Tilbage til Herp. fænologi 
Tilbage til www.snatur.dk

          Herpetologisk Fænologi 2005

Læs her obs fra: [2004] [ Direkte til Fænologi-oversigten
                                                                                 
Siden er sidst opdateret:
   02. januar 2006             Skriv til Herpetologisiden her.           [ Skriv direkte til siden fra Nettet ]

                December 2005

Skåne

Jag vet att hasselmusen fängslar många naturvänner och även ligger dig mycket varmt om hjärtat. Flera gånger har jag påpekat att i Skåne påträffas ofta løvfrø och hasselmus i samma biotoper. Den fotografiska  drömmen har länge varit att dokumentera djuren naturligt på samma bild. 
Jag har åtskilliga gånger under dag- och nattetid sett løvfrø och  hasselmus samtidigt (främst i brombærkrat), men inte lyckats få med båda på fotos. En vacker dag (eller natt) kommer det att lyckas!

            Løvfrø ved Hasselmus bo.  Foto: Boris Berglund

Under tiden kan vi beskåda ett bildbevis som exempel på den goda sämjan  som råder mellan løvfrø och hasselmus! På bilden sitter en adult løvfrø i brombærkrat omedelbart intill ett hasselmusbo och bara 5 cm (!!!) från boöppningen. Redet på bilden är ett alternerande yngelbo och samma djur hade ytterligare ett annat yngelbo på ett avstånd av c:a 1 m längre in i vegetationen (en mix av brombær/kaprifol). Många  hasselmushonor bygger 2 (ibland 3) alternerande yngelbon på någon el. några meters avstånd ifrån varandra. Detta för att kunna flytta och  omplacera ungarna vid fara eller andra störningar.

När bilden togs, fanns honan och ungarna i det andra boet. Några dagar  senare fanns åter hasselmössen i det fotograferade boet, men då var ingen løvfrø synlig. Så kan det gå!

Bästa hälsningar Boris


   

                November 2005

Gyngemosen i Gladsakse kommune

Et par sene paddeobservationer fra Gyngemosen i Gladsakse kommune: Lille vandsalamander og spidssnudet frø set på land frem til 3/11, Butsnudet frø set frem til 11/11.   John Frisenvænge.

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Romsø

I begyndelsen af 80erne besøgte jeg Romsø der ligger ud for Hindsholm på nordøst Fyn. Jeg havde af en lokal naturinteresseret fået at vide at der eksisterede en bestand af klokkefrøer på øen og jeg synes det kunne være sjovt at se denne frø i naturlige omgivelser. Det lykkedes mig da også at lokalisere en fem til seks stykker i en af vandsamlingerne på strandengene tæt på den lille havn på øen.
Siden har jeg af nysgerrighed undersøgt om denne bestand står omtalt i noget dansk litteratur om emnet hvilket dog ikke synes tilfældet. Heller ikke Kåre Fog nævner at denne ø historisk set har haft sin egen bestand.
Pointen med dette indlæg er således blot at gøre opmærksom på at denne padde ind til i hvert fald begyndelsen af 80erne eksisterede på øen og at genudsætning derfor kunne give mening hvis altså bestanden vitterligt er gået til grunde. Måske andre har mere at tilføje? Sune Hauch


Baldringe ängar, Baldringe Tirsdag 15. november 2005 (12.15-15.55).

Övervägande soligt, men efterhand ökad molninghet och begynnande regn kl. 14.43. Vind SV 9-10m/s. Temp. varierande mellan +8.0-9.0°C.

Baldringe ängar (norra området på gränsen till Stutahagen). Kl. 12.46, 13.48 och 14.14. hördes sporadiskt kväkande av løvfrøer vid tre olika tillfällen i anslutning till platsen där jag såg en adult hane igår. I området finns stengärden och rotvältor, som utgör mycket goda övervintringsplatser utan risk för ansamling av vatten. Trots intensiv spaning kunde jag dock inte få syn på några djur.

Baldringe ängar (hässlet i sydöstra området vid stengärdet öster om Inhysarmossen och drygt 1 km fr. föregående beskrivna område). Kl. 14.42 hördes en løvfrø kväka en kort stund från stengärdet i skovbrynet. Omedelbart västerut domineras skogen av hassel. Helt vindstilla i området. 1 min. senare kl.14.43 började det regna.

Anmärkning: Nostalgilokaliteten från 1959 med den gamla hasseln, som jag beskrev igår, ligger bara 200 m från dagens andra fynd. Det var här jag tidigare observerade løvfrø den 7 november för c:a 25 år sedan; ett rekord som stod sig ända till ifjol, då både Henning och jag överträffade detta.

Sammanfattning: Minst 3 løvfrøer hördes kväka i Baldringe ängar (2-3 ex. i norr och 1 ex. i öster) mellan 12.46 och 14.43. Senare besök under eftermiddagen i Fredriksberg och västra delen av Stutahagen gav inget resultat.

Den annalkande kylan fr.o.m. i morgon sätter nog stopp för fler observationer av løvfrø både i Danmark och Skåne? Hur som helst så har det varit en fantastisk säsong!

Mvh Boris Berglund


Baldringe ängar, Baldringe Mandag 14 november 2005 (11.55-15.40).

Måndag 14 november 2005 (11.55-15.40).

Växlande molnighet med solinslag. Mulnande efterhand, men uppehållsväder hela dagen. Vind SV 7-10m/s. Temp kl. 12.00 +9.0°C.

Baldringe ängar, Baldringe (11.55-12.15). Granskade helt kort ett begränsat område i Baldringe ängar, som är ett skogskomplex beläget väster om Baldringe. Inom denna fina ädellövskog finns många övervintringshabitat för løvfrøer, som jag lokaliserat genom årens lopp sedan 1959. (Jag såg mina allra första løvfrøer i sydbrynet av Baldringe ängar i juni 1959. Ett 10-tal vuxna djur satt då i en stor hassel - som finns kvar än idag - liksom senare generationer av trogna løvfrøer!).

När jag parkerat bilen vid sidan av den lilla skovbilvejen på en utvald plats, efter 1 km körning, så räckte det med att kliva ur för att direkt observera en vandrande løvfrø bland boklöven på marken. En adult hane; välnärd och vid gott hull. Tog ett 50-tal bilder, när den efterhand förflyttade sig en bit längre bort. Se medsända bild. Hade troligen kunnat finna fler djur om jag letat längre, men kände mig mycket nöjd.

     

Ägnade resten av dagen till att besöka hasselmuslokaler i Simrishamns kommun. Fann en hel del sommarreden, men såg inga djur. Undrar om det går att sätta nytt nordisk rekord denna milda senhöst/förvinter i Sverige (och Danmark) och därmed överträffa det gamla rekordet från Rörum i östra Skåne daterat 24 november under sent 1970-tal (1978 om jag minns rätt). Det gäller alltså observation av aktiva hasselmöss i sommarbon (inte sovande individer i vinterreden, vilket är en helt annan sak).

