* Gamle obs * Vejret * Vejr-Svg * Vind * Naturen nu * Fotoalbum 1 2 * * Fugle i felten * Cif * Blåvand * Gedser * Skagen Fuglestation * FF
* Århus * Old DOFFYN * UK * DE * Ornitho * NL* * Skåne * Falsterbo RI * Bornholm + 2 Christiansø * * Club300  * BMS * [Søg på Snatur]

*Dagens nyheder Webmaster: Erhardt  E Ecklon Send en mail til Snatur.dk                                                                        Sidst opdateret 17-05-2021 06:45:12*

 

Via meldesystemer: Beskeder på Birdcall.dk  -   Seneste 50 på BirdAlarm BMS *                 *      
 
              Tirsdag den 18. maj Nattergaletur til Sollerup/Arreskov Sø - HUSK tilmelding!.
              Nyt fra DOF-FYNs bestyrelse 4. maj 2021
              Projekt ørn årsrapport 2020 + se alle
              Sølv- og stormmåger placerer deres reder pudsige steder
              Hjælp med at registrere rågekolonier. Søren Gjaldbæk DOF-FYN + Status SVD 2020
              Dovns Klint - også et forårstræksted. Michael Mosebo Jensen DOF-FYN
              Find en af de små spætter. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Registrer ynglende Husskader og Krager. Esben Eriksen DOF-FYN
              Ørne-TV Havørn  + Live fra storkereden i Smedager med 4 æg + TV-Bækmarksbro  + Fiskeørn
              Boligbirding 2021 + Månedskemaer
              Aktive bidragsydere på Fyn 2021 + (2020) + (2019) + (2018).
              DOF BirdLife - Publikationsdatabase + Das Magazin Seeadlerschutz Schlei Fyn blev finere
              Vejret   +    Lynkort  +   Webcam 1 døgn eller 30 dage"

Mandag den 17. maj 2021               Solopgang: 05:06 Solnedgang: 21:23

 

