* Gamle obs * Vejret * Vejr-Svg * Vind * Naturen nu * Fotoalbum 1 2 * * Fugle i felten * Cif * Blåvand * Gedser * Pandion* Skagen Fuglestation
* Århus *  Skagen * UK * DE * Ornitho * NL* * Skåne * Falsterbo RI * Bornholm + 2 Christiansø * Feltherp NHF * Club300  * BMS * [Søg på Snatur]

*Dagens nyheder Webmaster: Erhardt  E Ecklon Send en mail til Snatur.dk                                                                        Sidst opdateret 23-05-2018 12:56:38*

 

Via meldesystemer: Beskeder på Birdcall.dk  -   Seneste 50 på BirdAlarm BMS *                

              Mursejlernes genhusning ved Nyborg Slot. Erik Thomsen
              Drosselrørsanger ved Brændegaard Sø
              Mursejlerne fandt hjem. Nyborg Slot.
              Kasseprojekt Stor Skallesluger, opdatering 2018. Niels Andersen
              Græshoppesanger (2 stk) + Flodsanger ved Sundet, Faaborg             
              Svendborg - Skagen - Keldsnor - Langeland:  Zello
   Vejledning på Club300       
              Velkommen hjem til vildsvinet - Stop grænsehegnet             
              Ørne TV              Ugle TV          Fiskeørn TV      Storke TV
              Maj måned på Turdus-Sound ved Gunnar Knudsen
              Vejret   +    Lynkort  +   Webcam 1 døgn eller 30 dage"
              Tidligere nyheder...

Onsdag den 23. maj 2018                 Solopgang: 04:57 Solnedgang: 21:33

Søby, Taasinge: Hvepsevåge 2 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Bregninge
: Hvepsevåge 1 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Tange å: Grønbenet rørhøne 2 FU, Gråkrage 4 FU, Fiskehejre 1 OF, Bramgås 500 + OF Ø, Gråand 4 OF, Stillits 4 FU (samler frøuld til reden), Tornsanger2 FU, Gærdesanger 1 FU, Stær 2 FU, Grå Fluesnapper 2 R FU, Landsvale 25+ FU, Solsort 2 FU, Grønsisken 2 FU, Tornirisk 4 FU, Skovspurv 4 FU, Gråspurv 6 FU, Rørspurv 1 R, Bogfinke 2 SY. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Brændegård Sø:
Drosselrørsanger 1 SY. Michael Bjerregaard
Faaborg: Knortegås 300 T. Gunnar Knudsen
Sundet, Faaborg: Sorthalset Lappedykker 2 FU, Knarand 10 R, Græshoppesanger 2 SY,
Flodsanger 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Sundet, Faaborg: Sorthalset Lappedykker 2 FU, Knarand 10 FU,Græshoppesanger 2 SY,
Flodsanger 1 SY. Leif Kristensen
Sundet, Faaborg: Havørn 1 IMM OF,
Blåhals 1 SY. Gunnar Knudsen
Sundet, Faaborg: Toppet Lappedykker 13 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Fiskehejre 2 R, Grågås 150 R, Gravand 7 R, Knarand 4 R, Gråand 8 R, Skeand 2 R, Taffeland 11 R, Troldand 14 R, Vandrikse 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 6 R, Hættemåge 4 R, Sølvmåge 6 R, Ringdue 6 R, Gøg 2 SY, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 4 R, Gærdesmutte 4 SY, Solsort 4 R,
Flodsanger 1 SY, Rørsanger 6 SY, Havesanger 4 SY, Gransanger 4 SY, Allike 4 OF, Stær 8 FU, Rørspurv 2 R. Mikael Kristensen

       