Mvh Boris Berglund


Sønderskoven, Als Mandag den 14. november 2005 klokken 11.40 & 13.24
Løvfrø 1 , Sønderskov (Sønderborg
Solede sig i brombærkrat cirka 500 meter øst for Fredsmaj. Set 11:40 og genfundet 13:24
Henning Christiansen via http://www.fugleognatur.dk
Dagens lille løvfrø, som blev fundet i samme brombærkrat som sidst - og siddende på et vissent blad. Vejret var noget bedre i dag. Vinden blæste ganske vist 12-13 m/s fra SV, men solen skinnede fint og lige netop ved dette lave krat var der udmærket læ. Krattet ligger ganske nær kystskrænterne. Temperaturen var 10ºC. Der er nok stadig en lille chance for at finde en løvfrø de nærmeste to dage.

        

Hilsen Henning Christiansen
, Sønderborg

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Lindhult - Romeleåsens sydostsluttning Søndag 13 november 2005 (11.45-14.40).

Mulet under morgonen, men efterhand uppklarnade och mest soligt. Vind SV 5m/s. Temp. kl. 12.00 +10.5°C.

De skånska løvfrøerna tillhör ett segt släkte!

Lindhult - Romeleåsens sydostsluttning 100 m.ö.h. - Skurups kommun (11.45-12.20). En løvfrø hördes tydlig kväka under c:a 5 sekunder kl. 12.07 från ett långsträckt brombærkrat i skovbryn med hassel och ek som överståndare. Habitatet perfekt skyddat under rådande omständigheter och det var fullkomlig vindstilla. Letade en stund, men kunde inte få syn på djuret. Se bild på lokaliteten som togs några minuter före løvfrøn hördes spela.

Jag har tidigare i år under augusti-september besökt samma område flera gånger och vid varje tillfälle observerat hundratals løvfrøer, bl.a den 19 augusti tillsammans med Christer Persson. Eftersom reproduktionen varit mycket god i anslutande vandhuller, räknade jag med att kanske få syn på några juvenila djur. I stället välkomnades jag av en spelande hane!

Lindhult är ett fantastiskt fint område i gammal, kuperad naturbetesmark med en diversitet på hela 47 olika busk-/trädarter.

Ett besök i Stutahagen senare mellan 13.15-14.40 gav dessvärre inget resultat.

Nu verkar det sjunga på sista versen för i år!

Mvh Boris Berglund


         

Sønderskoven, Als Lørdag den 12. november 2005 klokken 10.35 - 12.00
Dansk løvfrø slår nordisk rekord.

Også i dette efterår har jeg fulgt de sene løvfrøer i Sønderskoven, Als. Hidtil har de været at finde, når jeg har søgt, men med de lovede ændringer i vejret de nærmeste dage, er det meget snart slut. Jeg vil tro at den kommende mandag vil være sidste chance for at finde en aktiv løvfrø her.

Vejret: Meget blæsende, SV 12 m/s, og gråt, men tørt. Temperaturen var 11ºC.

Området hvor jeg plejer at tjekke løvfrøer, Fredsmaj og en del brombærkrat øst for på en cirka 1 km lang strækning, indgik i ruten for denne dags Caretaker-tælling. Netop som det så ud til at kikse med at finde en løvfrø, var den der. Den sad som de fleste, jeg ser, på et vissent blad. I det foto-fjendske vejr blev det til en stribe elendige billeder hvoraf dette er det mindst ringe;) Men det dokumenterer i det mindste forekomsten (EXIF-data på billedet. Sommertid!). På det viste billede har løvfrøen netop flyttet sig fra det visne blad. Billederne blev taget fra 2 meters afstand med 22x zoom håndholdt. Undereksponeret -2.0 for at presse lukkertiden ned på 1/60 sekund.

Mine obs kan findes i DOFbasen (HEC) samt på www.fugleognatur.dk, hvor også planter, insekter mv. indrapporteres til.

Mvh Henning Christiansen, Sønderborg

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Køng, Glamsbjerg November 2005
Her i begyndelsen af november har jeg hjulpet en bekendt med at klippe gran i en lille plantage i Voldtofte - ca 3 km fra hvor jeg bor.
Bedst som jeg står med hænderne fulde af gran , så står jeg også med en løvfrøunge i hænderne - og der var et par hundrede meter ud af skoven. Et par dage senere fandt én af de andre også en løvfrø (evt. den samme?)
Man kan så konstatere at de også godt kan trives i granskov, at de efterhånden findes i et stort område og at det var overraskende sent på året - måske p.gr.a. det lune efterår.
Der har i år generelt været mange flere omkring huset end tidligere år. Gennem flere dage holdt der 5 unger til i en enkelt rose på terrassen og flere andre i nærheden. Jeg vedhæfter et billede, der viser trængslen i rosen.
Med venlig hilsen Sv.Ove Jørgensen

        

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Stutahagen, Baldringe Fredag 11 november 2005 (10.50-12.05).

Disigt, lätt till måttlig vind och efterhand tilltagande regn. Milt. Temp. kl. 11.00 +11.5°C.

Nytt nordiskt fænologirekord för Hyla!

Stutahagen, Baldringe. En løvfrø hördes spela kraftfullt på avstånd under c:a 10 sekunder kl. 11.08 i områdets norra del. För kort tid att hinna lokalisera exakt var ljudet kom ifrån. Djuret började kväka precis när det började regna lätt. Typiskt att løvfrøer reagerar på detta sett vid väderskifte, såsom under inledningsfas av milt regn eller åska.
Såg inga løvfrøer i brombærkrat, men kl. 11.30 observerades en adult hane på marken bland boklöv c:a 1 km längre åt sydost i den övre delen av en brant sluttning. Se bild.

Mvh Boris Berglund

      


Skævinge den 31. oktober

Finder den 31. oktober en årsunge af Løgfrø i vasketøjsbunken nede i kælderen !. Ca. 35 millimeter lang.
Individet ikke synderligt "dehydreret", heldigvis. Måske faldet i lyskassen og ikke fundet de dertil indrettede "redningsplanker", men istedet kilet sig gennem et halvåbent vindue ?
Det er sensommer/efterårets eneste fund af arten. Har ellers undersøgt gårdsplads i august og september.. Eftersommeren har været ekstrem tør . Dette kan evt. have reduceret vandringslysten, aktiviteten mm. ?
Det lille charmerende dyr blev sluppet ud nær flyvesandtoppen ved Vandhul 3
Historien minder i øvrigt en del om den af B. Berglunds rapporterede på den fortrinlige hjemmeside
http://www.kristianstad.krets.snf.se/arter/obsar.htm (læs Maj 2000)
Kan denne Løgfrø-obs overgåes af Løgfrø-connaisseur par excellence Hr. B. Berglund ?

J Jakob Lausen

                                Løgfrø d. 31. oktober 2005 Foto: Jakob Lausen
                                               Pfuscuscloseup31okt05.jpg


Stutahagen, Baldringe Torsdag 10 november 2005 (13.40-15.00).

Övervägande soligt men efterhand tilltagande molnighet under eftermiddagen. Temp. kl. 14.00 +12.0°C.

Stutahagen, Baldringe. En løvfrø observerades 0.9 m över marknivån i Rubuskrat. Tog många bilder och bifogar en av dessa. (Som synes är det inte bara vissna löv som prioriteras i slutskedet av aktivitetsperioden).

Härmed är det nordiska rekordet för extremt sena observationer av Hyla tangerat, men det finns goda möjligheter att överträffa detta resultat de närmaste dagarna (och nätterna).