Søndag den 16. maj 2021               Solopgang: 05:08 Solnedgang: 21:21

Egense v/Svendborg: Knopsvane 4 FU, Gravand 2 R, Lille Lappedykker 1 R, Rørhøne (Grønbenet) 2 R, Blishøne 1 FU, Vibe 1 YF BR, Vibe 1 YF UF, Rørhøg 1 M FU, Bysvale 8 YF, Tornsanger 1 TH, Solsort 3 YF SY
Svendborg Golfbane: Bramgås 1600 Ø
Lundeborg, Ny Camping: Tornsanger 2 OF R SY YF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Rørdrum 1 TH, Sølvhejre 2 FU. Jane Ditzel
Brockdorff enge: Musvåge 27 N, Lærkefalk 1 NØ. Esben Eriksen
Dømmestrup: Stenpikker 7 FU. Anne Veber Døssing
Fyns Hoved: Sommerhusområdet: Dværgfalk 1 NØ, Skovsanger 3 R, Grå Fluesnapper 3 R. Esben Eriksen
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 2 FU. Annette Friis
Faaborg:
Hvid Stork 3 R. Jesper Leegaard
Glisholm Sø: Stenpikker 8 R. Lars Andersen
Gulstav: Trane 10 N, Havørn 2 OF, Sort Glente 2 S, Dværgfalk 1 N. Henrik Mørup-Petersen
Gulstav: Trane 14 T, Hvepsevåge 37 T, Havørn 2 OF, Sort Glente 3 T. Søren Bøgelund
Gulstav Vesterskov:
Pirol 1 SY. Frank Jensen-Hammer 
Gyldensteen: Reservatet: Trane 4 R. Jens Bækkelund
Hagenskov Slotsmølle: Hvepsevåge 5 N. Thomas Kampmann
Hav ved Tryggelev Nor: Fløjlsand 35 T, Trane 10 T, Sortstrubet Lom 2 T, Hvepsevåge 26 T, Sort Glente 1 T. Gregers Johannesen
Helnæs Made: Trane 3 OF. Kirsten Steensgaard
Holckenhavn Fjord: Bramgås 1600 NØ. Joakim Dybbroe
Holmegård/Langelandsfortet:
Hvid Stork 3 S. Jacob Sterup
Holms Mose: Rørdrum 1 TH. Jane Ditzel
Hou Nordstrand (Langeland): Bramgås 1000 OF. Helle Regitze Boesen
Hundstrup Å (vej 44 til udløb):Bramgås 2175 OF, Stor Kobbersneppe 1 OF, Havørn 2 OF. Arnbjørn Jens Jørgensen
Hvidkilde Gods: Havørn 2 OF. Niels Andersen
Jøvet (F.H.):
Pirol 1 R, Grå Fluesnapper 6 R. Esben Eriksen
Lunget (Ørbæk): Skovsanger 1 SY. Michael Højgård Hansen
Magleby Nor: Vagtel 1 SY, Natugle 4 R. Søren Bøgelund
Mejlø (inkl. Enø): Dværgterne 9 R. Jeppe Holm Kristensen 
Nordenbro:
Hvid Stork 3 SØ. Henrik Mørup-Petersen
Nordskov (Hindsholm): Hvepsevåge 10 NØ, Musvåge 32 TF, Dværgfalk 2 NØ, Lærkefalk 1 NØ, Skovpiber 96 NØ, Gul Vipstjert 364 NØ,  Gul Vipstjert 210 R,
Citronvipstjert 1 F R . Esben Eriksen
Nordskov (Hindsholm): Digesvale 150 TH. Søren Louis Rasmussen
Nørreballe Nor: Dværgmåge 5 , Fjordterne 75 FU. Jacob Sterup
Nørreballe Nor: Rovterne 1 N, Fiskeørn 1 N, Hvepsevåge 35 N, Sort Glente 1 AD S, Lærkefalk 1 N, Vandrefalk 1 N. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Dværgmåge 5 R. Henrik Mørup-Petersen
Ravnebjerg Skov (Svendborg): Skovsanger 1 SY. Pierre Bentzen
Skovsbo v/Svendborg: Kaffersejler (SU) 0 OF. Arnbjørn Jens Jørgensen
Skårupøre Sund: Bramgås 1200 Ø. Arne Bruun
Svendborg:
Bramgås 10000 Ø. Niels Andersen
Svendborg: Bramgås 1900 NØ. Joakim Dybbroe
Søgård Mose (Langeland): Sort Glente 1 OF. Jacob Sterup
Thurø By m.m.: Bramgås 3820 Ø, Hvepsevåge 5 N. Arne Bruun
Tranekær: Hvepsevåge 7 NØ, Havørn 3 AD FU, Ravn 3 FU, Digesvale 100 YF BR. Jan Stener Jørgensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Stenpikker 5 R. Jacob Sterup
Vester Aaby:
Hvid Stork 3 R T. Else Klint
Vester Aaby:
Hvid Stork 3 R. Jesper Leegaard
Vomme Sø: Havørn 2 YF UR. Per Rasmussen

  

