* Gamle obs Thurø * Vejret * Vejr-Svg * Vind * Naturen nu * Fotoalbum 1 2 * * Fugle i felten * Cif * Blåvand * Gedser * Skagen Fuglestation * FF
* Århus * Old DOFFYN * UK * DE * Ornitho * NL* * Skåne * Falsterbo RI * Bornholm + 2 Christiansø * * Club300  * BMS * [Søg på Snatur]

*Dagens nyheder Webmaster: Erhardt  E Ecklon Send en mail til Snatur.dk                                                                        Sidst opdateret 21-09-2021 16:53:51*

 

Via meldesystemer: Beskeder på Birdcall.dk  -   Seneste 50 på BirdAlarm BMS *                 *      
 
              Fra vild mose til tør græsmark: Godsejer anmeldt til politiet for at dræne naturbeskyttet moseområde. A Bisgaard FAA
              Bjørnemosen fra arkivet
              Naturens dag, Svendborg– for hele familien. Ian Heilmann Gylle.DK
              Ulovlig jagt ved havnen ud for Vejlen, Tåsinge. Poul V. Rasmussen
              Felttræf 2021.
              Næsebjørn ved Korinth! Giv besked
              Boligbirding forår + efterår 2021 + Månedskemaer + andre dyr efterår
              Aktive bidragsydere på Fyn 2021 + (2020) + (2019) + (2018).
              DOF BirdLife - Publikationsdatabase + Das Magazin Seeadlerschutz Schlei Fyn blev finere
              Vejret   +    Lynkort  +   Webcam 1 døgn eller 30 dage"   

DOF's aktuelle nyhedsbrev d. 20/09 - 2021:
              
Dramatisk ØrneTV-sæson er slut:
               DEBAT: Vindmøller ved Omø vil fortrænge følsomme fugle

Tirsdag den 21. september 2021               Solopgang: 07:01 Solnedgang: 19:19

Arreskov Sø: Sølvhejre 9 R, Fiskehejre 1 R. Erik Ehmsen
Nyborg havn, midtermolen
: Skarv 6 FU R OF, Sølvmåge 10 R, Marsvin 2 . Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bagenkop:
Husrødstjert 11 R. Nis Rattenborg
Bøjden Nor: Taffeland 141 R, Sorthalset Lappedykker 2 FU, Tornirisk 90 FU. Leif Kristensen
Havet ud for Keldsnor: Skarv 660 FU. Nis Rattenborg
Helnæs Made: Grågås 531 R. Leif Kristensen
Keldsnor:
Stor Præstekrave 65 FU, Sandløber 5 FU, Dværgryle 3 FU, Sortklire 28 FU, Almindelig Kjove 1 MF V, Lærkefalk 1 OF. Nis Rattenborg
Magleby Nor:
Rød Glente 22 R NAT. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Sølvhejre 2 R, Fiskeørn 1 FU V. Nis Rattenborg
Rath: Rød Glente 3 FU. Arnbjørn Jens Jørgensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Huldue 4 T, Rørdrum 1 R, Sølvhejre 3 R, Rovterne 4 R, Fiskeørn 1 FU, Rød Glente 4 T. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 9 R,  Rovterne 5 AD R. Nis Rattenborg

  