Mvh Boris Berglund

       Løvfrø


Stutahagen, Baldringe Mandag 7. november 2005.

         Foto: Boris Berglund

         Foto: Boris Berglund

Disigt, svag vind och efterhand ihållande regn. Temp. +10.5°C.

Stutahagen, Baldringe. Observerade en løvfrø i brombærkrat drygt 1 m över marknivån. Som vanligt satt djuret på ett visset löv! Se bifogade bilder.

En stund senare kl. 13.35 började det regna kraftigt och samtidigt hördes 5-10 løvfrøer kväka i korus på avstånd (!!). Det varade under 15-20 sekunder, men jag kunde inte närmare lokalisera platsen. Stutahagen är ett stort och kuperat område med en mycket varierande topografi, vilket också innebär att løvfrøerna kan furagera mellan många olika habitat och därmed utnyttja de för tillfället mest gynnsamma platserna.

När jag vandrade i samma område under eftermiddagen den 26 september i år vid 18-tiden, så hördes ett fantastiskt höstspel av flera 100-tals løvfrøer som fortplantades som en löpeld genom fullskiktsvegetation och
trädkronor längst en dryg km i naturbetesmarken.

Det vanliga under varma höstdagar, i habitat med løvfrøer, är att man då och då hör enstaka eller flera djur spela under korta stunder. På goda lokaliteter kan ofta 10-tals djur kväka samtidigt ibland från landhabitaten. Vid de bästa basislokalerna - som Stutahagen - kan man emellanåt under varma seneftermiddagar i september höra løvfrøer spela i accelererande tempo, vilket i crescendo slutar med superkorus av 200-500 aktiva hanar under flera minuter (!!!). En mäktig upplevelse som är väl i klass med løvfrøernes vårliga sammankomster i högklassiga lekvatten.

Även med dessa erfarenheter från Stutahagen, så var det ändå överraskande att höra 5-10 løvfrøer spela i samfälld kör så sent som den 7 november. Vem vet, det blir kanske ett nytt nordiskt rekord för løvfrø i år? Den milda väderleken skall ännu fortsätta några dagar.

Mvh Boris Berglund


Beveroe, Geltinger Birk, 8 KM syd for Kegnæs. Fredag 4 november 2005. Kl 14.00

Løvfrø 1 kvækkende han i brombærkrat. Dyret kvækkede - eller skræppede som kun en ung han kan gøre det - i flere omgange over en 10 minutter lang periode på en efterårsmild dag med ganske let regn. Med venlig hilsen
Per Klit Christensen


Løvfrøer på vissent løv. Hvorfor? En interessant tråd på www.fugleognatur.dk


Stutahagen, Baldringe Fredag 4 november 2005.

Disigt, svag vind och efterhand lätt regn. Temp. kl. 14.00 +13.5°C.

Stutahagen, Baldringe (13.35-14.40). Trots 3 frostnätter i följd mellan 18-20 oktober i Baldringeområdet, då flertalet løvfrøer uppsökte vinterkvarteren, så går det fortfarande att hitta djur. Detta beror naturligtvis på den ovanligt milda väderleken.

Efter 25 minuters eftersök hittades en løvfrø på ett visset blad i ett brombærkrat 1,4 m över marken. Se bild.

       Løvfrø           Foto:Boris Berglund

Mvh Boris Berglund


Stutahagen, Baldringe Tirsdag 1. nov.2005 (14.15-15.30)

Rapport om løvfrøer i Skåne.

Disigt och mulet. Temp. under eftermiddagen +12°C och svag vind.

Stutahagen, Baldringe: Observerade en løvfrø i björnbärssnår (brombærkratt) 0,9 m över marken. Djuret en välnärd årsunge.

För några dagar sedan - den 28 oktober - väcktes jag tidigt på morgonen kl. 06.55 av en spelande Hyla, som gav hals i trädgården precis utanför mitt sovrumsfönster i Baldringe (!!). Under hela hösten har så gott som dagligen hörts mellan 3-6 kväkande løvfrøer utanför husknuten. Redan 1976 gav jag mitt hus det passande namnet 'Hylatorp'.

Bästa hälsningar Boris Berglund


                     Oktober 2005

Esrum Oktober 2005
Vi har i de sidste 3 år haft 1 og nogle gange 2 store skrubtudser i haven, ca 500m fra Esrum sø, sidst set i vort drivhus 21 okt.
Vi har stålorm i komposten, set flere gage i løbet af sommeren og sidst men ikke mindst en kæmpe snog krøb over vejen midt i sommer. Jeg bor i et sving på en villavej, hvor der er en højdeforskel, så man i vort hus kører ind i garagen og så går op i huset. Jeg stod i køkkenet og pludselig tænkte jeg, der er en bil, der har tabt et tov, men der havde jo ikke været nogen bil, pludselig rørte snoren på sig og min mand kom til. Han mente, der var tale om 2, men det var kun 1 og den var måske 4 cm tyk og meget lang, i hvert fald noget over 1m, jeg mener snarere 1,5m. Den snoede sig pludselig meget hurtigt fra den ene nabo til naboen på den anden side af vejen. Vi har ikke set den siden, heller ikke naboerne. Inger Dybdahl


Ishøj Oktober 2005
Hele året går jeg med min hund ved Ishøj sø. Der har jeg fundet flere døde frøer og tudser, de har manglet underkæber og tungen eller kun tungen. I dag fandt jeg så en tudse som stadig var i live, men manglede tungen. Jeg lukkede munden op på den og så efter. Hvem eller hvad gør sådan noget? Jeg kan næsten ikke forestille mig at mennesker skulle finde på det, Men heller ikke hvilket dyr.
Venlig hilsen Kirsten Jensen


                  September 2005

          Yngel fra i år

Køng, Glamsbjerg Fredag den 23. september 2005
Jeg sender et billede der illustrerer hvor mange løvfrøunger vi har kravlende rundt i øjeblikket.
Med venlig hilsen Sv.Ove Jørgensen

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


     

I den forholdsvis kolde og blæsende forsommer var vi lidt nervøse for løvfrøerne. Vi hørte dem godt nok de sædvanlige steder, men ikke i så kraftige kor som de tidligere år, men her i august og september har vi mødt mange flere på vores ejendom end tidligere. "Vores" voksne løvfrø er igen i drivhuset - det er nu tredie år den dukker op der i august måned.
Jeg vedhæfter et billeder jeg tog i går.
Løvfrø: ung løvfrø på vinduesbænk på gårdspladsen, ca.15 mm. Med venlig hilsen Sv.Ove Jørgensen

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


                   August 2005

Klintholm, Østfyn Mandag den 29. august 2005:
Klokkefrø 3. Erik Ehmsen


Bogø Tirsdag den 23. august 2005:
I tirsdags (d. 23. august) stødte vi på 4 Bufo bufoer i en brændestak i et sommerhusområde midt på Bogø.

