rømøske værter mente, at hugorme slet ikke fandtes på øen. Er hugorm tidligere rapporteret fra Rømø....?
mvh Mogens Holmen

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


LØGFRØ-LYTNING MED MIKROFON
Når man registrerer løgfrøer med undervandsmikrofon, er det svært at vurdere hvor mange individer man hører. Når man dypper mikrofonen et nyt sted i vandet, kan man som regel ikke afgøre om det er de samme individer man hører igen, eller om det er nogle nye individer.
Hvad der kræves, er en viden om hvor langt væk fra mikrofonen en løgfrø kan høres. Dette kræver ideelt set at man har en situation hvor der kvækker een løgfrø, og at man så flytter mikrofonen længere og længere væk for at fastslå hvor langt væk den kan høres.
Jeg havde omtrent denne situation på Sydlolland ved Kramnitse i år. Her er der som led i naturgenopretning oversvømmet en del af den tidligere Rødby Fjord. P.t. er der et vandspejl på skønsvis 1 km X 200 m. Jeg vadede
ud i den nærmeste del af denne oversvømmelse, og det lykkedes at registrere løgfrøer her, idet jeg ét sted hørte to løgfrøer. Jeg prøvede så at undersøge, over hvor lang en strækning jeg kunne høre dem. Det viste sig at være over en afstand på lige godt 20 m, hvilket vil sige at en løgfrø kan høres ca. 10 m til hver side. Dette passer ret godt med hvad jeg mener at have konstateret andre steder i mindre vandhuller, når jeg har forsøgt at skelne de enkelte individer på lyden.
Konklusionen er at hvis man dypper mikrofonen for hver 20 m, så vil alle løgfrøer blive hørt kun én gang, og så kan man simpelt hen addere antallet af hørte individer for at få det totale antal kvækkende hanner. Det skal dog tilføjes, at meget små (unge) hanner ikke høres så langt væk, og at de 10 m kun gælder i klart vand. Hvis der er meget vegetation, kan frøerne kun høres over kort afstand, undertiden kun 1-2 m. Kåre Fog.

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Mölle fälad Skåne Søndag d. 25. april 2004.
I 2 Klockgrodor spelade trots kall vind och mulet. Ytterligare 2 halvvuxna djur sågs i dammkanten.
Hälsningar Lasse Bergendorf. .

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Skagen, vest for Grenen Lørdag d. 24. april 2004.
Strandtudse 3-6 hanner kvækkede. Ægstreng 1. Spidsnudede frøer nyklækkede haletudser. Erhardt

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Kønsbestemmelse af løgfrø
Her er lidt (suveræne) billeder fra Boris Berglund  vedr. kønskarakter for Løgfrø.
Det er har været svært for mig at bestemme køn, MEN nu er det tydeligt.

Løgfrø Hun
 
Løgfrø Han
 
Løgfrø Han

Hannens overarm karakteriseres ved et hævet "skjold", der danner en skarp kant på langs af overarmens yderside. Jeg synes det fremgår overordentligt tydeligt på medfølgende billeder, især ved sammenligning af kønnene
imellem. 1000 tak til Boris Berglund. Jakob Lausen

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Lille Lyngby Vandhul 6 Onsdag d. 21. april 2004.
I dag (21/4) kun hørt 5 i Vandhul 6 samt 2 i basisvandhul. 1 juvenil han (1K) set tilvandrende 150 meter vest for Skævinge 1 . Dermed ynglesucces i 2003 for Skævinge 1. Mvh Jakob Lausen og Morten Vincents.

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Lille Lyngby Vandhul 6 Tirsdag d. 20. april 2004.
I dag (21/4) kun hørt 5 i Vandhul 6 samt 2 i basisvandhul. 1 juvenil han (1K) set tilvandrende 150 meter vest for Skævinge 1 . Dermed ynglesucces i 2003 for Skævinge 1. Mvh Jakob Lausen og Morten Vincents.

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Lille Lyngby Vandhul 6 Tirsdag d. 20. april 2004.
Min. 10 kvækkende Løgfrø, en han set tilvandrende, en hun set sidde på bunden. Jakob Lausen

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Svendborg,Sct. Jørgens Park Mandag d. 19. april 2004.
Jeg har ikke tjekket de to små søer de sidste par år, så jeg blev glædeligt overrasket over at finde små vandsalamandere i begge søer, samt haletudser i den ene. Efter størrelse, adfærd og udseende at dømme vil jeg tro at det er haletudser fra skrubtudse; de ligner i alt fald mine egne derhjemme i bassinet til forveksling. Tidligere har jeg kun fundet enkelte springfrøer i søerne. Hilsen Ulla.

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Svendborg Mandag d. 19. april 2004.
Vandhul lige nord for Stor Byhave skoven - Svendborg NØ
Springfrø 42 ægklumper. Nogen var ved at gå i opløsning så der kan have været flere.
Butsnudet frø. Samlet masse med ca. 60 klumper og de var stadig i æglægning. Go' hilsen Arne Bruun

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Gejlbjerg Søndag d. 18. april 2004.
Løgfrø 4-5 kvækkende hanner (stabil aktivitet) hørtes regnen tog over. Det var de første kvækkende dyr på disse kanter i år. Per Klit.

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Vendsyssel April d. 15. - 18. 2004.
Til "fænologisk orientering"!
Der er er fuld knald på den nyopdagede bestand af løgfrøer i sydvest Vendsyssel. Første dyr hørt d. 15./4. 18/4 er dyrene meget aktive. AMPHI Consult v/Martin Hesselsøe www.amphi-plan.dk

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Ærø og Sydfyn April d. 14. - 18. april 2004.
Onsdag d. 14/4: 1 klokkefrø kvækker på Ærø
Torsdag d. 15/4: 5 klokkefrøer kvækker ved Klintholm, Østfyn
Fredag d. 16/4: 20 klokkefrøer kvækker ved Klintholm, Østfyn. Grønbroget tudse kvækker ved Knolden, Dyreborg, Faaborg (5 stk). Grønbroget tudse 21 ved Faaborg Fjords østkyst.
Strandtudser kvækker ved Knolden og Faaborg Fjords østkyst
Lørdag d. 17/4: Strandtudse kvækker Helnæs Bugt og Helnæs made. Lars Briggs

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Slåen sø ved Silkeborg  
Tænkte du måske ville se alle billederne fra vores felttur: http://www.reptilia.dk/Naturoplevelser/silkeborgdk.htm  Venlig hilsen Søe Pedersen


Vest Stadil Fjord Søndag d. 18. april 2004.
Få skrubtudser kvækkede. Æg fra brune frøer ved stien til Nordlige fugletårn ved Riskær Brø - de lignede til forveksling de sydfynske springfrøæg!!! Erhardt

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Sydsjælland Søndag d. 18. april 2004.
Lidt situationsrapport fra felten:

Brune frøer: Ægklumper optalt på Kulbjerge militærterræn øst for Vordingborg 10.-11. april. Alle tre arter af brune frøer langt mere talrige end året før. Det totale antal ægklumper er 5-doblet i forhold til 2003; for springfrø alene er det en 4-dobling. De første larver af butsnudet frø var tæt på at klække d. 11./4. (larverne slog med halen inde i æggene).
Skrubtudse var i gang med at lægge æg nogle steder.