Mandag den 20. september 2021               Solopgang: 07:00 Solnedgang: 19:21

Svendborg Golfbane: Knopsvane 7 R, Bramgås 60 T, Grågås 18 T, Fasan 6 R, Blishøne 2 R, Spurvehøg 1 R, Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Skovskade 1 R, Ravn 1 OF, Spætmejse 1 FU, Stillits 16 R
Ny Bjerreby (Tåsinge): Tundrasædgås 2 R. Lars Kirk
Siø Sund: Toppet Skallesluger 6 R, Splitterne 4 R. Lars Kirk
Vemmenæs: Bramgås 5 R, Ravn 1 R, Stær 400 R. Lars Kirk
Brændegård Sø: Sølvhejre 5 R, Musvåge 28 OF, Havørn 6 OF R, Fiskeørn 2 OF FU, Duehøg 1 OF, Lærkefalk 1 OF. Poul Brugs Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Grågås 900 R, Skeand 10 R, Krikand 200 R, Sølvhejre 5 R, Fiskeørn 2 FU, Duehøg 1 OF, Havørn 6 OF, Musvåge 32 T. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Grågås 850 R, Skeand 15 R, Krikand 230 R, Sølvhejre 1 FU, Sølvhejre 4 R, Fiskeørn 1 FU, Fiskeørn 1 OF, Duehøg 1 OF, Havørn 3 , Lærkefalk 1 FU, Ravn 5 OF. Poul Brugs Rasmussen , Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 3 FU, Fiskeørn 2 FU. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Grågås 950 R, Knarand 40 R, Krikand 250 R, Sølvhejre 5 FU, Rovterne 1 FU, Fiskeørn 3 FU, Havørn 4 R, Rød Glente 4 OF, Musvåge 25 T, Ravn 50 R. Leif Bisschop-Larsen
Dovns Klint: Knortegås 810 T, Bramgås 5680 T, Huldue 137 T, Blå Kærhøg 1 T, Spurvehøg 19 T, Rød Glente 15 T, Bysvale 100 T, Landsvale 1800 T, Digesvale 100 T, Bjergvipstjert 3 T, Hvid Vipstjert 133 T, Bogfinke/Kvækerfinke 1000 T, Tornirisk 125 T,
Rørspurv 34 T. Søren Bøgelund, Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Knortegås 745 T, Bramgås 5620 T, Huldue 137 T, Sortstrubet Lom 1 T, Blå Kærhøg 1 T, Spurvehøg 20 T, Rød Glente 18 T, Bjergvipstjert 3 T. Søren Bøgelund
Enemærket v/Holstenshus: Natravn 1 1K TRADØD, Bjergvipstjert 1 R. Per Damgaard Poulsen    
Fagsted Lung: Ravn 9 FU. Gunnar Jørgensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Pibeand 400 R, Krikand 200 R, Hvidklire 32 R, Hættemåge 2000 R. Ella Mikkelsen
Gulstav: Spurvehøg 10 T, Rød Glente 3 T, Musvåge 50 T. Søren Bøgelund, Frank Jensen-Hammer
Lindkær v/Ravnholt: Sølvhejre 1 R. Per Rasmussen 
Sallinge: Vandrikse 8 R, Isfugl 1 R. Mads Syndergaard
Smedebakker: Rød Glente 4 SV. Claus Dalskov
Stat-ene: Dværgfalk 1 FU. Morten Müller
Troense: Ravn 3 OF. Tom Bak Andersen
Vejlen, Tåsinge: Canadagås 45 R, Knarand 53 R, Pibeand 320 R, Spidsand 11 FU, Krikand 200 R. Niels Bomholt Jensen 
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Sølvhejre 2 R. Christian Karstensen

 