Historien med (flere) billeder kan læses her:
http://kattesiden.smartlog.dk/27443_Hvad_braendestakken_gemte.html

Ved samme lejlighed fandt vi ud af, at naboen har en bufo bufo til at overvintre fast hver vinter i gruset i drivhuset. Om sommeren lever den godt af sneglene i nyttehaven. Hilsen Margit Wulff

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Køng, Glamsbjerg Tirsdag den 9. august 2005:
Der var masser af løvfrø-yngel, men kun en voksen blev set. Der var ingen ved søens øst- og sydside, men ved vest- og nordvestsiden var der mange. Ligeledes i brombærkrattet på bakken syd for søen og i brombærkrattet vest for huset.
Billeder fra formiddagens fotosafari ved at klikke ind på et link, der findes på forsiden af www.midtfyns-natur.dk  Hilsen Bent Staugaard

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Køng, Glamsbjerg Søndag den 7. august 2005:
Jeg kan kun bekræfte de observationer, der er gjort primo august ved basisdammen. Jeg var selv på stedet i går, søndag d. 7/8 sidst på formiddagen. Det vrimlede simpelthen med nyforvandlede løvfrøer fra vandkanten og 10-20 meter i alle retninger. Jeg talte op til 20 løvfrøer pr. kvm, hvor der var flest. Så der har været i hundredevis af små løvfrøer. Jeg gik også en tur og kiggede på brombærkrattet syd for dammen. Her kunne jeg uden besvær tælle ca. 50 løvfrøer, der solede sig højt og lavt. Det var dyr i forskellig alder, men kun 1 fuldvoksen. I græsset ved krattet var der mange nyforvandlede eksemplarer, selv om der nok er ca. 100 meter til selve dammen.
Der var også en hel del næsten nyforvandlede skrubtudser, måske 1-2 pr. kvm. Mvh Ole H. Scharff

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Skovsøen SØ for børnehaven i Østerskoven Thurø Søndag den 7. august 2005:
Snog 1, der snuppede en frø for øjnene af os. Arne Bruun

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Helnæs Made, Helnæs Søndag den 7. august 2005:
Strandtudse 1 1k.

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Køng, Glamsbjerg Torsdag den 4. august 2005
Observation af løvfrøbestand
God ynglesucces, gennemsnitligt ca. 5 nyforvandlede frøer i vegetationen pr. kvadratmeter inden for en afstand at 50 meter fra det store lavvandede vandhul. Dvs. en ynglesucces, som en etableret bestand med optimale livsbetingelser. Mange nyforvandlede frøer har fundet det levende hegn med brombær og sidder op til 3 sammen på et brombærblad. Voksne frøer kan også registreres her. Bestanden kan være oprindelig, da både vand- og landhabitater med overdrevskarakterarter, bærer præg af vedvarende græsning med kvæg. Det samme gør det omgivende landskab, bestående af en morænebakkekam, hvor pløjning har været for vanskeligt hvor skrænterne er stejle. Græsning kan derfor, til løvfrøens velsignelse, fra gammel tid, have været eneste mulighed for landbrugsindtægt. Dette er den typiske landbrugshistorie, der betinger eksistensen af vore få tilbageværende overdrev.
Vådområdetilgroning som følge af ændret dyrehold eller manglende græsningspleje er løvfrøens værste fjende.
Vådområdevegetationen afslører at den sandsynligvis er skabt af langvarigt kvæghold. Den er derfor perfekt til løvfrøen. Kvægholdet er imidlertid, typisk for nutiden landbrugsøkonomi, nyligt ændret til et hestehold. Men da heste er mere selektive og ofte medfører dominans af vragede plantearter, samt i ringere udstrækning end kvæg, går ud i vandet for at for at spise sumpplanter, er der en fare for tilgroning med pil, tagrør eller dunhammer, over en måske 10 årig periode. Dette kan gøre vandhullerne for skyggefulde og kolde til løvfrørekruttering.
Et eksempel på mobilisering af lokale borgere til fordel for biodiversitet, truede arter og truede naturtyper kan ses på www.hjnatur.dk. Borgergrupper kan overvåge tilgroningen, og hæmme den manuelt på begyndelsesstadiet, eller de kan overtage græsningretten og genindføre kvægholdet. Bjarne Rosendal www.hjnatur.dk

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


                   Juli 2005

Kalløgrø, Lolland Onsdag den 27. juli 2005
Var ved Kalløgrø, Lolland, 27. juli 2005, hvor jeg iagttog samme fænomen, som nævnt af Lars B. fra 18. juli 2003, nemlig:
Store bunker af småbitte tudser - 40-50 i hver - på digerne mellem slamgravene. Jeg talte ihvertfald 25 bunker, så alt i alt har der været mindst 500, måske flere.
Vejret var varmt og solrigt. Er der en logisk forklaring på fænomenet? Mvh Kjeld Hansen

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Sønderskov, Sønderborg Fredag den 22. juli 2005
Løvfrø 216 -solede sig i vegetationen i den sydlige ende af Fredsmaj. Lutter små nye bortset fra 2 voksne. Henning Christiansen via http://www.fugleognatur.dk

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Hjørring Mandag den 18. juli 2005
Jeg tænkte, at denne tråd på NHF-forum (Feltherpetologi) måske kunne have jeres interesse: http://nhf.dk/forum/viewtopic.php?t=12784
Jeg ved ikke, om der er feltherpetologer omkring Hjørring, der kunne tænke sig at tage ud for at indsamle de indtørrede skrubtudser? Mange hilsner Henrik Bringsøe

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Paddefolk:
Mød tre biologer, der har viet deres liv til frøer og tudser. Her...

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Næstved: Lørdag den 2. juli 2005
Tømte møddingen i dag - så snog og senere 25-30 snog æg. Vi bor lidt uden for Næstved i et gammelt moseområde, hvor man tidligere har gravet tørv. Vi er omkranset af skov og forrige år så vi også "resterne" af snogeæg, da vi tømte møddingen i ca. september. Vi ser snog hvert år og de krydser også græsplanen. Vi har haven og skoven fyldt med frøer, så her er et fint madområde for snogene. Jeg har desuden lige opdaget at en flagermus har bygget rede oppe under tagrygningen på huset. Venlig hilsen Henrik Holm

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


                   Juni 2005

Løvfrøområdet, Vestfyn (20:00 - 01:00): Fredag den 25/26. juni 2005
Løvfrø kvækker fra 5 vandhuller: 3 + 2+ 10-20 + 10 + 5
Skrubtudse 1 Ad + mange haletudser
Butsnudet frø 1k flere hundrede nyforvandlede

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Järavallen i Skåne tirsdag den 21. juni 2005
Tre nymetamorfoserade strandpaddor (Bufo calamita) på Järavallen i Skåne. Dessutom 1000-tals yngel i pölarna.
Mvh Jan Pröjts

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Søgaard Pyt, Sydlangeland (21:15): Torsdag den 16. juni 2005
Klokkefrø 1 HØ


Espe (22:30 - 23:00): Onsdag den 15. juni 2005
Strandtudse kvækkende fra flere lokaliteter. Bent  Staugaard

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Espe:  Fredag den 10. juni 2005.
Der er igen nylagte æg af Strandtudse i søen. Erik Pedersen via Bent Staugaard

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Espe, Fyn lørdag den 4. juni 2005.
Strandtudser kvækker stadig, og der er tusindvis af haletudser. Bent Staugaard