Sydlolland, 10. april: Mange æg af skrubtudse.

17./4. : Svinø, Sydsjælland: Mange æg af butsnudet frø og nogle af spidssnudet frø er klækket nu. Ganske få kvæk af grøn frø her.

Klokkefrø, vandhul 11 på Knudshoved 16. april: De første 2-3 hanner kvækkede.

Strandtudse: Endnu ikke en lyd om aftenen d. 16. april i Bøtø Nor på Sydfalster. Men jeg har fået indrapporteret at en fløjtetudse (grønbr. tudse) kvækkede samme aften ved Dannemare på Sydlolland.

Markfirben: En set på Kulsbjerge militærterræn d. 11. april (ikke set af mig før på denne lokalitet).
En set Knudshoved 16. april.

Peer Ravn har hørt løvfrøer kvække ved Slagelse om aftenen d. 15. april. V. H. Kåre Fog

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Samsø Lørdag d. 10. april 2004.
Den grønbrogede tudse (Bufo viridis) sang første gang d-10-4-2004 på Samsø. Parring er set d14-4-2004. Mvh Steen S Pedersen

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Østerskov, Thurø Rev Fredag d. 16. april 2004
Snog 1, Store vandhul: 350 springfrøæg, Spejderhullet 60 springfrøæg, Skovhullet 150 springfrøæg, Kystskovhullet 50 springfrøæg. 8.a Thurø Skole

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Dof-basen Fredag d. 16. april 2004.
16-04-2004: Løvfrø 1 Rastende, kun hørt (Egetofte/Løvfrødammene, Sønderborg) [HEC]
16-04-2004: Skrubtudse 5 Syngende (Fredsmaj, Sønderborg) [HEC]
16-04-2004: Butsnudet Frø 2 Syngende (Fredsmaj, Sønderborg) [HEC]
16-04-2004: Butsnudet Frø 12 (Ravnstrup Sø og Knoldeng, Suså) [PV]
16-04-2004: Strandtudse 10 Syngende (Stormengene, Rømø, Skærbæk) [LMR]
16-04-2004: Skrubtudse 10 (Sønderskoven, Sønderborg) [HEC]
16-04-2004: Grønbroget Tudse 3 Syngende (Vejlen - Tåsinge, Svendborg) [EEE]
15-04-2004: Lille Vandsalamander 4 (Brattingsborg Skov, Samsø) [APN]
15-04-2004: Skrubtudse 1 (Lavringemose, Lejre) [BBA]
15-04-2004: Spidssnudet Frø 4 Syngende (Råhede Klæggrav, Ribe) [KUC]

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Blæsinge, Slagelse Fredag d. 16. april 2004.
Blæsinge, Slagelse, Vestsjælland: Løvfrø 2 . Vi har en lille sø i vores have, om der er flere, end de to, vides ikke. - Ole Sterl (set på Fugle og Natur)

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Vejlen, Taasinge Fredag d. 16. april 2004. Kl 20:10-21:00
Grønbroget tudse (Bufo viridis) 3 Han "fløjter". Erhardt

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Zoo, København Fredag d. 16. april 2004
Så er det vist tid til at afsløre svaret på den lille konkurrence, om hvor de første klokkefrø æg blev fundet. De blev fundet i et af Michael Løgstrups terrarier med Hjortø klokkefrøer, hvilket der også kom to rigtige svar på. Jeg har udtrukket en vinder: Lars Iversen.

Desværre udviklede æggene sig ikke normalt og der kom ingen haletudser ud af det. En af grundene til det, kan være at der var tale om to søskende. Det var slet ikke meningen at de skulle parres, men de var lidt hurtigere end beregnet. I øjeblikket håber vi på flere æg i vores Hjortø-projekt, hos Michael og i Zoo. Klokkefrøerne er nu sat ”rigtigt” sammen i yngleterrarier.

      Michael Løgstrup, Jesper Jacobsen, Lene Vestergren Rasmussen og Lars Briggs.Foto: Kurt Jørgensen

På billedet ved yngleterrarierne i Zoo ses fra venstre, Michael Løgstrup, Jesper Jacobsen, Lene Vestergren Rasmussen og Lars Briggs.

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Skovbrynke i Ærø Fredag d. 16. april 2004
I dag var jeg lige et smut forbi Skovbrynke i Ærøs sydige ende. Jeg observerede to snoge, hvoraf en var juvenil. Ejeren af gadekæret, hvor jeg så dem, fortalte at han havde set de første to snoge i den weekend, hvor vi gik til sommertid. Altså 27/28. marts. Desuden fortalte han om en dag sidste sommer, hvor han på en tur rundt om gadekæret, talte 17 snoge !!! Kim Bang Jensen

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Borup, midtsjælland Fredag d. 16. april 2004
Er springfrøen under ekspansion eller har vi overset små bestande ? I 2003 fandt vi springfrøen ved Skulkerup Skov - nordligste kendte forekomst i Roskilde Amt. I 2004 er den så i dag fundet i en skovmose ved Borup med 3 ægklumper ! Stedet ligger 4 -5 km fra Skulkerup. Morten Vincents.

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Kamtrup ved Rødding Fredag d. 16. april 2004
Butsnudet frø og skrubtudse i vores sø. Dukkede op for ca. 10 dage siden. Der er knapt så mange som i år 2003. Vi har i år talt ca. 150 butsnudet frø og ca 15 skrubtudser. Der kan selvfølgelig godt være gemt flere i vegetationen. Vi har talt 3 dage i træk, og tallene for de enkelte dage var ens. I dag er der ikke en eneste padde at se. I vandet flyder mange ægklumper og ægstrenge. Der er endda rigtig mange æg. Venlig hilsen fra Ole Østergaard Andersen, Kamtrup ved Rødding.