Lørdag den 15. maj 2021               Solopgang: 05:10 Solnedgang: 21:20

Svendborgsund ved Iholm (07:00 - ): Bramgås 6230  T Ø
Egense v/Svendborg:
Dværggås 1 R
Ollerup Åmosen: Nattergal 1 SY. Peder Skou  [Apollo Books]
Broholm: Mudderklire 2 R, Knopsvane 2, Troldand 1 FU, Blishøne 10 FU, Tårnfalk 1 R, Bramgås 1000 NØ (flere 1000, kæmpe flok trak NØ). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bøjden Nor: Klyde 28 , Dværgterne 1 FU, Dværgterne 1 R. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Bramgås 1500 R, Klyde 27 YF BR, Dværgterne 4 R. Gunnar Jørgensen.
Bøjden Nor: Klyde 20 FU, Dværgterne 2 FU. Hans Erik Jensen.
Dovns Klint:
Bramgås 35170 T, Fløjlsand 121 T, Sortstrubet Lom 1 T, Almindelig Kjove 1 MF Ø, Fjordterne 8 T, Digesvale 350 OF. Frank Jensen-Hammer
Egense v/Svendborg:
Dværggås 1 FU. Niels Andersen
Egense v/Svendborg:
Dværggås 1 R . Lars Kirk
Egense v/Svendborg:
Dværggås 1 R. Pierre Bentzen
Fyns Hoved: Stenvender 1 R, Gul Vipstjert 60 FU. Ella Mikkelsen.
Fællesstrand (inkl. Tornen): Splitterne 34 R. Ella Mikkelsen
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 3 R, Hættemåge 3000 YF., Sorthovedet Måge 6 YF BR, Fjordterne 9 YF, Digesvale 200 FU. Per Rasmussen.
Grusgrave v/Davinde: Isfugl 1 R, Munk 10 SY. Per Rasmussen. 
Gyldensteen: Engsøen: Nilgås 1 FU, Atlingand 2 R, Sølvhejre 1 FU. Mette Bechmann.
Gyldensteen: Engsøen: Nilgås 1 FU, Sølvhejre 1 FU. Johnny Jensen
Gulstav: Hvepsevåge 17 T, Sort Glente 2 T, Lærkefalk 1 T. Søren Bøgelund.
Hav ved Tryggelev Nor: Bramgås 2850 T, Rovterne 1 OF. Gregers Johannesen.
Holms Mose: Rørdrum 1 TH. Morten Müller.
Horseklint: Stenvender 1 R, Blå Kærhøg 1 BR R, Vandrefalk 1 N, Skovpiber 110 N, Gul Vipstjert 1505 N. Kristoffer Hansen.
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Sandløber 12 R. Torben Skytte Hvass.
Marstal Havn:
Bramgås 10000 OF. Torben Johannesen.
Nordskov Enge (Enghave): Gul Vipstjert 105 N. Kristoffer Hansen
Nørreballe Nor: Atlingand 1 M R, Nørreballe Nor: Sorthalset Lappedykker 2 R, Dværgmåge 2 2K FU, Fjordterne 80 FU. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Sorthalset Lappedykker 2 R, Dværgmåge 1 2K R, Sorthovedet Måge 1 R. Gregers Johannesen.
Nørreballe Nor: Dværgmåge 1 2K FU, Dværgterne 1 R. Henrik Mørup-Petersen
Siø: Nilgås 1 R. Sander Villumsen.
Stubbedam: Bramgås 1000 Ø. Leif Kristensen
Sybergland: Lille Præstekrave 4 FU, Temmincksryle 1 FU. Kristoffer Hansen
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 273 FU, Knortegås, Sortbuget (ssp. nigricans) 1 FU. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 2 OF, Rørdrum 2 SY, Hvepsevåge 6 N, Dværgfalk 1 N. Ole Goldschmidt.
Vågebakken (F.H.): Rød Glente 2 N. Kristoffer Hansen.
Østerø Sø (Knudshoved): Skestork 2 FU, Dværgterne 2 YF FU. Kurt Kaack Hansen

Observationer fra tidligere.... 

DOF's aktuelle nyhedsbrev d. 05/05 - 2021:
               Ny politisag: To rørhøge er fundet døde
              
'Spejdelejr’ på toppen af Danmark: Folk til festival med fugle i det fri

         
                                 Svendborgsund ved Iholm. Webcam i fuld størrelse Tryk her...

      

                         

                                               DOF¨s lokalafdelinger i Danmark

               

                                                      Blev medlem på Sydfynsnatur


                                          Søg info på Svendborgs Aktuelle Naturside 

   Brug Dofbasen og dine Fugleobs ses her!   Efter Lok. - Efter Art.      Sidste 30 dages obs på Fyn
 