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Voderup (Ærø) Fredag den 3. juni 2005.
Besøgte i dag Eskebækken ved Voderup (Ærø), hvor jeg fik et sjældent syn, nemlig en han af almindeligt firben og en han af markfirben liggende og solende sig sammen på et stykke sort plastik. klods op og ned af hinanden. Havde naturligvis ikke kameraet med, så kan jeg lære det !
Imponerende var også den lille hængesæk(mose) med kæruld, engnellikerod, bukkeblad, trævlekrone og majgøgeurt side om side. I kanten af bækken stod enkelte meget kraftige eksemplarer af majgøgeurt. Jeg tror aldrig jeg har set så høje planter. Den største målte 70 cm ! Kim Bang Jensen

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Endelave Fredag/lørdag den 3/4. juni 2005.
Strandtudse kvækkede ivrigt i torden vejret natten fredag til lørdag.
Mere end 10 Springfrøer set på vejene. Lars Briggs

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Bornholm Tirsdag den 1. juni 2005.
Jeg har været ude og fotografere frøer. Latterfrø/grøn frø kvækker helt vildt for tiden og der lægges æg i massevis.
Løvfrøerne er her på Bornholm ved at klinge lidt af - men de større frøer har taget over.
Jeg vil nævne at vores lokale tv-station i går viste en udseldelse om grønbroget tudse og latterfrøen. Udsendelsen kan ses på www.tv2bornholm.dk Søg på udsendelsen EKKO.

Jeg medsender et billede fra en lille dam i Saltuna.

                  Foto: Morten Top Jensen

Venlig hilsen Morten Top-Jensen

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


                                   Maj 2005

Birkholm: Torsdag den 26. maj 2005.
Var på en kort tur til øen med postbåden - d.v.s. kun godt to timer. Masser af grønne kvækkende frøer overalt, hvor der var vand. Det lykkedes mig ikke at finde grønbrogede tudser, bortset fra tre døde eksemplarer, men til gengæld var to af de små søer godt befolket af haletudser af samme art. Jeg fik en snak med Mortensen brødrene, der kunne oplyse, at klokkefrøerne nu kvækker 4, måske 5 steder på øen. De kunne samtidig oplyse om, at de grønbrogede var i tilbagegang. Dette blev skønnet ud fra antallet af dødfundne tudser, samt antallet i byen efter mørkets frembrud.
Hilsen Ulla Friborg.

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Espe Lørdag den 28. maj 2005.
Strandtudse 1, tusindvis af haletudser, Lille Vandsalamander 2. Bent Staugaard

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Neergårdsmindeskoven, Thurø: onsdag den 25. maj 2005.
Stålorm 1, ca. 25 cm. på cykelstien. Arne Bruun

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Stevns Tirsdag den 24. maj 2005.
Stevns - igen en begivenhedsrig tur. Parrende markfirben, slagsmål mellem hannerne og 25 voksne individer, samt mange årsunger.
Man skal have en taburet med og så sætte sig ned og vente. På ét tidspunkt var der 8 voksne individer indenfor en radius af 2,5 meter - alle solende sig på én gang.
Hvis nogen vil udstille billederne, så få dem i en ordentlig opløsning - men de kan ses på: http://groups.msn.com/erfaringsgruppe-habitatsdirektiv/retsfrstehugorme.msnw?Page=4

Se billeder, se årets første krybdyr, side 4 og 5.

Mvh Alf (som stadig smiler . . )

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Østerskoven Thurø: Lørdag den 21. maj 2005.
Grøn frø - kvækkede i vandhullet SØ for børnehaven. Den er ny på stedet. Mon den har fået hjælp. Arne Bruun

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Århus Moesgård Lørdag den 21. maj 2005.
Skulle lige tjekke hvor langt løvfrøerne var kommet. Der lå over 50 ægklumper i fuld udvikling, og vi fandt 2 hanner i træerne omkring vandhullet.
Derudover var der MANGE kvækkende løvfrøer ved Trige. Da vi gik rundt var der flere personer iført net og vaders, og jeg har en kraftig formodning om, at det er for at udsætte dem andre steder i nærheden. Faunaforfalskning ja (og det er de Århusianske løvfrøer såmænd også)
I historisk tid (læs hundrede år) levede løvfrøen så langt oppe som ved Randers, men er nu udryddet, og der er ingen spredningskorridorer mere, der kan få dem etableret længere nordpå.
Det er rigtig dejligt at jægerne laver så mange vandhuller og hegn, men fakta er at bare i Århus amt er 90% af de små vandhuller forsvundet indenfor de sidste hundrede år.
Vores nuværende varmeperiode kunne skabe grobund for en indvandring af spændende nyheder, men desværre er det en gold vandring de skal på.

Vh Søe Pedersen

                                   

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Nordsjælland onsdag - fredag 18-20. maj 2005.
Semitransparante nougatfarvede Løgfrø-larver og haletudser set ved flere af  "mine" 2005-nyopdagede lokaliteter.

Ved at dyppe bakken (ej net) i interessant vegetation, er det i disse dage "nemt" at registrere yngel på skånsom vis, idet haletudserne..

1) endnu ikke er hurtigtsvømmende
2) ikke har spredt sig ud i vandhullet.
3) endnu forekommer på "lavt" vand, hvorfor gummistøvletramp (eller værre: waders og net) ikke er et krav.

Hermed ingen uheldig tilslamning/ihjelslåning af evt. ægpølser og/eller haletudser.

Jeg er endvidere heller ikke i samme grad afhængigt af vejrliget som man jo er senere på sæsonen.

Gad vist hvor mange vandhuller med reg. haletudser d.d., som evt. kan genregistreres senere i år ??
;-)
Jakob Lausen

                Løgfrø-larver     Foto: Jakob Lausen

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Norddjursland Fredag den 20. maj 2005.
Dette er ikke en observation, men blot en kommentar. Jeg har lagt mit speciale om løgfrøer på Norddjursland fra 2002 ud på internettet til fri download.
Adressen er http://home20.inet.tele.dk/pelobates

Med venlig hilsen
Bente Nielsen
Randers
 


Birkholm Torsdag den 19. maj 2005. (15:00-16:15)
Klokkefrø 2 hørt, Grønbroget Tudse 40 R + 3 døde, Grøn Frø 5 hørt

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Svendborg Tirsdag den 17. maj 2005.
Jeg har efterhånden en del bøger, der bl.a. omhandler salamandere, herunder fjender. Jeg må nu konstatere, at der mangler en fjende på listen: Solsorten.
En af havens mange solsorte har bygget rede på et (for hende) strategisk perfekt sted, nemlig en meter fra mit havebassin, der huser en masse små vandsalamandere. (Endnu da). Hele tre gange inden for et par timer har jeg i dag set hende fange en salamander, der hurtigt blev splittet op i småstykker, hvorefter kursen blev sat direkte op i reden, hvor 4 små unger netop er blevet klækket. Den ene gang brugte hun sågar fiskenet, da salamanderen blev trukket op, fanget i trådalger. Hvis ungerne skal opfostres med salamanderfileter, bliver der vist ikke mange tilbage. Jeg håber ikke, hun lærer fra sig!
Hilsen Ulla Friborg.