Søndag den 19. september 2021               Solopgang: 06:58 Solnedgang: 19:24

Søen, Valdemarsslot: Grågås 36 R, Toppet Skallesluger 2 R, Taffeland 387 R, Troldand 4 R, Skeand 9 R, Knarand 11 R, Pibeand 19 R, Gråand 51 R, Krikand 37 R, Lille Lappedykker 6 FU, Toppet Lappedykker 1 1K R, Ringdue 5 OF, Rørhøne (Grønbenet) 1 R, Blishøne 24 R, Fiskehejre 3 FU, Skarv 23 R, Vibe 177 R, Hvidklire 11 R, Hættemåge 71 R, Havørn 1 AD OF, Musvåge 1 OF, Sortkrage 2 FU, Gråkrage 7 R. Poul Vestergård Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Knopsvane 30 R, Canadagås 79 R, Grågås 442 R, Gravand 5 R, Troldand 6 R, Skeand 17 R, Knarand 37 R, Pibeand 813 R, Gråand 59 R, Krikand 531 R, Lille Lappedykker 10 FU, Ringdue 8 R, Blishøne 99 FU, Fiskehejre 3 FU, Vibe 289 R, Småspove 1 OF, Storspove 11 OF, Brushane 6 FU, Almindelig Ryle 16 FU, Sortklire 1 R, Hvidklire 5 R, Hættemåge 452 R, Stormmåge 11 FU, Sølvmåge 14 R, Rørhøg 2 FU, Musvåge 1 OF, Gråkrage 26 FU, Skægmejse 2 R, Landsvale 2 R. Poul Vestergård Rasmussen
Monnet, Tåsinge
: Knopsvane 100 R, Knortegås 30 SV, Bramgås 15 R, Grågås 450 R, Blisgås 2 R, Toppet Skallesluger 2 R, Pibeand 40 R, Gråand 25 R, Fiskehejre 7 R, Sølvhejre 2 R, Skarv 20 R, Strandhjejle 1 R, Småspove 2 R, Storspove 23 R, Almindelig Ryle 36 FU, Hvidklire 1 R, Rødben 5 R, Havørn 1 R, Tårnfalk 1 FU, Sanglærke 5 R, Landsvale 6 FU, Stær 60 R, Hvid Vipstjert 8 R, Tornirisk 1 R, Stillits 28 FU. Lars Kirk
Bagenkop: Husrødstjert 2 R, Hvid Vipstjert 5 R. Leif Sørensen
Hesselagergård, voldgraven
: Krikand 15 FU, Pibeand 4 FU, Gråand 30 FU. Poul Brugs Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Sølvhejre 4 FU, Fiskeørn 2 R. Carsten Skou
Bøjden Nor: Dværgfalk 1 R
. Stoffer Jaeger
Båring: Canadagås 30 S. Jesper Bjørn
Dovns Klint: Knortegås 4160 T, Bramgås 2550 T, Canadagås 81 T, Pibeand 580 T, Huldue 208 T, Trane 14 T, Sølvhejre 1 T, Skarv 800 R, Dværgmåge 2 T, Hvepsevåge 5 T, Blå Kærhøg 2 T, Spurvehøg 42 T, Rød Glente 12 T, Musvåge 49 T, Lærkefalk 1 T, Hvid Vipstjert 260 T, Bogfinke/Kvækerfinke 4000 T, Tornirisk 130 T, Stillits 95 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint:
Hvid Stork 1 SØ. Henrik Mørup-Petersen
Dovns Klint: Skærpiber 5 FU. Anton Markvard
Fakkebjerg:
Hvid Stork 1 TF, Rød Glente 2 S, Lærkefalk 1 SØ. Morten Müller
Fakkebjerg: Rød Glente 2 SV, Lærkefalk 1 OF. Søren G. Nielsen
Fyns Hoved: Storspove 96 R, Stenvender 2 R, Islandsk Ryle 42 R, Sandløber 9 R. Esben Eriksen
Grusgrave v/Birkum: Grågås 500 R. Per Rasmussen 