Tirsdag den 22. maj 2018                 Solopgang: 04:59 Solnedgang: 21:31

Svendborgsund ved Iholm: Bramgås 260 Ø
Svendborg Golfbane: Hvepsevåge 1 OF, Gøg 1 OF, Landsvale 6 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 2 FU, Gulbug 1 SY, Tornsanger 3 SY, Korttået Træløber 1 SY
Brændegård Sø:
Drosselrørsanger 1 SY . Bent Staugaard Nielsen [ Midtfyns Naturfoto]
Oure, gadekæret: Gråand 5 FU R, Grønbenet rørhøne 2 AD + 3 Pull, Troldand 5 FU R. Poul Brugs Rasmussen
Ølundgårds Inddæmning (20:20):
Hvidvinget terne 2 OF. Martin Søgaard

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Arreskov Sø: Canadagås 21 OF, Havørn 1 AD R, Skovpiber 1 SY, Grå Fluesnapper 1 SY. Arne Bruun
Bagenkop: Rødrygget Tornskade 1 M R. Susanne Rørdam Skov
Brændegård Sø: Atlingand 1 M R, Lille Præstekrave 2 TH,
Drosselrørsanger 1 R. Michael Mosebo Jensen
Brændegård Sø:
Drosselrørsanger 1 SY. Jan Kiel
Brændegård Sø: Knarand 28 R, Atlingand 1 M R, Lille Præstekrave 2 OF, Fjordterne 25 YF, 
Drosselrørsanger 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Brændegård Sø: Atlingand 1 FU,
Drosselrørsanger 1 SY . Erik Jensen
Bøjden Nor: Lille Præstekrave 4 TH. Michael Mosebo Jensen    
Dømmestrup: Rød Glente 0 YF (Rede færdigbygget men opgivet). Per Rasmussen
Glamsbjerg: Mursejler 2 OF. Erik Damm
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 2 R, Sorthovedet Måge 1 YF BR. Per Rasmussen
Gulstav: Hvepsevåge 8 S, Sort Glente 1 NØ, Rød Glente 1 R, Lærkefalk 1 S, Gulbug 5 SY,
Pirol 1 SY. Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Rørdrum 4 YF, Fjordterne 5 FU. Søren Bøgelund
Hjortholm (Eskebjerghave):
Lille Fluesnapper 1 SY (Følg vejen ind i skoven. Hvor vejen deler sig, hold til venstre - ca 150 m fremme sidder den på højre hånd), Pirol 1 SY. Gregers Johannesen
Kavslunde Å: Enge v/udløbet: Sivsanger 1 YF SY. Evald Mehlsen
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Sivsanger 3 YF SY. Rørsanger 2 YF SY. Evald Mehlsen
Krengerup Gods: Mursejler 3 FU, Grønspætte 1 SY, Landsvale 4 FU, Bysvale 10 FU. Erik Damm
Ladby v/Kerteminde: Gulbug 1 YF SY. Evald Mehlsen
Lundsgård Storskov/Grønbæk Skov: Gulbug 1 YF SY, Grå Fluesnapper 1 YF SY. Evald Mehlsen
Odense Å (fra Åsum t/udløb): Kærsanger 1 YF SY. Evald Mehlsen
Revninge: Bomlærke 1 YF SY. Evald Mehlsen
Ræveskov v/Bullerup: Grønspætte 1 SY. Evald Mehlsen
Sandholt: Rød Glente 1 YF UR. Per Rasmussen
Sundet, Faaborg: Knarand 13 FU,
Flodsanger 1 SY. Steen Winkel
Sundet, Faaborg:
Flodsanger 1 SY. Michael Mosebo Jensen
Sundet, Faaborg:
Flodsanger 1 SY. Erik Jensen
Strynø: Havørn 1 JUV OF, Gul Vipstjert 6 FU, Bomlærke 1 M SY,
Klokkefrø 1 M SY. Stig Rubæk
Tarup (Årslev): Mursejler 2 OF, Kærsanger 3 SY, Gulbug 1 R, Grå Fluesnapper 1 FU. Per Rasmussen
Ulriksholm Skove: Havørn 1 AD R, Gulbug 1 YF SY. Evald Mehlsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Dværgmåge 3 2K FU,
Hvidvinget Terne 2 FU. Martin Søgaard Nielsen 

    