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Østerskov, Thurø Rev Fredag d. 16. april 2004
Snog 1, Store vandhul: 350 springfrøæg, Spejderhullet 60 springfrøæg, Skovhullet 150 springfrøæg, Kystskovhullet 50 springfrøæg. 8.a Thurø Skole

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Vejs Ende, Vallø Kommune Torsdag d. 15. april 2004
Nyklækkede larver af springfrø i områdets nyfundne basisdam, som også rummede pæne forekomster af butsnudet frø og spidssnudet frø. Morten Vincents og Per Klit.

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Pelobatespremieren  2004
Pelobatespremieren på de nordlige breddegrader startede væsentligt tidligere end d. 13 april (i DK). Se bare Hr. Berglunds Pelobates-premiere-dato i år..

"7 april 2004. Spelpremiär för lökgroda i Dikesdammen. >20 aktiva hanar räknades. Även en hane i Johnmarks korra. Ny lokal! 2 spelande långbensgrodor i Christers damm! Tog fler bilder på både lök- och långbensgroda. "

Kilde: http://kristianstad.krets.snf.se/rapporter.php Besked fra Jakob Lausen

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Østrup Bæk, Gundsø Kommune Onsdag 14. april 2004
En af de normalt tidligste løgfrølokaliteter i Roskilde Amt. Løgfrøerne var her ikke gået i gang. Til gengæld hørtes et stort kor af spidssnudet frø samt et kor af butsnudet frø, samt enkelte kvækkende skrubtudser. Per Klit.

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Slåen sø ved Silkeborg  Onsdag 14. april 2004
Kvækkende butsnudede frøer i vandløb. 1 stålorm, 12 skovfirben samt 4 snoge. Parringsadfærd imellem 1,2 snoge blev observeret. Venlig hilsen Søe Pedersen

Tænkte du måske ville se alle billederne fra vores felttur: http://www.reptilia.dk/Naturoplevelser/silkeborgdk.htm

               Skovfirben, Stålorm, Snog
               Alle fire fotos taget af Søe Pedersen

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Skævinge, Ll. Lyngby  Tirsdag 13. april 2004
Kick-off for Løgfrø (Pelobates fuscus). 1 (2?) hørt i Vandhul 6 samt 1 hørt i Basisvandhul, her desuden kvækken fra massevis af arvalis samt temporaria

Vandtemp. i 10 cm dybde 10 grader.. Vindstille

NB ! Nyklækkede larver af Rana arvalis i Vandhul 2. Her er ynglesæsonen vist overstået for i år.

Hilsen Jakob Lausen

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Ærø, Voderup Klint  Mandag 12. april 2004
Snog 1 Ad, 1 2-årig og markfirben 1. Lars Briggs

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Ærø, Påsken  Torsdag d. 8. april - mandag d. 12. april 2004
Springfrøæg i mere end 20 vandhuller ved Voderup paa Ærø.
5 huller havde mere end 100 ægklumper og heraf et 1 hul der have 370 ægklumper.
Mange æg af stor vandsalamander lagt.
Hundredevis af grønne frøer i Voderup gadekær samt kvæk heraf.
Grøn frø soler på sig nordbredden i alle vandhuller med lidt læ for den kolde vind.
Den flotte plante vandrøllike udvikler sig med gode bestande i mange af de nye vandhuller. Den blomstrer i maj og juni. Lars Briggs

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Enebærodde, Nordfyn  Mandag 12. april 2004
To sorte hugorm solede sig i læ for nordvestenvinden

                  Den ene sorte hugorm

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Klintholm Havn  Søndag 11. april 2004
11.4. på stranden ved Klintholm Havn på Møn, så vi flere markfirben og et par hugorme (hunner).
Venlig hilsen Lars og Kurt

                 
                 

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Brøndby strand  Søndag 11. april 2004
Har her i dag set mange skrubtudser i et lille vandhul i Brøndby strand! Vandhullet er at basisvandhul for skrubtudser! Så over 100 skrubtudser, de fleste i vandet men efter mørkets frembrud begyndte mange at forlade vandet, muligvis for at søge føde i løbet af natten for derefter at tilbagevende til vandet i løbet af morgenen! Så desuden 2 hanner af butsnudet frø der kvækkede! Carsten From

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Taasinge  Søndag 11. april 2004
Skovballe gadekær, Taasinge

Springfrøæg 11 ægklumper, Skrubtudsehanner ca 20 (6 trafikdræbt)
Søby Monnet, Taasinge

Springfrøæg 16 ægklumper

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Strandvejen Sønderborg  Lørdag 10. april 2004.
Butsnudede kvækker ca 50 og 20 ægklumper, Lille vandsalamender 1 set.

         Butsnudede frøer, Sønderborg

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Trillen, Høruphav  Fredag 9. april 2004.
Butsnudede kvækker og havde lagt en "æggekage" ca 2 m2 ca 200. Skrubtudse ca 250 hanner kvækkede

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Mågeparken i Hvidovre  Torsdag 8. april 2004.
I Mågeparken i Hvidovre er de butsnudede frøer godt i gang med at lægge æg i basisvandhullet. Torsdag (8/4) aften var der over hundred ægklumper og livlig aktivitet. Med kystklima og læ fra et par kunstige bakker er lokaliteten nok lidt tidligere end f.eks. de nævnte ved Køge.

En lille forespørgsel fra en af mine bekendte i Hvidovre: "Vi har i vores lille dam set en albino skrubtudse - er det et særsyn?" Med venlig hilsen, John Frisenvænge.

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Dømmes Mose (Roskilde)  Onsdag 7. april 2004.
Så er der så småt ved at komme gang i butsnudet frø og spidssnudet frø i Dømmes Mose (Roskilde). Flere par af butsnudet frø i amplexus samt lidt kvækken. Kun få ægklumper. Meget lidt kvæk fra spidssnudet frø. Vandtemperaturen kun 7º C. Venlig hilsen Kurt

            Butsnudede frøer

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Gummmerød  Tirsdag 6. april 2004.
6/4 2004:Gummmerød (Skovbo Kommune): Nyklækkede larver af Butsnudet frø (Rana temporaria) på lavvandet lokalitet. Et par skrubtudser (Bufo bufo) under æglægning i Gummerød gadekær.
Nyfund af stor vandsalamander (Triturus cristatus) i vandhul på Svansbjerg Overdrev med 556 ægklumper af springfrø (Rana dalmatina) !
Per Klit og Morten Vincents  
 