Gulstav: Huldue 29 T,
Hvid Stork 1 SØ, Sølvhejre 1 OF, Sølvhejre 1 TF, Fiskeørn 1 SØ, Blå Kærhøg 1 S, Rød Glente 3 OF, Stor Korsnæb 2 S. Freya Mørup-Petersen
Gulstav:
Hvid Stork 1 T, Sølvhejre 1 OF, Rød Glente 4 T. Michael L.J. Glentedal
Gulstav: Fiskeørn 1 FU T, Blå Kærhøg 1 BR S, Rød Glente 3 S. Søren G. Nielsen
Gulstav:
Hvid Stork 1 T, Fiskeørn 1 T, Rødtoppet Fuglekonge 1 R. Kristoffer Hansen
Gulstav: Fiskeørn 1 FU T, Blå Kærhøg 1 BR S, Rød Glente 3 S. Søren G. Nielsen 
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 2 OF. Jens Bækkelund
Holckenhavn Fjord: Lille Lappedykker 61 R, Fiskehejre 43 R. Annette Friis
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 2 OF. Jens Bækkelund
Holckenhavn Fjord: Lille Lappedykker 58 R, Isfugl 3 R. Nis Rattenborg
Klise Nor: Fiskeørn 1 FU T, Blå Kærhøg 1 FU S, Rød Glente 7 S, Sort Glente 1 T. Morten Müller
Lumby Middelgrund: Canadagås 60 R. Peter Lillesø
Monnet, Tåsinge: Sølvhejre 2 R. Lars Kirk
Nakkebølle Fjord: Lille Lappedykker 27 R. Carsten Skou
Nærå Strand/Agernæs Flak: Strandhjejle 22 FU, Storspove 420 R, Almindelig Ryle 4000 FU. Jens Bækkelund
Nørresø v/Brahetrolleborg: Havørn 2 R. Morten Kristiansen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.:
Nordisk Lappedykker 1 VDR FU. Henrik Mørup-Petersen
Ristingehalvøen: Knortegås 925 T, Bramgås 1830 T, Hvepsevåge 5 T, Havørn 2 OF, Rød Glente 3 T, Musvåge 73 T, Tårnfalk 6 T, Dværgfalk 1 FU. Gregers Johannesen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Skovsgård: Trane 4 R, Musvåge 25 S. Leif Bisschop-Larsen
Svendborg: Havørn 2 AD OF. Jan Stener Jørgensen
Søen, Valdemarsslot: Taffeland 387 R. Poul Vestergård Rasmussen 
Søgård Mose (Langeland): Fiskeørn 1 S, Blå Kærhøg 1 OF, Tårnfalk 5 FU. Søren G. Nielsen
Thurø By m.m.: Canadagås 27 S. Arne Bruun 
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 315 SV. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 9 R, Rovterne 8 R. Michael L.J. Glentedal
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 17 R. Claus Dalskov
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rovterne 2 FU. Leif Sørensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 6 FU, Rovterne 3 R. Kristoffer Hansen
Vejlen, Tåsinge: Canadagås 79 R, Skeand 17 R, Knarand 37 R, Pibeand 813 R, Krikand 531 R, Skægmejse 2 R. Poul Vestergård Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Pibeand 350 FU, Krikand 230 R. Arne Bruun 
Østerø Sø (Knudshoved): Grågås 600 R. Ella Mikkelsen