Mandag den 21. maj 2018                 Solopgang: 05:00 Solnedgang: 21:29

Svendborgsund ved Iholm: Bramgås 4400 T Ø
Gulstav Østerskov: Pirol 2 R SY M. Torbjørn Eriksen
Brændegård Sø: Bysvale 1 YF (Bysvaler samler byggematerialer til deres rede. Det tørre forår har skabt et problem for svalerne - hvor kan de finde materiale til og bygge reden af? På vaskepladsen på Brændegård vaskes landbrugsmaskiner og den afskyllede jord har en fin fugtighed, som svalerne kan bruge til at bygge reden af). Erik Thomsen
Hesselagergård: Spætmejse 1 (fodrer sine unger, højt til tops i en gammel Rødel - 10 m. oppe), Skovspurv 4 FU, Hvid vipstjert 2 FU, Stær 4 FU. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Bramgås 120 T NØ (10:00). Bent Staugaard Nielsen [ Midtfyns Naturfoto]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Andemose: Havørn 1 AD R. Helle Regitze Boesen
Botofte Skovmose: Atlingand 1 R. Esben Eriksen
Brændegård Sø:
Drosselrørsanger 1 R. Peter Pelle Clausen
Brændegård Sø:
Drosselrørsanger 1 R . Leif Sørensen
Brændegård Sø:
Drosselrørsanger 1 SY. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Havørn 1 AD OF, Lille Præstekrave 1 FU,
Drosselrørsanger 1 R . Finn og Susanne Rørdam Skov
Brændegård Sø: Havørn 1 OF,
Drosselrørsanger 1 SY. Lars Philip Nielsen
Brændegård Sø:
Drosselrørsanger 1 SY. Freddy Hansen
Brændegård Sø: Lille Præstekrave 2 R, Fjordterne 8 R,
Drosselrørsanger 1 SY. Ella Mikkelsen
Flådet (Tranekær): Trane 3 YF. Esben Eriksen 
Grasten Fredskov: Skovsanger 1 YF SY. Arne Bruun
Gulstav Mose: Rørdrum 2 YF BR , Rød Glente 1 OF. Tonny Papillon
Gulstav Østerskov: Pirol 1 SY. Tonny Papillon
Helnæs Made: Atlingand 1 R. Carl Jochimsen
Hjortholm (Eskebjerghave): Rørdrum 1 R,
Lille Fluesnapper 1 SY. Niels Andersen 
Hou Nordstrand (Langeland): Stenvender 4 R. Emil Skovgaard Brandtoft
Karlsmosen, Egeskov: Havørn 1 AD FU, Trane 2 FU. Søren Bøgelund
Lindø + vade v/Jersore: Lille Kobbersneppe 440 FU. Kurt Due Johansen
Lundsgård Storskov/Grønbæk Skov: Grønspætte 1 SY. Steen Kryger 
Marstal Bugt ud for Ristinge: Bramgås 575 NØ, Stenvender 1 NØ. Gregers Johannesen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Gravand 273 FU, Havørn 2 R, Strandhjejle 55 FU, Almindelig Ryle 640 FU, Sølvmåge 1250 R. Kurt Due Johansen
Nørreballe Nor: Sortterne 1 AD FU. Henrik Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Fjordterne 25 R, Sortterne 8 FU. Tonny Papillon
Nørreballe Nor: Sortterne 14 R. Gregers Johannesen 
Ristingehalvøen: Havørn 1 AD OF. Gregers Johannesen
Siø: Knarand 20 R, Skeand 25 R, Sorthovedet Måge 1 YF BR, Dværgmåge 4 R. Esben Eriksen
Skov nord for Trentevej (Trente Mølle): Skovsanger 1 YF SY, Skovsanger 2 YF TH. Evald Mehlsen
Skov ved Gultvedholm: Rød Glente 2 OF. Tonny Papillon 
Sundet, Faaborg: Grønspætte 1 R, Græshoppesanger 1 R,
Flodsanger 1 R. Peter Pelle Clausen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Havørn 1 AD OF, Sortterne 2 AD FU, Sortstrubet Bynkefugl 2 R. Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sortterne 2 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 M R. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knarand 10 R, Sortterne 2 FU,Skægmejse 1 R. Tonny Papillon
Østerø Sø (Knudshoved): Canadagås x Grågås (hybrid) 3 R , Dværgterne 1 FU. Søren G. Nielsen 
Kohave v/Skovmøllevej: Vibe 1 YF K, Skovpiber 1 SY, Nattergal 1 SY. Kurt Due Johansen