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Gunnerup Mose ved Randers Mandag 5. april 2004 kl 21:00
For første gang høres kvækken fra både butsnudet frø samt skrubtudse. Første ægklump af butsnudet frø er blevet lagt indenfor de sidste 3 timer. Stor og lille vandsalamander har været i vandhullerne her i over en måned. Venlig hilsen Søe

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Herlufmagle Mandag 5. april 2004
Så er der flere billeder. Jeg er sikker på det er springfrøen jeg har hørt, men jeg er i tvivl om at det er den jeg har fået billeder af. Der er lagt 7 klumper æg, men de to er væk formentlig fugle. Vi har mange krager og skader og enkelte vadefugle, der slår sig ned for en kort bemærkning. Her til aften var der en enlig og to der var ved at parre sig , men aktiviteten er dalende. Hilsen Erik Andersen. Herlufmagle

                                 Foto: Erik Andersen

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Konkurrence: Klokkefrøæg Lørdag 3. april 2004
Lørdag den 3. april blev de første ægklumper med i alt 65 æg fra Klokkefrø (Bombina bombina) fundet. Send os et bud på, hvor du tror de blev fundet. Vi trækker lod blandt de rigtige svar. Gevinsten er en god flaske rødvin.

                             Klokkefrøæg fra april 2004!

Send en mail med løsningen til:
amphi-foto@email.dk eller anette.michael@get2net.dk

Venlig hilsen Michael og Kurt


Køge Søndag 4. april 2004
I dag, den 4. april 2004, så jeg et par butsnudede frøer i amplexus i et vandhul ved Køge. Venligst Henrik Bringsøe

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Thurø Søndag 4. april 2004
Det øsligste lille runde i indhegningen lige op mod skoven.
Kun 23 klumper men der lå mange løse æg og jeg tror at vinden har smadret mange af de gamle klumper. Så reelt har der været flere. I det aflange vandhul ca. 100 med vest for det østligste var der ca. 75 klumper incl. nogen som vinden også havde molestreret. Hjemme har jeg 22 klumper i søen. Tilsyneladende ikke nogen nye i nat. Arne Bruun

 

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Skåde Bakker Lørdag 3. april 2004, Kl 20:40
Skåde Bakker en del vandrende skrubtudser. Ligeledes mange vandrende skrubtudser (og især stillesiddende hanner) samt noget færre brune observeret på rute 453 mellem Fuldborg og Bryryp. Umiddelbart syd for Boest var der derimod kun trafikdæbte padder (på landevejen) - i stort antal på en noget mere trafikeret strækning.  Per Klit

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Svendborg Lørdag 3. april 2004:
Så er der allerede skrubtudseæg i havedammen. Det ene af mine (foreløbig) to par har tilbragt dagen med at dekorere bassinet med fine ægstrenge. Det er næsten en måned tidligere end sidste år, hvor de startede den 30/4. Hilsen Ulla.  

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


MARTS 2004:

Vester Åby Branddam ved Faaborgvej Tirsdag 30. marts 2004 (kl 22:30).
Butsnudede 8 (skønnet) HØ 

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Arreskov Sø Vestlige og nordlige ende Tirsdag 30. marts 2004 (kl 20:15-22:00).
Springfrø 1 + 1 ægklump, Butsnudede 30 (skønnet) HØ, Skrubdtudse 5 set. Erik Ehmsen, EEEcklon 

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Gejlbjerg, Aaskov Kommune. Hedekær. Tirsdag 30. marts 2004. kl. 14.30
Flere hundrede kvækkende spidssnudede frøer og mindst 100 helt, nylagte ægklumper. Butsnudet frø ca. 40 kvækkende og kun ganske få og nylagte ægklumper. I Gejlbjerg har spidssnudet frø indtil videre overhalet butsnudet frø indenom i år. Per Klit

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Lille Lyngby Mandag 29. marts 2004 (kl 1900).
Vandhul 2. Minimum 5 stk ægklumper fra spidssnudet frø (Rana arvalis) på max. 15 cm vand. 30+ kvækkende blå spidssnudede. :-) Mvh Jakob Lausen

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Lille Eng, Svendborg Mandag 29. marts 2004 (kl 21:00-21:45).
Springfrø ca 10 kvækkede i to vandhuller, ægklumper (ikke talt), Butsnudede 2 set. Erhardt 

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Hvidovre, Mågeparken Mandag 29. marts 2004.
Kvækning af butsnudet frø hørt om aftenen. Med venlig hilsen, John Frisenvænge. 

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Gejlbjerg, Aaskov Kommune. Mandag 29. marts 2004.
Butsnudet frø 1 nylagt ægklump 29/3, Gejlbjerg, Aaskov Kommune. Per Klit

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Lille Lyngby. Søndag 28. marts 2004.
Kvækkekor > 20 af spidssnudet frø (Rana arvalis) i vandhul etableret 2001, Lille Lyngby. Jakob Lausen

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Fynshoved Søndag 28. marts 2004.
Hugorm 2 set om eftermiddagen. Ingen tegn på aktivitet hos spidssnudet frø. Med venlig hilsen, John Frisenvænge.

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Skaane. Fredag 26. marts 2004.
Makaber 'vandrehistorier' på Skaane-web skriver Jakob Lausen! Se her...

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Herfølge. Torsdag 25. marts 2004.
Ret nylagte ægklumper af springfrø (Rana dalmatina) i et par vandhuller ved Herfølge. Morten Vincents

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Thurø. Torsdag 25. marts 2004 kl 14:00-15:10.
Springfrø 1 Han kvækkede + 19 ægklumper i det store skovhul. 18 ægklumper af springfrø ved kysthullet ud mod revet.

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Hvidovre. Onsdag 24. marts 2004.
Adskillige skrubtudser iagttaget under æglægning i nyoprenset vandhul i Kystagerparken ved 21-tiden. I de øvrige vandhuller i Kystagerparken, Mågeparken og Strandengen så jeg kun enkelte skrubtudser og butsnudede frøer, og kun en enkelt butsnudet frø hørtes kvække. Bortset fra det ene vandhul er bestanden, der tæller flere hundrede voksne af begge arter, altså ikke rigtig kommet igang endnu, men de står på spring. Det er snarere bemærkelsesværdigt, at skrubtudserne det ene sted var så aktive trods de seneste dages kølige vejr og en lufttemperatur på 3,5 grader (den faldt senere til lige omkring frysepunktet). John Frisenvænge.