Observationer fra tidligere.... 

         
                                 Svendborgsund ved Iholm. Webcam i fuld størrelse Tryk her...

 

            Vejret i Iholm
Detaljeret vejrudsigt
                   

      

                         

                                               DOF¨s lokalafdelinger i Danmark

               

                                                      Blev medlem på Sydfynsnatur


                                          Søg info på Svendborgs Aktuelle Naturside 

   Brug Dofbasen og dine Fugleobs ses her!   Efter Lok. - Efter Art.      Sidste 30 dages obs på Fyn
 

Gamle nyheder: Arkiv
              Ny E-bog om danske Sommerfuglelarver (Gratis) af Kjeld Brem Sørensen
              Gyldensteen Strand 2012-2020- en undersøgelse af fuglelivet. Kurt Due Johansen + Rapporten
              Præstekraver og bramgæs: Ornitologer vil have styr på de sydfynske fugle. FAA
              Norsk Fiskeørn på besøg. Af Freya Mørup-Petersen DOF-FYN
              Feltbestemmelse af storskråpe. Henrik Haaning Nielsen Netfugl
              Lærkefalk - en art i fremgang. Af Per Rasmussen DOF-FYN
              Rørhøg på stor opgave. Erik Thomsen DOF-FYN
              Pileværling - historien bag landets første fund. Morten Bentzon Hansen Netfugl
              Tirsdagsanalysen - uge 36. Af Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Stribet græshoppesanger ringmærket på Christiansø. Henrik Haaning Nielsen og Morten Bentzon Hansen
              Stylteløber 2021 - sådan gik det årets par. Thomas Hellesen, Bo Kayser, Michael Fink Jørgensen
              Ornitologisk benarbejde giver ny viden om dværgternen. Jan Skriver DOF
              Ung Rosenstær på Fyns Hoved. Af Esben Eriksen DOF-FYN
              Ynglefuglemærkning - Fynske resultater, 2021. Af Peter Teglhøj m.fl. DOF-FYN
              Stadig rod i gråænderne. af Anton Gundersen Lihn DOF
              Tirsdagsanalysen - uge 35. Af: Esben Eriksen DOF-FYN
              Sjældenhed fra skoven: Snehvid huldue i nordjysk skov. af Jan Skriver DOF
              Pænt med Dværgryler i år. Af Søren Gjaldbæk Foto Erik Thomsen DOF-FYN
              Fugle og fugleture i weekenden den 4. - 5. september 2021.
              Splitterne vender hjem. Af Søren Gjaldbæk Foto: Lars Kirk DOF-FYN
              Skarv på menukortet. Af Søren Gjaldbæk. Foto: Erik Thomsen DOF-FYN
              Tirsdagsanalysen - uge 34. Af Søren Gjaldbæk. DOF-FYN
              Boligbirding forår og efterår. Af Søren Gjaldbæk. DOF-FYN
              Referat fra tur til Bøjden Nor. Af Ib Bager DOF-FYN
              Havørne ynglesæson 2021 i Sønderjylland. Preben Jensen DOF-Sønderjylland
              Hættemåge aflæst nær Moskva. Hans Rytter DOF-FYN
              Ringmærket Skestork på besøg på Ølund. Af Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Fuglefotos fra torsdag den 19. august 2021.
              Hjælp med ynglesucces – Rødrygget Tornskade. Daniel Bloche. Netfugl
              Stop udsætninger af skydefugle! DOF
              Ny fra bestyrelsesmødet i DOF Fyn d 10. august 2021
              Tirsdagsanalysen - uge 33. Af Esben Eriksen DOF-FYN
              Keldsnor Fuglestation, efterårssæsonen 2021. Hans Rytter DOF-FYN
              Naturgenopretning i Søgårds Mose. Af Henrik Mørup DOF-FYN
              "Vi var en kæmpe børneflok". Af Esben Eriksen DOF-FYN
              Engelske gøge er trukket til Afrika på nuværende tidspunkt!
              Islandsk Ryle ved Østerø Sø. Af Niels Bomholt DOF-FYN
              Ny viden om havørne: Kollektive om vinteren, solister om sommeren. Jan Skriver DOF
              Dværgskarver på vej? Morten Bentzon Hansen Netfugl
              Trunderup - Blå kærhøg
              Birding København. Flere Netfugl
              Keldsnor Fuglestation, efterårssæsonen 2021. Hans Rytter DOF-FYN
              Tirsdagsanalysen - uge 32. Af Søren Gjaldbæk. DOF-FYN
              Hjælp Mursejleren. DOF-FYN + Mursejlerne.dk
              Naturpolitisk Udvalg, referat 2. august 2021. DOF-Fyn
              ”Lille” præstekrave. Søren Gjaldbæk DOF-Fyn
              Skarvens fjende nr. 1 slår til. Kjeld Hansen Gylle.dk
              Ørne-TV Havørn  + Live fra storkereden i Smedager + TV-Bækmarksbro  + Fiskeørn (minus succes)
              Do we hear the SOS of the European Turtle-dove? Birdlife
              Sommerfugle-kavalkade på Thurø. af Ian Heilmann Gylle.dk
              Fin fremgang for Skestork. Søren Gjaldbæk DOF-FYN
              Åbent havebesøg i dag onsdag d. 11. august kl 15:30 - Kom og bliv inspireret, Søndervej 107, Thurø. Vilde Svend
              Ringmærkningen styrket ved flere nye projekter og ny struktur. Jesper Johannes Madsen, Anders Tøttrup. Netfugl
              "Fjord-Kurt" frygter for fremtid: Fugle i titusindvis er forsvundet fra Odense Fjord FAA (Kræver abonnement!)
              Rovterne ved Vejlen, Taasinge. Foto Poul Vestergaard Rasmussen
              Keldsnor Fuglestation, efterårssæsonen 2021. Hans Rytter DOF-FYN
              Årsskrift: Fynskredsen 2020. Dansk Botanisk Forening
              Er skrueaks uddød i Danmark?               Thurø Rev            
              Vil du tjekke vinden så prøv Earth
              "Det tabte Land.dk" Fortællinger om vådområder på FYN
              Snatur på Facebook - også en måde at kontakte Snatur                  Snatur-gruppen
              Husk at indberette insekter fra Fyn på www.fynskeinsekter.dk Se nyeste obs!
              Farvemærkede havørne    
              Se flere nyheder her