     

Søndag den 20. maj 2018                 Solopgang: 05:02 Solnedgang: 21:28

Svendborg (14:00): Hvepsevåge 1 NØ. Erik Ehmsen
Kogtved, matriklen
: Rød Glente 1 OF
Svendborg Golfbane
: Bramgås 1600 Ø
Hou Nordstrand
:
Bramgås 32997 NØ. Erik Danielsen
Espe, matriklen
: Hvepsevåge 1 (kredsede over mig), Grønspætte 1 R, Bramgås 300 T NØ (10:05), Bramgås 420 T NØ (10:18), Bramgås 130 T NØ (10:27), Bramgås 330 T NØ (10:45), Bramgås 430 T NØ (11:26), Bramgås 280 T NØ (11:29). Bent Staugaard Nielsen [ Midtfyns Naturfoto]
Tange å
(06:30): Dompap 2 FU (på frø af Mælkebøtte), Bramgås 500+ OF NØ. Poul Brugs Rasmussen
Brændegård Sø
: Trane 2 OF, Gøg 1 SY,
Drosselrørsanger 1 SY
Prices Have: Gøg 1 R,
Flodsanger 1 M SY, Munk 2 SY

   

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bræmlevænge: Bramgås 2000 OF. Helle Regitze Boesen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 15 R, Knopsvane 28 R, Grågås 120 R, Bramgås 700 Ø, Knarand 11 R, Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 2 R, Mudderklire 1 R, Stormmåge 11 R, Svartbag 2 R, Fjordterne 6 FU,
Drosselrørsanger 1 SY . Ella Mikkelsen
Brændegård Sø: Canadagås x Bramgås (hybrid) 1 R,
Drosselrørsanger 1 SY. Carsten Skou
Brændegård Sø: Havørn 1 AD R,
Drosselrørsanger 1 SY . Gunnar Jørgensen 
Brændegård Sø:Trane 2 OF,
Drosselrørsanger 1 SY. Freddy Hansen
Eget Skov (Gulstav): Gulbug 2 SY. Søren Bøgelund
Fruens Bøge Skov og Skovsøen: Stor Flagspætte 1 F FU, Træløber 1 FU. Martin Rheinheimer
Gulstav: Gøg 3 R. Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Rørdrum 2 R, Vandrikse 2 TH, Sivsanger 2 SY. Søren Bøgelund
Gulstav Østerskov: Gulbug 1 R,
Lille Fluesnapper 1 R. Søren Bøgelund
Hunderup Skov (Sejerskov): Spætmejse 1 FU. Martin Rheinheimer
Kerteminde: Bramgås 100 NØ. Steen Kryger
Lundsgård (m/Holmeskov & Tværbæk Lund): Huldue 1 SY, Rødstjert 2 SY, Sangdrossel 1 SY. Steen Kryger
Middelfart: Rød Glente 1 NØ, Trane 3 NØ. Michael Brunhøj Hansen
Nørreballe Nor: Sortterne 1 FU. Britta Merete Larsen
Sundet, Faaborg: Lille Lappedykker 1 SY, Bramgås 300 Ø, Stor Flagspætte 1 FU, Græshoppesanger 1 SY,
Flodsanger 1 SY, Sivsanger 1 SY, Rørsanger 4 SY, Tornsanger 3 SY, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Rørspurv 3 SY. Ella Mikkelsen
Sundet, Faaborg: Grønspætte 1 R. Gunnar Knudsen
Sundet, Faaborg:
Græshoppesanger 2 SY. Carsten Skou
Sundet, Faaborg:
Flodsanger 1 TH. Freddy Hansen 
Svendborg: Bramgås 3600 NØ. Joakim Dybbroe
Tryggelev Nor & Salme Nor: Dværgmåge 1 AD R. Britta Merete Larsen 