           Skrubtudser i amplexus, Hvidovre

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Hvidovre. Onsdag 24. marts 2004.
Den 23/3 kl 21,30 i vores lille sø , gravet for 4 år siden, var der liv. Jeg har så ledt nettet igennem for at finde ud af, hvad det var for en frø. Jeg var sikker på, at det ikke var den grønne for dem har vi mange af (16-20 ), men er nu efter at havde hørt lydklippet på din side er jeg klar over, at det er en springfrø. Jeg fik kun set den ene, men efter deres "lyd drillerri" at dømme må der mindst være 4.
Jeg bor i Herlufmagle mellem Næstved og Ringsted. Der var gang i den i gen i går aftes (d. 24/3-04) og jeg tror jeg fik nogle gode billeder,  men har ikke haft tid til at redigere dem. Her til morgen var der is på vandet, men det afholdte ikke springfrøerne fra at "kvække". Jeg kunne desværre ikke få øje på dem. Erik Andersen

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Lille Vildmose. Tirsdag 23. marts 2004.
Så kom foråret også til Nordjylland: Spidssnudet Frø 23/3 kvæk + 1 juv Lille Vildmose. Bjarke Huus Jensen

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Hvidovre. Tirsdag 23. marts 2004.
Årets første Skrubtudseæg (Bufo bufo) er set. Lokaliteten er et havebassin/dam. Obs via Kaare Fog

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Danmark. Tirsdag 23. marts 2004.
Butsnudet frø (Rana temporaria) har lagt æg.
Vegen Å og Ådal (Trehøje Kommune, Ringkøbing Amt): Observatør: Thomas Siersbæk Butsnudet Frø (Rana temporaria) 8. Kommentarer til observationen: ca. 12 frøer har lagt æg. Kilde:
Dof-basen.
Se Fugle og Natur.dk og
padder & krybdyr på Dof-basen. Mvh Erhardt

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Gejlbjerg, Åskov Kommune. Torsdag 18. marts 2004.
Forårskåd butsnudet frø (Rana temporaria) han i heftig omklamring med en for ham desværre afdød butsnudet frø hun i mit eget vandhul. MVH Per Klit

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Gunderup Kohave Onsdag 17. marts 2004 kl 22.00 - 24.00
17/3 kl.22.00 Gunderup Kohave: Vestlige vandhul ca. 70 kvækkende springfrø hanner, få ægklumper, mange Lille vandsalamander (Triturus vulgaris) og en del stor vandsalamander. Vandtemperatur 5,5 ºC der var stadig et tyndt lag is på midten. Det østlige vandhul: Ca. 90 kvækkende springfrøer, få ægklumper, mange lille og stor vandsalamander.

17/3 kl. 24.00 I foto-hullet mere end 100 kvækkende springfrøer, 25-30 ægklumper. Mange vandrende skrubtudse hanner. Flere i vandhullet samt mange i vandfyldt grøft tæt ved. To gange kort kvækken fra skrubtudse i vandhullet.
Venlig hilsen Michael og Kurt

[Se også Fænologiskemaet]


Horne, Faaborg Onsdag 17. marts 2004
Egsgyden, Horne: Skrubtudse 5 ihjelkørt .
Sønderhjørne, Horne: Hugorm 1.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ]

[Se også Fænologiskemaet]


Galgebakken i Albertslund Onsdag d. 17. marts 2004
2004.03.17, om aftenen, ca. 23.00 lige V.f. Galgebakken, Albertslund: mindst 2 Butsnudet Frø, hunner, på vej mod ynglevandhul. M.v.h. Poul Evald

[Se også Fænologiskemaet]


Svendborg Onsdag 17. marts 2004 kl 23.00.
Så er der 4 skrubtudsehanner (Bufo bufo) i bassinet, heraf en i amplexus med en hun.
Hilsen Ulla Friborg

[Se også Fænologiskemaet]


Skåne Onsdag 17. marts 2004: 
Hälsningar från Skåne 17 mars. Observerat större och mindre vattensalamander, vanlig padda, åkergroda, vanlig groda, långbensgroda samt ett tidigt vuxet exemplar av grönfläckig padda i Tomelilla kommun. Janne Pröjts

[Se også Fænologiskemaet]


Søby, Ærø Onsdag 17. marts 2004: 
Det fine vejr i dag lokkede for alvor de grønne frem i skolevandhullet ved Søby.
Jeg talt i alt 8 eksemplarer ud over en springfrø og Lille vandsalamander
(Triturus vulgaris) i mængder. Kim Bang Jensen

[Se også Fænologiskemaet]


Stuekær, Albertslund Onsdag d. 17. marts 2004
I dag d. 17. marts. årets første Spidssnudet Frø, 1 han, svagt kvækkende ved Stuekær SV for Risby, Albertslund, Vestskoven. Desuden yderligere et par ikke-kvækkende frøer set. Poul Evald Hansen

[Se også Fænologiskemaet]


Galgebakken i Albertslund Tirsdag d. 16. marts 2004
I går d. 16. marts 2004 om aftenen årets første Skrub-Tudse, en hun på ca. 7 cm. Desuden samme aften stadig mange
Lille vandsalamander (Triturus vulgaris) på cykelsti nær sø, i går aftes d. 16. marts ca. 15, hvoraf kun 3 hanner, resten hunner. Det var alle små individer, næppe nogen over 6 cm. I dag d. 17. marts desuden Nældens Takvinge, mindst 7-8 stk. Alle iagttagelser fra Galgebakken, Albertslund, og området lige vest for Galgebakken Poul Evald Hansen

[Se også Fænologiskemaet]


Hvidovre Mandag, tirsdag d. 15. - 16. marts 2004
Hvidovre, 15. marts. Lille vandsalamander (Triturus vulgaris).  flere på land nær vandhullerne i Mågeparken, både han og hun. Også set i vandet. Skrubtudse flere han på land og en enkelt i vandet. Butsnudet frø han på land. 16. marts flere overkørte skrubtudser på gader i området. Med venlig hilsen, John Frisenvænge.