Læs rejseberetninger:
              Fra Bhutan, Tordendragens rige den 13.-26. februar 2020. Niels Bomholt m.fl
              Fra Brasilien, Pantanal og Amazonas. 8 - 21 oktober 2019. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
              Fra New Foundland og Nova Scotia juli. 2018. Lilly Sørensen & Niels Bomholt
              Fra Nepal forår 2018. Lilly Sørensen og Niels Bomholt
              Fra Grækenland. Stortur i dagene 7. maj – 14. maj 2018. Natur Østfyn
              Fra Antarktisk, Falklands øerne og Syd Georgien efterår 2017. Lilly Sørensen og Niels Bomholt
              Fra Surinam februar 2017. Lilly Sørensen (foto) og Niels Bomholt (tekst)
              Fra Kap Verde Øerne november 2016. Lilly Sørensen (foto) og Niels Bomholt (tekst)
              Fra Seychellerne oktober 2016. Lilly Sørensen (foto) og Niels Bomholt (tekst)
              Fra Columbia februar. 2016 af Lilly Sørensen og Niels Bomholt
              Fra Ghana 13.-25. nov. 2015 af Lilly Sørensen og Niels Bomholt
              Fra Korsika "Hvalfærgen til Korsika", juli 2015 af Arne Bruun      
              Fra Uganda d. 09/02-23/02 af Lilly Sørensen og Niels Bomholt
              Fra South Africa: Mpumalanga m.m. + Lesotho af Michael Mosebo
              Læs rejserapporter af Michael Mosebo Jensen på Cloudbirders.com
              fra Tanzania 2012 af Lilly Sørensen og Niels Bomholt      
              fra Chile - South, Central and North 17th Feb - 6th Mar 2012. Michael Mosebo Jensen     
              fra Thailand årskiftet 12/13. Anders Odd Wulff Nielsen                
              fra Korsika 29/06 - 11/07 2012 af Arne Bruun    
              fra Madagaskar 20/11 - 6/12 2010 af Lilly Sørensen og Niels Bomholt            
              fra The Philippines mm 19 feb - 7 mar 2010 af Michael Mosebo Jensen             
              fra Namibia: 3-18 oktober 2009 Lilly Sørensen og Niels Bomholt
              fra Eastern Venezuela: 12 feb-3 marts 2009 Michael Mosebo Jensen   
              fra Vietnam - Feb 15 - Marts 2 2008 af Michael Mosebo Jensen
              fra Peru: Bodil Rytter, Hans Rytter, Erik Danielsen, Lilly Sørensen og Niels Bomholt       
              fra Brasilien okt- nov 07 af Lilly Sørensen og Niels Bomholt                  
              fra Kyrgyzstan og Kazakhstan med Fynboer
              fra Extremadura Fotogalleri MidtfynsNatur
              fra Extremadura rejsebeskrivelse af Henrik H Søndergaard + billeder *             
              fra Costa Rica nov 2005 Lilly Sørensen og Niels Bomholt PDF-fil (650kb)               
              fra Azorerne (Erik Ehmsen) PDF-fil (312kb)
              fra Cuba marts 2005 af Michael Mosebo Jensen (768kb)
              fra Goa - Feb 19th - Mar 4th 2006 by Michael Mosebo Jensen              
              fra Goa/Indien LIS & NBJ (Lilly Sørensen & Niels Bomholt) PDF-fil (240kb)
              fra Den Arabiske Halvø MMJ (Michael Mosebo Jensen) PDF-fil (280kb)
              fra Chile LIS & NBJ (Lilly Sørensen & Niels Bomholt)
              fra Texas MMJ (Michael Mosebo Jensen)
              Find flere på Cloudbirds Netfugl

               Vidste du
               - at du kan gøre Snatur til din startside med et klik :-)
               - at der findes en liste over Hvem der har set hvad i Danmark
               - at der nok også kommer fynboer på                - Årslisten 2012  
               - at der er 2 fynboer på sidste års Top Ti           - Årslisten 2011  
               - at der er 1 fynboer på sidste års Top Ti           - Årslisten 2009  
               - at der er 1 fynboer på sidste års Top Ti           - Årslisten 2007  
               - at der er 3 fynboer på sidste års Top Ti           - Årslisten 2006        
               - at der er 4 fynboer på sidste års Top Ti           - Årslisten 2005              
               - at der er mange fynboer på sidste års Top Ti - Årslisten 2004

INSEKTER og andre smådyr: [Tidligere observationer] Da/La - La/Da *

Tirsdag den 26. maj 2020   

Caroline Amalieskoven: Bøgehjort 1 R. Steen Winkel

 

Husk at indberette www.fynskeinsekter.dk Se nyeste obs!

                                                       
                                                    Hvepseedderkoppen i DK 

BOTANIK [Tidligere observationer] [Fynsk Natur]

Floraen på Siø              Se floraliste fra flere øer400

SVAMPE:  [Tidligere observationer]

PADDER/KRYBDYR: [Tidligere observationer][Padder & krybdyr på Dof-basen]

Mandag den 8. juni 2020  

Stjovl gadekær: Grøn frø 1 SY. Poul Brugs Rasmussen

  

Mandag den 26. maj 2020          

Svendborgsund: Snog 1 R . Steen Winkel

PATTEDYR: [ Tidligere observationer ]

                          Se også*: [Gamle obs] * [DOF-Fyn] [Storke-link]

   
  Meldinger på Birdcall
 
                                                                                Opdateret den 21 sep 2021 16:53:51   

 

                       
 Gæstebog

 Chart.dk                                                                           Opdateret den 21. september 2021

real time web analytics