    

Lørdag den 19. maj 2018                 Solopgang: 05:03 Solnedgang: 21:26

Svendborgsund ved Iholm: Bramgås 4790 T Ø
Vornæs, Tåsinge
: Natugle 3 R Pull. Kresten Thomsen
Fakkemose
:
Slørugle 1 R. Torbjørn Eriksen
Dovns Klint
: Bramgås 6000 Ø, Sule 1 T Ø. Kristoffer Hansen
Broholm: Gråand 1 YF UF (Andemor med 10 nyklæggede ællinger). Poul Brugs Rasmussen
Gl. Avernæs:(19:00-20:00): Bramgås 1700 T Ø. Bent Staugaard Nielsen [ Midtfyns Naturfoto]

        

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Avernakø
: Gråand 2 R, Blishøne 1 R, Strandskade 3 R, Ringdue 2 R, Landsvale 11 R, Bysvale 8 R, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Rødstjert 1 SY, Solsort 3 SY, Gulbug 4 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Munk 1SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Musvit 1 R, Gråkrage 1 R, Skovspurv 3 R, Bogfinke 1 SY, Stillits 1 SY, Tornirisk 2 R, Gulspurv 1 SY. Morten Bentzon Hansen
Bøjden Nor:
Lille Præstekrave 1 TH. Brian Wielsøe
Botofte Skovmose
: Rørdrum 1 SY, Lærkefalk 1 FU. Finn Skov, Susanne Rørdam Skov
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 7 R, Skarv 50 R, Knopsvane 16 R, Grågås 260 R, Gravand 9 R, Knarand 10 R, Gråand 23 R, Skeand 8 R, Troldand 26 R, Hvinand 2 R, Havørn 1 AD R, Blishøne 4 R, Strandskade 1 OF, Vibe 2 OF, Vibe 1 R, Hættemåge 2 R, Stormmåge 8 R, Sildemåge 1 R, Sølvmåge 26 R, Svartbag 2 R, Fjordterne 5 FU, Fjordterne 5 R, Ringdue 1 SY, Sanglærke 1 SY, Landsvale 2 FU, Bysvale 14 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Hvid Vipstjert 3 OF, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY, Rødstjert 1 SY, Solsort 1 SY, Sangdrossel 1 R, Rørsanger 1 SY,
Drosselrørsanger 1 SY (Lokalitet...), Gulbug 1 SY, Tornsanger 2 SY, Munk 4 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 1 SY, Musvit 1 SY, Allike 6 FU, Allike 6 OF, Gråkrage 1 FU, Gråkrage 1 OF, Stær 2 FU, Bogfinke 3 SY, Rørspurv 1 M R. Gunnar Jørgensen
Dovns Klint
: Rødstrubet Lom 1 2K V, Sule 1 AD Ø, Bramgås 12770 NØ, Knortegås 18 Ø, Klyde 1 T, Fjordterne 3 Ø, Tejst 1 AD SDR V. Kristoffer Hansen
Fiskeholm: Skarv 55 R, Knopsvane 3 YF, Strandskade 4 , Sorthovedet Måge 1 M 4K+ TH, Hættemåge 5 YF, Stormmåge 60 YF, Sølvmåge 50 YF, Svartbag 2 AD YF K. Jacob Sterup
Faaborg: Husrødstjert 1 SY. Brian Wielsøe
Helnæs Fyr og havet ud for: Bramgås 1178 , Gul Vipstjert 2 YF SY. Jacob Sterup
Holstenshuse Skov (Gammel Dyrehave): Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 1 R, Solsort 1 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Musvit 1 SY, Skovskade 1 R. Brian Wielsøe
Husby (Vestfyn):
Steppehøg 1 M AD OF. Mads Syndergaard
Industriområde V - Nyborg: Mursejler 3 OF. Erik Jensen  
Kerteminde
: Gøg 1 SY. Steen Kryger
Lyø Havn: Knopsvane 1 R, Gråand 2 R, Ederfugl 9 R, Toppet Skallesluger 2 R, Havterne 1 R, Sortkrage 1 R,
Odense: Mursejler 2 OF. Steen Kryger
Onsebakke: Huldue 1 SY. Per Rasmussen
Rantzausminde: Bramgås 5000 Ø . Niels Andersen
Skanodde Sø/Kongesø: Fiskehejre 2 R, Strandskade 1 R, Klyde 1 R, Vibe 1 R. Morten Bentzon Hansen
Sundet, Faaborg:
Flodsanger 1 SY, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 1 R, Havesanger 1 SY, Stillits 2 R, Dompap 1 M R, Rørspurv 1 SY. Brian Wielsøe
Thurø By m.m.: Vendehals 1 SY (Ny lokalitet...), Stenpikker 1 F R, Gulbug 1 SY. Arne Bruun
Tommerup: Rød Glente 2 OF. Niels Erik Simonsen
Tårup Inddæmmede Strand: Toppet Lappedykker 11 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 1 YF, Knarand 2 R, Atlingand 1 R. Bo K. Stephensen
Åsø Strand: Stor Præstekrave 1 FU, Mudderklire 5 FU. Finn Skov, Susanne Rørdam Skov