[Se også Fænologiskemaet]


Lille Eng, Svendborg Tirsdag 16. marts 2004 kl 14:30: 
Springfrø (Rana dalmatina) kvækker + 3 ægklumper

              

[Se også Fænologiskemaet]


Ærø, Voderup Mandag d. 15. marts 2004
Springfrø kvækkende, Grøn frø 1 Hun, Stor og Lille vandsalamander. Lars Briggs

[Se også Fænologiskemaet]


Gadevang NV for Hillerød Mandag 15. marts 2004 (aften): 
Mange Lille vandsalamander (Triturus vulgaris).  (voksne) vandrende sydpå tværs over Gadeledsvej nær det skarpe sving - en del desværre dræbt af trafikken. Tidligt på aftenen sås sammesteds også en del brune frøer i billygtens skær (måske Springfrø, der om sommeren efterhånden ses hyppigt i skoven mod nord). Mvh Mogens Holmen

[Se også Fænologiskemaet]


Køge Mandag 15. marts 2004: 
Så er der godt gang i Springfrøerne (Rana dalmatina) – i fotohullet kvækkede mere end 100 hanner her til aften (15.3.04). Mange hunner på vej i vandhullet – flere par i amplexus. Der var 7 ægklumper – fra den 14.3.04. Venlig hilsen Michael og Kurt

Flere billeder taget af Kurt Jørgensen 1 & 2

                 Springfrø han (Rana dalmatina) Køge

[Se også Fænologiskemaet]


Galgebakken i Albertslund Mandag 15. marts 2004: 
Her til aften d. 15. marts 2004 3 stk.
Lille vandsalamander (Triturus vulgaris) han (efter pletmønstret at dømme: store mørke pletter på bugen) på cykelsti på vej mod ynglevandhul lige V for Galgebakken i Albertslund. Det var små eks. på 4-5 cm.
Det må vel være årets første? M.v.h. Poul Evald Hansen

[Se også Fænologiskemaet]


Tivoli, Ærø Lørdag/søndag og mandag 13-15. marts 2004: 
I lørdags, d.13. marts, sad den første Springfrø (Rana dalmatina) i havedammen i Tivoli, Ærøskøbing. Søndag fik den følgeskab af endnu en bejler, mandag stadig kun de to, men til gengæld ser det ud til, at det myldrer til med Lille vandsalamander (Triturus vulgaris).
Hilsen Kim

[Se også Fænologiskemaet]


Thurø, Svendborg Mandag 15. marts 2004: 
Springfrø (Rana dalmatina) i dag årets første ægklump i vores eget hul. Go'e hilsner Arne
Bruun

[Se også Fænologiskemaet]


Draved Skov, Løgumkloster Mandag 15. marts 2004 kl 11:00
Butsnudet frø (Rana temporaria) 1 set, Skrubtudse 1 vandrende.

          Skrubtudse fra Draved Skov syd for Løgumkloster

[Se også Fænologiskemaet]


Viemose, Dybbøl, Sønderborg Søndag 14. marts 2004
Butsnudet Frø 1 kvækkende. Henning Christiansen [Dof-basen]

[Se også Fænologiskemaet]


Svendborg, Ryttervej Lørdag 13. marts 2004 kl 22:00 - 23:00
Springfrø (Rana dalmatina) 6 Hø + 1 trafikdræbt.

[Se også Fænologiskemaet]


Gunnerup Mose ved Randers Lørdag 13. marts 2004
13 Mar aften kl. 22.55 En del butsnudede ligger i de øverste vandlag især hanner men ingen kvækning
12 Mar. Den store dam blev kikket efter p.g.a. den lune (+ grader) aften. Masser af voksne butsnudede frøer i beplantningen samt nogle lille vandsalamander.
25 feb i frosten lå en skrubtudse ( Bufo bufo) han og forsøgte at komme ned under isen. Temperaturen var -3°C. Jeg slog hul på isen og lagde ham ned i vandet. En dam tømt i det sene efterår for at se hvad der overvintrede under isen. 3 salamanderlarver (Triturus vulgaris) med mindre gæller. Butsnudet og spidssnudet frø i mængder både voksne og juvenile dyr.
Venlig hilsen Søe

[Se også Fænologiskemaet]


Natur og Ungdom Marts og februar 2004: 
Se oplysningerne på Find foråret

[Se også Fænologiskemaet]


FEBRUAR 2004:

Ny herpetologisk side for Skaane Lørdag 28. februar 2004: 
Lite reklam för vår nya herpetologiska hemsida club100.net
http://www.club100.net/
Lasse Bergendorf, Anders Selmer, Per Blomberg och Tommi "Totta" Sandberg
Hälsningar Lasse Bergendorf
 


Gludsted og Lille Bredlund Søndag 22. februar 2004: 
1 stk. Lille Vandsalamander
(Triturus vulgaris) ketsjet i bæk ved vej mellem Gludsted og Lille Bredlund i Midtjylland. Dyret med smukke, klare farver ("yngledragt"?). Fanget umiddelbart nedstrøms rørlagt bækunderføring i "strømlæ" - men vel usædvanligt at træffe salamandere i rindende vand??? Eller hvad? Kommentarer velkomne! Lars Jørgen Grønbjerg, Naturvejleder

[Se også Fænologiskemaet]


Fra DN 12. februar 2004
"DN har vundet en principiel sag om etablering af nye søer
Sidste sommer påklagede LK Hadsten en landzonetilladelse til etablering af to nye søer i Hadsten Kommune. Der er nu kommet afgørelse fra Naturklagenævnet, som DN har vundet. Sagen er principiel, idet det drejer sig om, at kommunen ikke kan nøjes med at anbefale, at der ikke måtte udsættes fugle og fisk eller fodres i og ved søerne, men er pålagt også at stille vilkår, om at der ikke må udsættes fugle eller fisk. Afgørelsen specificerer desuden, at der ikke må fodres i og i en afstand af 15 meter fra søerne. Kontakt: Frederik Hoedeman, 39 17 40 69, fh@dn.dk. Journal: 2-122-307 / 015714."

Godt nyt til kratluskere og paddeyndere. Mvh Jakob Lausen


Den Skånske Paddeside :-)

http://kristianstad.krets.snf.se/arter/2004/obsar2004.html Læs obsene fra foråret 2002 og 2003. Mvh Jakob


Kære Feltherpetolog

Så nærmer tidspunktet for herpetologisk årsmøde sig. I år vil mødet blive afholdt 

                                                        Fredag den 5. Marts
                                                            Kl. 10.00 til 16.00
                                                        Amtsgården, Roskilde 


Emner ved Feltherpetologisk årsmøde: 

1 Nye love på naturområdet: NN
2 NOVANA - det nye program for naturovervågning:
a) Principper: Bjarke Huus Jensen ?
b) Overvågning af markfirben: Per Klit
c) Tekniske anvisninger for padder: Kåre Fog 
3 Revisionen af rødlisten: Kåre Fog 
4 LIFE klokkefrø: Projektets resultater: Niels Damm (?) 
5 Klokkefrøerne på Fehmarn: Kåre Fog 
6 De nye LIFE ansøgninger: Klokkefrøprojekt 2, kystlaguneprojekt: Niels Damm (?) 
7 Speciale om løgfrøer på Norddjursland: Bente Hansen 
8 DNA-analyser af grønne frøer: Slægtskabsforhold i lessonae-genomet: Ditte G. Chr. 
9 Tekniske muligheder for at undersøge sumpskildpadder: Lars Briggs (?) 
10 Udviklingshastighed hos danske og svenske springfrøer: Jon Loman (?)
11 Skal man blande bestande for at undgå indavl? Kåre Fog 

Bemærk: Vi håber på at dette program kan gennemføres, og at de anførte personer kan komme. 