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Området ved Glamsbjerg Søndag den 15. maj 2005 (21:00-23:30)
Jeg tog en tur rundt til de steder, hvor vi hørte og så løvfrøer sidste år. Pinseaften var kølig og med en jævn vind, så det var ikke helt ideelt vejr. Alligevel var der kvækkeaktivitet fra kl. 21.30 ved "basisdammen". Der var ikke så mange individer (10-15 + 2 i dammen tættere på vejen) som sidste års optimum, men det kan måske skyldes vejret. Der var lidt flere kvækkende ved dammen i vejkrydset Springenbjergvej/Bodebjergvej, vel ca. 30. I dammen ud til Assens landevejen var der allerede et meget kraftigt kor (> 30). Jeg lyttede flere andre steder i nærområdet, også NV for Glamsbjerg, men der var nul kvæk. Det ser mao. ud til, at bestanden er nogenlunde på niveau med sidste år, men lidt varme kan måske aktivere nogle flere. Mvh Ole H. Scharff

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Holtug Kridtbrud Søndag den 15. maj 2005.
15. maj 2005. Vi måtte en tur tilbage til Stevns for at se om vi var lige så heldige med at se markfirben. Det overgik vores vildeste forventninger, idet vi talte ca. 20 indvider (der var givet mange flere. Halvdelen var gravide hunner - så det tegner godt for den lokale bestand.
Holtug Kridtbrud er absolut et besøg værd også fordi, der tusindvis af salamandere - et godt sted for børn i alle aldre.
Nogle billeder fra dagens tur på:
http://groups.msn.com/erfaringsgruppe-habitatsdirektiv/retsfrstehugorme.msnw?albumlist=2 , se side 4.

Mvh Alf Blume

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Mandø Lørdag den 14. maj 2005.
Strandtudse kvækker

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Bornholm Torsdag den 12. maj 2005.
På videnskabens dag d. 12.maj var jeg på løvfrøtur med Finn Hansen fra NaturBornholm og 10 andre interesserede.
Vi hørte ca. 100 hanner i dammene omkring NaturBornholm, Aakirkeby. Løvfrøen er i voldsom fremgang over hele øen - og man mener den yngler i små 200 forskellige damme over hele øen - så de nyankomne nattergale overdøves sine steder af løvfrøens brutale kvækken.
Jeg medsender billede fra d. 12. maj. Venligst Morten Top-Jensen www.naturpaabornholm.dk

               Løvfrø Morten Top-Jensen

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


             

Randers
Hermed billede taget i går 11-5-2005 af 2 stålorme under de forberedende øvelser til parring. Jeg betragtede dem i ca 1 time, hannen startede med at gabe over hendes krop lige over det sted, hvor den kan tabe halen, herefter flyttede den munden millimeter for millimeter, medens den nærmest tyggede på hende, hun lå helt stille med hovedet gemt under græsset, da han nåede ca 4 cm fra hendes hoved, kom hun frem med hovedet lagde det bag hannens nakke, medens hun med undersiden af hovedet gned frem og tilbage. Han flyttede nu helt op og tog fat lige bag hendes hoved samtidig med han forsigtig med halespidsen gned ned af hendes krop, til dette punkt har jeg billeder, men da det nu havde varet en time tænkte jeg dette her tager nok også lang tid så jeg gik ind i 5 minutter, da jeg kom ud igen var de væk, så resten må man sige var overladt til privatlivets fred.

De bedste hilsner
Ib Lødsen

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Espe, Midtfyn Torsdag den 12. maj 2005.
Strandtudseæg i hundredevis er blevet til Haletudser. Bent Staugaard

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Bornholm Tirsdag den 10. maj 2005.
Herovre er vi som altid lidt bagud med foråret - kirsebærtræerne er først lige begyndt at blomstre d. 10/5.
Jeg arbejder en del med tudser (og andre padder og krybdyr også) til en artikel i tidsskriftet "Natur på Bornholm" (se: www.naturpaabornholm.dk).
Jeg har følgende observationer:
Strandtudse: Dueodde medio april vild kvækken og parring - ultimo april fund af æg
Grønbroget tudse: Dueodde en hun medio april
Aakirkeby en fløjtende han d. 5/5
Skovfirben et solende eksemplar i Ølene d. 8/5
Skrubtudse stor vandring til parringsmosen ultimo april i Ølene
Venlig hilsen Morten Top-Jensen

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


RUC/Trekroner Mandag den 9. maj 2005.
For nogle år siden skrev jeg projekt om frøer, og fandt dengang lister over arter og forekomst, på jeres hjemmeside, således at jeg kunne bestemme mulige arter for et bestemt område.
Det nuværende layout er anderledes og mindre overskueligt for mig. I al sin enkelthed ønsker jeg bare at vide hvilke arter, der er observeret, bestande mm for området omkring RUC/Trekroner og de nærmeste bestande, der kunne tænkes at udveksle med Trekroner, da jeg skriver på en plejeplan for området.
- Kan I hjælpe mig med det?
 
På forhånd tak og venlig hilsen Pernille Snitker


               Markfirben Foto: Alf Blume

Holtug Kridtbrud Fredag den 6. maj 2005.
Lacerta agilis - markfirben.
En tur med fiskestangen den 6. maj til Holtug Kridtbrud på Stevns gav ikke hornfisk, men nogle gode stunder med markfirben. Jeg observerede 8 individer ligeligt fordelt på køn - se:
http://groups.msn.com/erfaringsgruppe-habitatsdirektiv/retsfrstehugorme.msnw?Page=2
og næste side - hvor de 4 individder er portrætteret.
Kridtbruddet har nogle søer i midten med meget store forekomster af lille vandsalamander - umiddelbart kan man tælle op til hundrede, stående på ét sted. Se:
http://groups.msn.com/erfaringsgruppe-habitatsdirektiv/retsfrstehugorme.msnw?Page=3
sidste billede, hvor et udsnit af synsfeltet vises . . .

Mvh Alf Blume

Markfirben på Fotokritk: http://www.fotokritik.dk/?x=/oversigt.html_bruger=9539

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


             Løgfrø                 Foto: Jakob Lausen

Helsinge Onsdag den 4. maj 2005.
2. "varmebølge" med mulighed for registrering af kvækkende Løgfrø i 2005 gav nok en nyopdaget Løgfrø-lokalitet i Nordsjælland. Meget belejligt binder denne lokalitet 2004´s 7 nyfundne Helsinge-lokaliteter sammen.
5-6 kvækkende hanner (unge og gamle) i relativt nyetableret vandhul tæt omkranset af rosenkrat !