Observationer fra tidligere....

DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d. 01/05 - 2018:
              HAANING I FELTEN Du kan nå den endnu! Gulbrynet værling
             
Tilbring en gratis uge i sommerferien på Blåvand fuglestation.
              Ny fuglestation på Fanø

      

               

                                                      Blev medlem på Sydfynsnatur


                                          Søg info på Svendborgs Aktuelle Naturside 

   Brug Dofbasen og dine Fugleobs ses her!   Efter Lok. - Efter Art.      Sidste 30 dages obs på Fyn
 

Gamle nyheder: Arkiv
              Det er forkasteligt: Storbonde ødelægger yngleområde på Siø
              Amerikansk hjejle Bøjden Nor. Erik Thomsen
              Amerikansk hjejle ved Bøjden Nor. Leif Sørensen
              Havørn fundet død på ø i Nørresø. Erik Thomsen              
              Sidste nyt om Strandtudserne på Thurø Rev. Arne Bruun           
              Den gode nyhed - Strandtudserne overlever på Thurø Rev
              Gårsdagens hit: Stendrossel. Kilde: Club300  + lokalitet ca her
              Lille skrigeørn ved Fakkebjerg. Tekst og foto: Ella Mikkelsen
              Er du fortsat interesseret i en guided tur til Sprogø? - Læs mere...
              Lunde Larsens svinehegn er fuld af huller. Gylle.dk
              Referat af bestyrelsesmøde d. 3. maj 2018 i DOF FYN           
              Insektmobilen             
              Ekskursion til Vejlerne ved Limfjorden april 2018 DOF FYN
              Referat naturpolitisk udvalg 10. april 2018. DOF FYN  +  Fynsk Naturråd       
              Bøjden Nor i dejligt forårsvejr - Sidste fuglehus. Finn Skov             
              Gulbrynet Værling - ny for landet! Club300             
              Fugletur til Jylland. Finn Skov             
              Redekasseprojekt i samarbejde med Vejdirektoratet. DOF Fyn
              Canadagås forsvarer sin mage over for en golfspiller i Michigan             
              Snefinke, ny art for landet! Klaus K. Nielsen Club300             
              Tysk havørn aflæst den 9. april Egense
              Traner ved Hornborgasjön     Webbkamera 1 + 2 + 3        Live
              Tag på Ø-hop med TV/MV            
              De levende hegn og de små vandhuller Midtfyn af Tommy Dalnæs             
              Webcam fra Norge
              Ny art for landet: Lille sejler over Skagen. Haaning på Pandion   
              Havørn aflivet i Munkebo: Fundet med brækket vinge ved 150 meter høje vindmøller  Se kommentar
              Sorthovedet måge ved Blangstedgaard den 5. april 2018. Foto: Leif Sørensen             
              Fugle i Kerteminde Fjord og Kertinge Nor 2016 - 2018. DOF Fyn
              Big Year 2017 – en rekord. Henrik Højholm Club300
              Forår, forarbejdet til en god sæson og sikring af afkom. Foto: Finn Skov        
              Nyt fra bestyrelsen i DOF Fyn             
              Fynske ynglefugle 1: Rødtoppet Fuglekonge. Steen Lauritsen på DOF Fyn             
              Sorthalsede lappedykker ved Mellemstykket. Foto: Leif Sørensen              
              Kommer varmen i april?
              Operation "Påskehakker" 2018. THH Club300             
              Årets første fiskeørn ved Vejlen, Taasinge. Foto: Leif Sørensen       
              Ny flyder det igen i Nakkebølle Inddæmning     
              DOF's Fuglestationsudvalg Ref. marts 2018             
              Nyhedsbrev fra Sjældenhedsudvalget, marts 2018
              Dof Fyn's Fuglestemmekursus på ekskursion             
              Fugleinfluenza fundet i yderligere fire havørne             
              Fynske vinterfugle 6: Mosehornugle. Steen Lauritsen på DOF Fyn
              Situationen er katastrofal': Europæiske fugle forsvinder
              Grågås med blåt halsbånd ved Egense aflæst af Niels Andersen
              DOF FYN fuglestemmekursus foråret 2018
              Vores fantastiske fuglefoderplads! Af Kurt Due Johansen 
              Ulovlig droneflyvning jager havørne bort ved Odense fjord.
              Hvor er kongeørn med GPS lige nu (11. marts)
              Padderne vandrede natten mellem d. 12. - 13. marts 2018.     
              Vandrefalk ved Fynsværket måske beskudt?
              Gæs og svaner på vintersæd - Hvad gør vi?  Kurt Due Johansens indlæg          
              Fangsterne på Keldsnor Fuglestation, 2017 ved Hans Rytter + Opgørelsen
              Der fodres glenter i UK
              Odder ved Gamborg Fjord
             Vibealarm! af Niels Andersen
             Er skrueaks uddød i Danmark?               Thurø Rev            
              Vil du tjekke vinden så prøv Earth
             "Det tabte Land.dk" Fortællinger om vådområder på FYN
             Snatur på Facebook - også en måde at kontakte Snatur                  Snatur-gruppen
             Husk at indberette insekter fra Fyn på www.fynskeinsekter.dk Se nyeste obs!
             Farvemærkede havørne    
             Se flere nyheder her