Gamle nyheder: Arkiv
              Tur til Lyø den 27. april, referat af Vibeke Hestekær. DOF-FYN + (Referat)
              Fugletællingen omfavner det fynske øhav. Ian Heilmann Gylle.dk
              Vindmølledræbt havørn på Vesttåsinge. Poul V. Rasmussen
              Død havørn med afhugget vinge fundet på Tåsinge: - Den er pløjet ned af vindmøllen FAA
              Mangler en vinge: Endnu en havørn fundet død på Tåsinge TV2Fyn
              Tirsdagsanalysen - uge 18. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              En beretning fra ø-undersøgelsen. Tekst Niels Bomholt. Fotos Lilly Sørensen. DOF-FYN
              Havørne på Monnet 8. maj (Ø-undersøgelsen 2021 - 2022). Poul V. Rasmussen DOF-FYN
              Flæskholm, Grydholm, Græsholm og Iholm Ø-undersøgelsen 2021 - 2022
              Hjælp med at beskytte sårbare Kystfugle (10. maj). John Frikke DOF-Sønderjylland
              Standardiseret Ynglefuglemærkning (CES) 2021. Hans Rytter & Peter Teglhøj DOF-FYN
              Tirsdagsanalysen - uge 17. Esben Eriksen DOF-FYN
              Sildemåger i gadekæret i Sdr. Højrup. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Bramgæs på langfart. Hans Skotte Møller, Agersø Danmarks Ringmærkningsforening
              Cettisanger - hvad du skal vide om forekomsten i NV Europa. Morten Bentzon Hansen Netfugl
              Drik en øl – og støt Sortternerne. Morten Bentzon Hansen Netfugl
              Find Vendehals nu. Esben Eriksen DOF-FYN
              Årsrapport fra Punkttællingsprogrammet. DOF-FYN
              Uambitiøst landbrugsudspil: Hjælpen til arterne i landbrugslandet er udeblevet. DOF
              Hvad spektrogrammerne fortæller - afrunding af Feltuds webinar ”Var det en Tajga”. Haaning Netfugl
              Vær med til at finde Sydlig Blåhals. Af Michael Fink DOF-FYN
              Tirsdagsanalysen - uge 16. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Mere om Dræby Fed. DOF-FYN
              Ø-undersøgelsen - feltarbejdet starter. Steen Lauritsen DOF-FYN
              Vigelsø 2020 - Naturovervågningsrapport - Fugle. DOF-FYN + Rapporten
              Dele af Klelundplantage spærres af for offentligheden: Ulve skal have lov til at yngle. JydskeVestkysten
              DOF-fugletur med Lilly Sørensen og Niels Bomholt 10. april. Merry Sunke Larsen. DOF-FYN
              Koloniruger i skudlinjen: Regulering får Danmarks råger til at sprede sig. DOF
              Høgeørn returnerede til Skagen på årsdagen for sidste års observation. Henrik Haaning Nielsen Netfugl
              Årsskrift: Fynskredsen 2020. Dansk Botanisk Forening
              Er skrueaks uddød i Danmark?               Thurø Rev            
              Vil du tjekke vinden så prøv Earth
              "Det tabte Land.dk" Fortællinger om vådområder på FYN
              Snatur på Facebook - også en måde at kontakte Snatur                  Snatur-gruppen
              Husk at indberette insekter fra Fyn på www.fynskeinsekter.dk Se nyeste obs!
              Farvemærkede havørne    
              Se flere nyheder her