Skulle der være andre som har indlæg er de meget velkomne, men på grund af planlægning vil vi meget have en tilbagemelding. 

Der serveres frokost for en pris af ca. 50 kr. Hvis man ikke ønsker frokost bedes det meddelt ved tilmelding. Der kan købes drikkevarer under mødet.

Tilmelding sker senest d. 2. marts til: 

Kurt Jørgensen : amphi-foto@email.dk eller tlf. 7210 4782/4638 4792 
Michael Løgstrup: anette.michael@get2net.dk eller tlf. 4362 4929 
Kåre Fogh: kaarefog@teliamail.dk eller tlf. 4717 2330 

I forbindelse med det årlige Feltherpetologiske møde skal vi ligeledes indkalde til ordinær generalforsamling for Dansk Feltherpetologisk Forening. 
Generalforsamlingen vil blive afholdt i umiddelbar forlængelse af årsmødet.

Fredag den 5. Marts kl.16.30
Amtsgården i Roskilde
Indkomne forslag skal jf. vedtægterne være bestyrelsen i hænde 15 dage før generalforsamlingen. Forslag der stilles efter denne frist vil kræve et flertal på mindst 2/3 af de stemmeberettigede. 
Alle Bestyrelsesmedlemmer er på valg, kandidater skal ligeledes være
bestyrelsen i hænde 15 dage før generalforsamlingen. 

Venlig hilsen
Bestyrelsen


                

Klostermølle Torsdag 18. februar 2004: 
Tja, drivhuseffekt eller andre årsager - i hvert fald er det da tidligt! Vi tre landskontoransatte har i dag (18. februar 2004) tilbragt ½ times tid (vores middagspause!!!) med at besøge en velkendt hugormeovervintringslokalitet tæt ved Klostermølle - og jo, der var i middagssolen tre stk. solbadende hanner - som vi fik øje på (der var sikkert flere vi ikke så!!). En af dem blev foreviget af vores lokalfdelingskonsulent Bettina Lykke Mikkelsen, hvis billede er vedhæftet.
Jeg har fået lov til at du bringe det på hjemmesiden med Herpetologisk Fænologi! 
Nu ER det altså forår! 
Se også til: http://www.natur-og-ungdom.dk/docs/za_Find_for%E5ret/a_a.asp 

Med venlige hilsner 
Lars Jørgen Grønbjerg
Naturvejleder
Natur og Ungdom
Klostermøllevej 48 A, 8660 Skanderborg
Tlf. - direkte - 3524 5606
Mobiltlf. 2845 5603
Fax. 3524 5601

[Se også Fænologiskemaet]


Opdateringer  Sommeren 2003: 
Jeg er kommet MEGET bagud med indtastning af mine observationer, men her er de mindst uinteressante af de manglende:

19. sept. 2003: Mandø: Strandtudse, 1 årsunge nær byen
7. sept. 2003: Ravnsholt, Allerød: Snog, 1 årsunge solende i granlysning + Stålorm, 1 død på skovsti, ædes af skovmyrer
31. august 2003: Botanisk Have, Kbh.: Rødøret terapin, mindst 3 i søen (kendt lok.)
10. juli 2003: Gentofte Sø: Skrubtudse, nyforvandlede i hundredvis i haver hvor de ikke er set i stort antal før!
7. juli 2003: Krogen ved Mariager Fjord, Arden: Alm. firben, 1 på sommerhusterrasse - arten ikke kendt herfra!
6. juli 2003: Krogen ved Mariager Fjord, Arden: Butsnudet frø 1 stor i strandkrat
29. juni 2003: Asserbo Plantage, Frederiksværk: Stålorm 1 død på skovvej
27. juni 2003: Gentofte Sø: Skrubtudse, mindst 50 nyforvandlede i have på østsiden
26. juni 2003: Omkring Furesøen: Grøn frø, kvækkekor i Stavnsholt Gadekær + 2 set i karpedam yderst på Næsset + 1-2 set langs Baronessestien i Malmmosen + kvækkekor i tørvegrav i Vejlemosen
14. juni 2003: Hallenslev Mose syd for Tissø: Grøn frø kvækkekor ved Bøstrup Å
14. juni 2003: Røsnæs fra Røsnæsgård og vestover: Markfirben 2 hanner + Alm. firben 2, alle ude på spidsen; Klokkefrø kvækkekor i Mademosen; GRØN FRØ ditto - arten er ikke kendt herfra iflg. hverken SNS-turfolderen, Fog 1993 eller Fog et al. 1997!!
10. juni 2003: Stavnsholt Overdrev, Farum: Grøn frø kvækkekor i Allerød Lergrav + 3 søer ved Tivolihusene (kendte lok.)
6. juni 2003: Præstø Fed: Stålorm 1 død på skovvej
3. juni 2003: Frederikslundsvej, Holte, Søllerød: Grøn frø kvækkekor i havedam (kendt lok.)
1. juni 2003: Farum Sortemose, Værløse: Grøn frø kvækkekor i tørvegrav øst for Gedevase Bro
30. maj 2003: Saltholm: Alm. firben 1 fundet under plade
27. maj 2003: Oslo Nordmark, Norge: Skrubtudse 1 vedvarende kvækkende i søen Lorttjern (!). På grænsen af artens udbredelsesområde
23. maj 2003: Indelukket ved Frederiksborg Slot, Hillerød: Snog 1 >1 m lang svømmende 

Thomas Vikstrøm 

[Se også Fænologiskemaet]


Svendborg Fredag 6. februar 2004: 
Så er der for alvor kommet liv i havebassinet igen. Mindst 9 salamandere (lille art) er kommet "hjem" igen. En af hunnerne var helt inde ved bredden (måske lige ankommet), og hun var tydeligvis dejlig rund og tyk. To af ungerne fra sidste år er stadig derude. Herligt. Ulla Friborg

[Se også Fænologiskemaet]