Læs rejseberetninger:
              Fra Antarktisk, Falklands øerne og Syd Georgien efterår 2017. Lilly Sørensen og Niels Bomholt
              Fra Surinam februar 2017. Lilly Sørensen (foto) og Niels Bomholt (tekst)
              Fra Kap Verde Øerne november 2016. Lilly Sørensen (foto) og Niels Bomholt (tekst)
              Fra Seychellerne oktober 2016. Lilly Sørensen (foto) og Niels Bomholt (tekst)
              Fra Columbia februar. 2016 af Lilly Sørensen og Niels Bomholt
              Fra Ghana 13.-25. nov. 2015 af Lilly Sørensen og Niels Bomholt
              Fra Korsika "Hvalfærgen til Korsika", juli 2015 af Arne Bruun      
              Fra Taiwan d. 11/11-26/11-2014 af Lilly Sørensen og Niels Bomholt
              Fra Uganda d. 09/02-23/02 af Lilly Sørensen og Niels Bomholt
              Fra South Africa: Mpumalanga m.m. + Lesotho af Michael Mosebo
              Læs rejserapporter af Michael Mosebo Jensen på Cloudbirders.com
              fra Tanzania 2012 af Lilly Sørensen og Niels Bomholt      
              fra Chile - South, Central and North 17th Feb - 6th Mar 2012. Michael Mosebo Jensen     
              fra Thailand årskiftet 12/13. Anders Odd Wulff Nielsen                
              fra Korsika 29/06 - 11/07 2012 af Arne Bruun    
              fra Madagaskar 20/11 - 6/12 2010 af Lilly Sørensen og Niels Bomholt            
              fra The Philippines mm 19 feb - 7 mar 2010 af Michael Mosebo Jensen             
              fra Namibia: 3-18 oktober 2009 Lilly Sørensen og Niels Bomholt
              fra Eastern Venezuela: 12 feb-3 marts 2009 Michael Mosebo Jensen   
              fra Vietnam - Feb 15 - Marts 2 2008 af Michael Mosebo Jensen
              fra Peru: Bodil Rytter, Hans Rytter, Erik Danielsen, Lilly Sørensen og Niels Bomholt       
              fra Brasilien okt- nov 07 af Lilly Sørensen og Niels Bomholt                  
              fra Kyrgyzstan og Kazakhstan med Fynboer
              fra Extremadura Fotogalleri MidtfynsNatur
              fra Extremadura rejsebeskrivelse af Henrik H Søndergaard + billeder *             
              fra Costa Rica nov 2005 Lilly Sørensen og Niels Bomholt PDF-fil (650kb)               
              fra Azorerne (Erik Ehmsen) PDF-fil (312kb)
              fra Cuba marts 2005 af Michael Mosebo Jensen (768kb)
              fra Goa - Feb 19th - Mar 4th 2006 by Michael Mosebo Jensen              
