Padder og krybdyr i Danmark 

                                                                        på www.Snatur.dk

[HERPETOLOGISK FÆNOLOGI FORÅRET] [FOR LÆRERE] [TYSKE PADDER] [NATURKORTET]

ART

Hvor den især findes
i naturen

Hvor almindelig
er den

Kendetegn Stemmen Se også
Løvfrø  Lavvandede vandhuller
på enge og ved skovbryn.
Uden for yngletid: Skov, markhegn
og krat.

Sjælden, undtagen
på Als.

Grøn farve
Sugeskiver på
tæerne
Kan klatre

Lydoptagelse

F&N

Klokkefrø Flade og lavvandede vandhuller med lidt
eller ingen plantevækst uden om

Sjælden. Under
20 steder i DK

Røde pletter på
bugen.
Lydoptagelser

F&N

Løgfrø Vandhuller på enge og marker

Hist og her

Lodret pupil.
Kan grave sig ned.
Haletudserne store
Lydoptagelse

F&N

Tudser          
Skrubtudse Vandhuller og skovsøer.
Uden for yngletiden: Moser, skove og haver

Meget almindelig

Røde øjne Lydoptagelse

 F&N

Strandtudse Forårsoversvømmelser og flade vandhuller,
typisk strandenge. Også i grusgrave

Ret almindelig på
strandenge, ellers
sjælden.

Gul rygstribe.
Grønne øjne.
Lydoptagelse

 F&N

Grønbroget tudse Vandhuller, der ikke er stærkt tilgroede.
Gadekær. Grusgrave.

Hist og her

Grønne pletter.
Grønne øjne.
Ingen rygstribe.
Lydoptagelse

F&N 

Egentlige frøer          
Spidsnudet frø Vandhuller,moser, skovsøer og grøfter.
Uden for yngletiden: Især moser, hedesøer o.l.

Almindelig i visse
dele af landet

Brun. Lydoptagelse

 F&N

Butsnudet frø Vandhuller, skovsøer og grøfter.
Uden for yngletiden: Moser, fugtig løvskov

Almindelig

Brun Lydoptagelse

 F&N

Springfrø  Forår: Mark- og skovhuller.
Uden for yngletiden: Skove og skovlysninger

I visse egne ret
almindelig

Ensfarvet brun.
Lange ben
Lydoptagelse

 Nu 
F&N 

Grøn frø Næringsrige vandhuller, skovsøer, og
tørvegrave og åer.

Almindelig

Grøn farve,
lys rygstribe.
Lydoptagelser

F&N 

Latterfrø Vandhuller på marker og i moser

Kun på Bornholm

Ligmer grøn frø Lydoptagelse

 F&N

Salamandre          
Stor vandsalamander Især næringsrige vandhuller, skovsøer.
Uden for yngletiden: I vand og skjult på land

Ret almindelig

Bugen svovlgul med
sorte pletter
 

 F&N

Lille vandsalamander Vandhuller.
Uden for yngletiden: Skjult på land

Almindelig

Bugen orange på midten
lysere på siderne,
med pletter.
 

F&N

Bjergsalamander Små vandhuller

Kun ved Åbenrå
Kruså, Kollund.

Bugen kraftig orange,
uden pletter
 

 F&N

Øgler          
Skovfirben Krat, skovbryn, skrænter, moser, heder.

Meget almindelig

Hovedet lille, næsten
affladet trekantet
 

F&N

Markfirben Klitter, heder, skrænter.

Almindelig

Hovedet højt og
kraftigt
 

 F&N

Stålorm Moser, enge, skove, heder, stengærde m.m.

Almindelig

Ensfarvet grålig  

 F&N

Slanger          
Snog Åer, søer, moser, skove.

Almindelig

Pupillen rund. Normalt
to gule pletter
 

 F&N

Hugorm Klitter, heder, skrænter, krat, overdrev, skove,
moser.

Almindelig

Pupil lodret  

 F&N

Har du oplysninger så skriv til Erhardt@Ecklon.dk

Tilbage


16. februar 2014. © EE
This site was created with 100% recycled electrons.