Læs rejseberetninger:
              Fra Bhutan, Tordendragens rige den 13.-26. februar 2020. Niels Bomholt m.fl
              Fra Brasilien, Pantanal og Amazonas. 8 - 21 oktober 2019. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
              Fra New Foundland og Nova Scotia juli. 2018. Lilly Sørensen & Niels Bomholt
              Fra Nepal forår 2018. Lilly Sørensen og Niels Bomholt
              Fra Grækenland. Stortur i dagene 7. maj – 14. maj 2018. Natur Østfyn
              Fra Antarktisk, Falklands øerne og Syd Georgien efterår 2017. Lilly Sørensen og Niels Bomholt
              Fra Surinam februar 2017. Lilly Sørensen (foto) og Niels Bomholt (tekst)
              Fra Kap Verde Øerne november 2016. Lilly Sørensen (foto) og Niels Bomholt (tekst)
              Fra Seychellerne oktober 2016. Lilly Sørensen (foto) og Niels Bomholt (tekst)
              Fra Columbia februar. 2016 af Lilly Sørensen og Niels Bomholt
              Fra Ghana 13.-25. nov. 2015 af Lilly Sørensen og Niels Bomholt
              Fra Korsika "Hvalfærgen til Korsika", juli 2015 af Arne Bruun      
              Fra Uganda d. 09/02-23/02 af Lilly Sørensen og Niels Bomholt
              Fra South Africa: Mpumalanga m.m. + Lesotho af Michael Mosebo
              Læs rejserapporter af Michael Mosebo Jensen på Cloudbirders.com
              fra Tanzania 2012 af Lilly Sørensen og Niels Bomholt      
              fra Chile - South, Central and North 17th Feb - 6th Mar 2012. Michael Mosebo Jensen     
              fra Thailand årskiftet 12/13. Anders Odd Wulff Nielsen                
              fra Korsika 29/06 - 11/07 2012 af Arne Bruun    
              fra Madagaskar 20/11 - 6/12 2010 af Lilly Sørensen og Niels Bomholt            
              fra The Philippines mm 19 feb - 7 mar 2010 af Michael Mosebo Jensen             
              fra Namibia: 3-18 oktober 2009 Lilly Sørensen og Niels Bomholt
              fra Eastern Venezuela: 12 feb-3 marts 2009 Michael Mosebo Jensen   
              fra Vietnam - Feb 15 - Marts 2 2008 af Michael Mosebo Jensen
              fra Peru: Bodil Rytter, Hans Rytter, Erik Danielsen, Lilly Sørensen og Niels Bomholt       
              fra Brasilien okt- nov 07 af Lilly Sørensen og Niels Bomholt                  
              fra Kyrgyzstan og Kazakhstan med Fynboer
              fra Extremadura Fotogalleri MidtfynsNatur
              fra Extremadura rejsebeskrivelse af Henrik H Søndergaard + billeder *             
              fra Costa Rica nov 2005 Lilly Sørensen og Niels Bomholt PDF-fil (650kb)               
              fra Azorerne (Erik Ehmsen) PDF-fil (312kb)
              fra Cuba marts 2005 af Michael Mosebo Jensen (768kb)
              fra Goa - Feb 19th - Mar 4th 2006 by Michael Mosebo Jensen              
              fra Goa/Indien LIS & NBJ (Lilly Sørensen & Niels Bomholt) PDF-fil (240kb)
              fra Den Arabiske Halvø MMJ (Michael Mosebo Jensen) PDF-fil (280kb)
              fra Chile LIS & NBJ (Lilly Sørensen & Niels Bomholt)
              fra Texas MMJ (Michael Mosebo Jensen)
              Find flere på Cloudbirds Netfugl

               Vidste du
               - at du kan gøre Snatur til din startside med et klik :-)
               - at der findes en liste over Hvem der har set hvad i Danmark
               - at der nok også kommer fynboer på                - Årslisten 2012  
               - at der er 2 fynboer på sidste års Top Ti           - Årslisten 2011  
               - at der er 1 fynboer på sidste års Top Ti           - Årslisten 2009  
               - at der er 1 fynboer på sidste års Top Ti           - Årslisten 2007  
               - at der er 3 fynboer på sidste års Top Ti           - Årslisten 2006        
               - at der er 4 fynboer på sidste års Top Ti           - Årslisten 2005              
               - at der er mange fynboer på sidste års Top Ti - Årslisten 2004

INSEKTER og andre smådyr: [Tidligere observationer] Da/La - La/Da *

Tirsdag den 26. maj 2020   

Caroline Amalieskoven: Bøgehjort 1 R. Steen Winkel

 

Husk at indberette www.fynskeinsekter.dk Se nyeste obs!

                                                       
                                                    Hvepseedderkoppen i DK 

BOTANIK [Tidligere observationer] [Fynsk Natur]

Floraen på Siø              Se floraliste fra flere øer400

SVAMPE:  [Tidligere observationer]

PADDER/KRYBDYR: [Tidligere observationer][Padder & krybdyr på Dof-basen]

Mandag den 8. juni 2020  

Stjovl gadekær: Grøn frø 1 SY. Poul Brugs Rasmussen

  

Mandag den 26. maj 2020          

Svendborgsund: Snog 1 R . Steen Winkel

PATTEDYR: [ Tidligere observationer ]

                          Se også*: [Gamle obs] * [DOF-Fyn] [Storke-link]

   
  Meldinger på Birdcall
 
                                                                                Opdateret den 17 maj 2021 06:45:12   

 

                       
 Gæstebog

 Chart.dk                                                                           Opdateret den 17. maj 2021

real time web analytics