              fra Goa/Indien LIS & NBJ (Lilly Sørensen & Niels Bomholt) PDF-fil (240kb)
              fra Den Arabiske Halvø MMJ (Michael Mosebo Jensen) PDF-fil (280kb)
              fra Chile LIS & NBJ (Lilly Sørensen & Niels Bomholt)
              fra Texas MMJ (Michael Mosebo Jensen)
              Find flere på Cloudbirds Netfugl

               Vidste du
               - at du kan gøre Snatur til din startside med et klik :-)
               - at der findes en liste over Hvem der har set hvad i Danmark
               - at der nok også kommer fynboer på                - Årslisten 2012  
               - at der er 2 fynboer på sidste års Top Ti           - Årslisten 2011  
               - at der er 1 fynboer på sidste års Top Ti           - Årslisten 2009  
               - at der er 1 fynboer på sidste års Top Ti           - Årslisten 2007  
               - at der er 3 fynboer på sidste års Top Ti           - Årslisten 2006        
               - at der er 4 fynboer på sidste års Top Ti           - Årslisten 2005              
               - at der er mange fynboer på sidste års Top Ti - Årslisten 2004

INSEKTER og andre smådyr: [Tidligere observationer] Da/La - La/Da *

    

Torsdag den 26. april 2018

Jordløse Bakke: Okkergul pletvinge 1 R (Larve, sommerfuglen er fremmeførst i juni måned). Erik Thomsen

Husk at indberette www.fynskeinsekter.dk Se nyeste obs!

                                                       
                                                    Hvepseedderkoppen i DK 

BOTANIK [Tidligere observationer] [Fynsk Natur]

Floraen på Siø              Se floraliste fra flere øer

SVAMPE:  [Tidligere observationer]

PADDER/KRYBDYR: [Tidligere observationer][Padder & krybdyr på Dof-basen]

Onsdag den 2. maj 2018

Bøjden Nor: Strandtudse 1 R . Gunnar Knudsen [Turdus-Sound]

Mandag den 12. marts 2018   

Thurø, Svendborg vest: Springfrø kvækker, Butsnudet frø vandrer, Lille og Stor vandsalamander

PATTEDYR: [ Tidligere observationer ]

Tirsdag den 7. marts 2017   

Nørreballe Nor, Pumpehuset: Mink 1 R . Jan Nielsen

                          Se også*: [Gamle obs] * [DOF-Fyn] [Storke-link]

   
  Meldinger på Birdcall
 
                                                                                Opdateret den 23 maj 2018 12:56:38   

 

                       
 Gæstebog

 Chart.dk                                                                           Opdateret den 23. maj 2018

web
analytics