Søhøjlandet Fredag 6. februar 2004:
Hermed tre dage gammel (
Tirsdag 3. februar 2004) melding om flere frøer - hvoraf een studeret nærmere -  en Butsnudet Frø (Rana temporaria) - set fra bilen på vejen mellem Salten og Gl. Rye nord for Salten Langsø i tirsdags - 3. februar om eftermiddagen. Men det kan da ikke passe andre ikke har set noget lignende her i denne uge - med det milde vejr!? Mvh Lars Jørgen Grønbjerg

[Se også Fænologiskemaet]


Stenløse Torsdag 5. februar 2004: 
Stenløse, Sjælland torsdag 5. februar kl. ca. 21.00: Lille Vandsalamander (Triturus vulgaris) i forårsvandring tæt ved ynglevandhul. Tine Østergaard Holm

[Se også Fænologiskemaet]


Køge -Lellinge Onsdag 4. februar 2004 

I går, den 4. februar (sent på aftenen), besøgte jeg 3 gode paddehuller vest for Køge, da isen for alvor var begyndt at smelte. I et vandhul i Lellinge var bunden (ca. 50 cm neden for overfladen) dækket af is. I det kolde vand fandt jeg en lille hun af lille Lille Vandsalamander (Triturus vulgaris), som svømmede temmelig ubehjælpeligt i det kolde vand. Først troede jeg faktisk, at det var en stor guldsmedelarve! Jeg vil tro, at den netop var ankommet til vandhullet.

Dernæst to vandhuller 3 km vest for Køge: I det første var der megen is 10-12 cm neden for overfladen. Dér så jeg én Springfrø (Rana dalamatina), der flygtede ned under isen. I det andet vandhul var al isen smeltet, og jeg fandt to hanner af Springfrø (Rana dalamatina). Jeg hørte ingen kvækken på turen. Med venlig hilsen Henrik Bringsøe

[Se også Fænologiskemaet]


Ærøskøbing Onsdag 4. februar 2004 Aften

Så er vi også i gang på Ærø; 2 hanner af Lille Vandsalamander (Triturus vulgaris) i havedammen i Tivoli 3, Ærøskøbing her til aften. Hilsen Kim Bang 

[Se også Fænologiskemaet]


Lille Lyngby Onsdag 4. februar 2004 kl 19:30

En ung skrubtudse (Bufo bufo) (1K :-)) tumlede omkring på møddingen. VH Jakob Lausen 

[Se også Fænologiskemaet]


Svendborg, Ryttervej Onsdag 4. februar 2004 kl 20:15

Springfrø (Rana dalamatina) 1 Han i ynglevandhullet ved Ryttervej.

[Se også Fænologiskemaet]


Svendborg Onsdag 4. februar 2004: Nyheder vedrørende paddernes tidlige vandringer

Lige som i Danmark melder tyske herpetologer om padder, der har startet deres vandring. De lune forårstemperaturer kombineret med meget nedbør har startet paddevandringen. 
Normalt begynder de brune frøer og salamandrene deres vandring meget tidlig, men også skrubtudserne er begyndt deres vandring.

Vil du danne dig et billede af aktuelle vandringer kan du finde oplysninger på 
følgende sider: http://www.amphibienschutz.de/zaun/inhalt.php 
http://www.amphibienschutz.de/

[Se også Fænologiskemaet]


Hvidovre Tirsdag 3. februar 2004:
Regnvejr og 7-8 grader lufttemperatur lokker dem frem: om aftenen 3/2 fandt jeg en Skrubtudse (Bufo bufo) han på vandring på en vej i det sydlige Hvidovre. Der sås ingen padder nær vandhullerne i Mågeparken i Hvidovre. Vandhullerne var stadig islagte, med et tykt lag smelte- og regnvand over isen. John Frisenvænge

[Se også Fænologiskemaet]


Søndervej, Thurø, Svendborg Tirsdag 3. februar 2004:
Ni grader og regn på Thurø. I Fredskoven hoppede en lille frø på asfalten. Herhjemme på Søndervej kom katten ind med en Springfrø (Rana dalmatina), der blev sat ud igen i god stand og i vores dam svømmede en anden frø (Rana dalmatina) rundt i den isfrie del. Men der var også gang i både snegle og regnorm på jordoverfladen. Arne Bruun

[Se også Fænologiskemaet]


Lille Lyngby. Folderen: "Løgfrø i Lille Lyngby"
Så sker der vel snart noget.
I juleferien fik jeg tiden til at gå med nedenstående, måske det har andres interesse ?
http://www.jakesjoint.dk/Nye%20sider%20til%20web/lllyngbyhtml/Logfrofolder.html. Vh Jakob Lausen

JANUAR 2004:

Tirsdag 20. januar 2004:

Åstrup : En håndværker viser en medbragt grønbroget tudse (Bufo viridis) til naturvejlederne på Trente Mølle. Håndværkeren bor ved stranden syd for Åstrup. Modtaget fra Leif H. Sørensen, Trente Mølle


Dragør Torsdag 8. januar 2004. 
Vedrørende skrubtudser.
Vi bor i parcelhus i Søvang i Dragør kommune, og ser jævnligt skrubtudser i haven.
Både min kone og jeg synes at det er hyggelige dyr.
Vi har fået et "problem", da en lille skrubtudse (ca. 1 cm. lang), kom kravlende gennem sneen, op på vores dørtrin til bryggerset. Vi har kommet den i en plasticæske med lufthuller, har kommet fugtigt sand og en lille græstørv i, har fundet nogle små regnorme, en lille bænkebidder som vi har kommet ned til den.
Det er svært at finde foder til den på denne årstid, kan vi hjælpe den gennem vinteren, hvad kan man evt. fodre den med? - Er det muligt, og måske en bedre løsning at bringe den i dvale igen? I bekræftende fald hvordan? 
Venlig hilsen Lis og Allan Baasch

[Se også Fænologiskemaet]


  Obs fra juni-december 2003 findes her...


Se [Februar 2003][Marts 2003][Maj/april 2003] [Juni/dec 2003]

 [Top] [Tilbage] [ Direkte til Fænologi-oversigten ]


Tidligere års obs kan hentes her:

Var der noget du ikke fik sendt i 2001 eller har du beskeder til Den Herpetologiske Fænologiside.
                                    [TRYK HER]
Mvh  Erhardt Ecklon
yellow_u.gif (1028 bytes)


Skriv til: 1ama028u.gif (2192 bytes) Bjarke Huus Jensen eller Erhardt Ecklon Snail-Mailadresser
Ændret sidste gang den 18. januar 2005.         Antal Besøgende siden den 24. april 1998:
Antal besøgende på hjemmesiden siden april 98.
This page is part af:Http://www.snatur.dk