Der gemmer sig helt sikkert flere endnu ikke-registrerede lokaliteter for arten i dette sandede, kuperede og "behestede" område.
Heldigvis.  Jakob Lausen
 

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Tomelilla, Skåne Tirsdag den 3. maj 2005.
I en mindre damm sågs tillsammans Triturus vulgaris, T. cristatus, Rana temporaria, Rana dalmatina, Bufo, bufo, Bufo calamita, Bufo viridis, Pelobates fuscus samt Hyla arborea. Summa 9 arter.
Mvh Janne
Pröjts
 

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Østfyn Mandag den 2. maj 2005. (22:00):
Klokkefrø kvækker. Lars Briggs

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Vejlen, Taasinge Mandag den 2. maj 2005. (13:45 - 14:15):
Grønbroget Tudse 2 SY

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Svendborg Søndag den 1. maj 2005
Der er nu et vældigt liv i havedammen. De første larver/haletudser af skrubtudse klækkede omkring den 19/4. Nu er de for alvor begyndt at svømme omkring, hvilket ind i mellem er for stor en fristelse for de små vandsalamandere. Det sker at de snupper en, men den ryger heldigvis hurtigt ud igen. Desværre ser det ud som om de ikke alle overlever denne behandling, men der er der heldigvis nok af dem. Mindst 5 hunner har lagt æg, muligvis seks. Jeg spurgte tidligere hvad der skete med æggene hos de overskydende hunner, som jeg havde en overgang. Som du svarede var hannerne galante nok til at betjene disse hunner, da de foregående havde forladt dammen. Hilsen Ulla Friborg

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]

April 2005:

Sandet, Aaskov Kommune Lørdag den 30. april 2005.
Løgfrø ægpølse og kvækkende løgfrøer i et vandhul hvor 4 gedder med maverne fulde af brune frøer blev fjernet i efteråret 2003. Per Klit Christensen

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Vejlen, Taasinge (20:30-21:30) Fredag den 29. april 2005
Grønbroget Tudse 3 Fløjtende. E.E.Ecklon

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Eksplosive tudser i sø i Hamborg! TV2nyheder

Hej paddevenner
I anledning af historierne om de oppusede tudser i Tyskland og Danmark, er det måske af interesse at jeg personligt har oplevet dette mindst tre gange i Danmark.
Første gang var omkring 1981-82 ved Rørmosen lige syd for Boserup Skov ved Roskilde.
Alle gangene har det været omkring starten af april lige omkring yngletidspunktet. Og alle de tudser jeg har set har været temmelig udtørret i hudoverfladen. De har været mere eller mindre immobile pga. den abnorme oppustning. Hunnerne har været på størrelse med grapefrugter. Hannerne som appelsiner.
Jeg har hidtil antaget at det drejede sig om en form for indre gasudvikling på grund af forstoppelse og forrådnelse i mave-/tarmsystemet. Jeg har tænkt at det måske kunne være forårsaget af forstoppelse opstået under udtørring på vinterdvalestedet. Men dette er naturligvis kun en hypotese.

Hilsen Knud Flensted


Espe Torsdag den 28. april 2005 (21:15)
Strandtudse min. 3 kvækkende, Dværgflagermus 1. Bent Staugaard

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Taasinge  Onsdag den 27. april 2005
Flere Grønbroget tudse på vandring på Tåsinge i nat. Nogle af dem op til 1 kilometer fra ynglevandhullet. Lars Briggs

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Skævinge  Søndag den 24. april 2005.
Spidssnudet frø nyklækkede haletudser Vandhul 2, 5 og 8.
Løgfrø har indstillet kvækkeriet i Ll. Lyngby området . Senest hørt onsdag d. 19. En vandtemperatur på lige under 10 grader samt nattefrost siden onsdag dæmper markant kvækkeriet. Mvh Jakob Lausen

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Hindsgavl  Torsdag den 21. april 2005
Stor Vandsalamander fundet ved Hindsgavl ved Middelfart. Springfrø forgæves eftersøgt. Lars Briggs

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Sydtaasinge  Torsdag den 21. april 2005 (21:15-22:30)
Strandtudse 1 -2 kvækkede,  Grønbroget tudse 8-10 R

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Hjalerup  Torsdag den 21. april 2005
Løgfrø kvækkende kl 11.15 vd Hjalerup. vh Bjarke Huus

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Store Byhave  Torsdag den 21. april 2005
Frøer i hullet ved Byhavevej lige nord for den lille skov - Store Byhave - den 21. april
39 klumper fra springfrø. Min. tal da nogen kan være opløst nu. Plamage med anslået 60 klumper fra butsnudet frø. Arne Bruun

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Frederiksværk  Onsdag den 20. april 2005
Arrenæs (Ravnsbakke-vandhuller) Stor forekomst af Stor vandsalamander i områdets vandhuller, desværre ingen Løgfrø hørt ! Mvh Jakob Lausen og Rune Kargo 

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Viborg  Onsdag den 20. april 2005
Løgfrø kvækker ved Viborg. Lars Briggs

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Hedensted  Tirsdag den 19. april 2005
25 ægsnore af strandtudse. Længere inde i midtjylland ved Honum var der endnu ikke æg. Lars briggs

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Knold, Faaborg  Mandag den 18. april 2005
Vandhul med alle 3 tudsearter ved Knold, Fåborg:
Strandtudse kvaekkede, Skrubtudse var i parring og Grønbroget tudse var ankommet til vandhullet men kvaekkede ikke. Lars Briggs

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Torø  Lørdag den 16. april 2005:
Min kæreste og jeg var i går (16/4) på Torø og fiske havørred. Desværre var disse ikke i stødet; det var til gengæld nogle padder, som enten var frøer eller tudser (vi fiskede dog ikke efter disse :-D). De holdt til i det vådområde, der er umiddelbart nord for lejrskolen (den nordligste), og lyden fra disse padder var et helt inferno af kvækkeri! Vi kunne i hvert fald høre dem en kilometer væk.
Vi var så inde og kigge ved syv-tiden, men der kunne vi ikke få øje på dem. Da det blev mørkt gik vi ind igen og her kunne vi i lygternes skær få øje på de kræene. De var generelt brune, nogle med mørke pletter kun på den bagerste del af kroppen og hos andre var de fordelt over hele kroppen. De havde ikke vorter, så vidt vi kunne se. Desuden var de ret flade og nogle små tyksakke. Længden var ca. som en ringfinger.
Vi tog hjem halv elleve, og på det tidspunkt kvækkede de stadig.
Hvad for en tror du, det har været?
Vi hælder selv mest til enten Strandtudse eller Butsnudet frø. Vi havde ingen anelse om, hvad det var derude, men da vi kom hjem, så vi, at Strandtudsen skal have en lys stribe hen over ryggen, og det erindrede vi ikke, at de havde. Vi har så lige hørt stemmerne inde på din hjemmeside, og efter det er vi faktisk 95 % sikre på, at det var Strandtudse. Jeg synes, at stemmen for Butsnudet Frø er lidt for "blød", hvis du forstår, hvad jeg mener. Det vi hørte var meget mere "aggressivt". Desuden skal det jo også lige siges, at dem vi så, ikke var nogen, vi hørte kvække! De kvækkende var lidt længere inde i sumpen, men der turde vi altså ikke rigtig bevæge os ind pga. mørket.
Er der nogle observationer fra Torø, der kan be- eller afkræfte, hvad vi hørte (og så), eller kan du sige helt præcist, hvad det var?
På forhånd tak! :o) Mvh. Ane Langkilde-Lauesen og Stephan Cederstrøm

Svar: Strandtudse. Mvh Erhardt Ecklon

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Glamsbjerg, Fyn  Fredag den 15. april 2005
Fredag aften den15/4 havde vi en meget dejlig aften her, mild og stille - og hvad hører vi pludselig - løvfrøerne synger. Jeg har ikke noteret tidspunkt for de tidligere år, men jeg synes, at det er tidligt.
Med venlig hilsen Sv.Ove Jørgensen

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Läget i västra Skåne  Lørdag den 16. april 2005:
 Järavallen: Massivt spel av ca 150 strandpaddor, fördelade på 100 i södra dammen, 50 i norra. Siffran är ungefärlig. Vid "Johnmarks gytter" noterades åtminstone 20 äggsträngar. Under den halvtimmen vi var där kom alltfler paddor ned från sluttningen mot pölarna. Speciellt många fanns i backen strax söder om pölarna. På en kvadratmeter såg vi 13 st! Något mer vatten än i fjol vid samma tidpunkt.

Häljarp, baslokalen: Spel av ca 100 lökgrodor utspridda i hela dammen, som för övrigt hade mer vatten än i fjol. Dessutom spel av åkergroda och vanlig groda. Synnerligen rikligt av dessas rom överallt, bland annat nykläckt. Inga djur på land.
Hälsningar Janne Pröjts

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Espe & Tarup, Fyn  Fredag den 15. april 2005 (21:55):
Strandtudse min. 3 kvækker ved Espe
og ligeledes kvækkende strandtudser ved Tarup Grusgrave. Bent  Staugaard og Per Rasmussen

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Se flotte billeder fra Nordsjælland  April 2005:
Jeg har nye billeder:
http://groups.msn.com/erfaringsgruppe-habitatsdirektiv/retsfrstehugorme.msnw?albumlist=2

Og så dem fra sidste år:
http://groups.msn.com/erfaringsgruppe-habitatsdirektiv/forrinordsjlland.msnw?albumlist=2

Hugorme, markfirben, spidssnudet frø med æg osv

Mvh Alf Blume

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Nordsjælland, Skævinge & Helsinge  Onsdag den 13. april 2005
Løgfrø-premiere
Omkring Skærød, vandhul med min. 30 kvækkende (Eet af FA´s største registrerede kor i enkelt vandhul ?)
Annisse Nord 12-15 kvækkende, herudover total paddemassakre, trist !
Rygaard 8-10
Ll. Lyngby 1

   

Flere hunner set tilvandrende.
Mvh Jakob Lausen

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]

 


Vandhul v. Heather Hill, Gilleleje  Mandag den 11. april 2005:
Spidssnudet frø Kvækkende, æglæggende. Søren Meinert

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


På en natlig tur på stranden lidt nord for Lundeborg så vi (min kone og jeg) et styk strandtudse komme vandrende - vi lod den kravle videre, så jeg ved intet om hvilket køn det var (hvis jeg i det hele taget ville kune kende forskel?)... Det var på en campingtur for (vist nok) et par år siden, sandsynligvis i juli måned (dengang det kæmpe tordenvejr sejlede ind over Fyn). Hvis der ønskes yderligere info om området send da gerne email...
Mvh. Erling Rohard

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Granlyvej, Espe  Tirsdag den 12. april 2005 (21:05):
Strandtudse 1 (kvækkede for første gang i år på Midtfyn) . Erik Pedersen

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Rødovre  Tirsdag den 12. april 2005
Håndfladestor brun tudse bor i vores rækkehushave i Rødovre. Vi har haft kontakt med den i et par år - og den er netop kommet frem igen.
Det virker som om vores katte og frøen kommer fint ud af det med hinanden. Kim Frandsen

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Fyns Hoved Påskesøndag 27. marts 2005 og tirsdag 12. april 2005
Flere end 10 hugorm. Frank Joe Hansen

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Asaa i Nordjylland Uge 14. april 2005
Rigtig mange (100 eller derover) skrubtudser obseveret omkrig Asaa i Nordjylland i uge 14 2005 . Kurt Jensen

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Törringe, sydvästra Skåne Mandag 11. april 2005
Lökgrodepremiär i Skåne! Ca 5 ex spelande i Törringe, en de sista lokalerna i sydvästra Skåne.
Mvh Janne (Jan Pröjts)

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Tippen, Københavns Nordhavn Mandag 11. april 2005
Kvækkende grønbroget tudse, Tippen, Københavns Nordhavn (ikke Sydhavnen). KM

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Lønstrup Mandag 11. april 2005.

Overskyet blæsende og koldt så ikke de store forhåbninger, men det blev da til 3,1 Vipera berus, 2,0 Lacerta agilis, 4,0 Zootoca vivipara, 2,0 Bufo bufo og 0,1 Rana arvalis VH Søe Pedersen
        
           
             Fotos: Søe Pedersen
 

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Løkkeby Enge Mandag 11. april 2005 kl 15:00
Skrubtudse 2 kvækker. Erhardt Ecklon

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Ydre Bjerrum, Ribe Mandag 11. april 2005 kl 6:00
Skrubtudse 4 kvækker. Erhardt Ecklon

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Thurø: Lørdag 9. april 2005
Talte lige frøægklumper fra springfrø i et par huller i går.
Søndervej 107. 32 stk. Desuden skrubtudser i parring.
Store hul i Østerskoven 200 m. SØ for børnehaven.
325 stk. og det er minimum.
Hullet på Revet i skovkanten 100 meter fra østkysten.
187 stk. Go' hilsen Arne Bruun

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Gladsaxe: Lørdag 9. april 2005
Vi har en lille dam i haven og for første gang er der frøer, Vist nok butsnudede. De kvækker og er i ynglehumør. Frøerne er meget mørke med en lys strubesæk, de har 2 smalle lyse striber ned af ryggen. Hej fra Hanne Nygaard.

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Svendborg: Torsdag 7. april 2005
Der er nu 4 par skrubtudser i amplexus i havebassinet. Herudover er der 2 "løse" hunner, hvilket vist må siges at være usædvanligt. De to af parrene var begyndt at lægge æg her til morgen, og har ikke ligget på den lade side i løbet af dagen. De har valgt samme sted at lægge æg, og visse steder ligger æggene i 4-5 lag, måske mere. Forhåbentlig kan der stadig nå at dukke et par hanner mere op. Hilsen Ulla Friborg.

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Svenstrup Dyrehave v/Borup Onsdag 6. april 2005
Undersøgelse af 8 vandhuller i skoven gav resultat: Ægklumper af springfrø i 4 vandhuller, i alt dog kun 19 ægklumper, så det må være en lille bestand. Selv i det bedste vandhul kunne kun findes 13 ægklumper. I området fandt vi desuden butsnudet frø og lille vandsalamander. Per Klit Christensen og Morten Vincents

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Køge/Lellinge Onsdag 6. april 2005
Undersøgelse af et antal vandhuller vest for Køge afslørede, at springfrøerne ikke er færdige med at lægge æg. På lokaliteter med formodet sent isdække sås flere nylagte end gamle ægklumper og selv på formodet varme lokaliteter havde nattens småregn åbenbart lokket flere hunner til. Ihvertfald sås også her nylagte ægklumper. Som konsekvens af disse observationer besluttede vi at udsætte årets optælling af ægklumper 3 - 4 dage. Per Klit Christensen og Morten Vincents

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Nordsjælland, Skævinge Kommune Onsdag 6 april 2005
Spidssnudet frø, 4 nylagte ægklumper i morges Vandhul 1. Her til aften kor (7-8 stk) af Spidssnudet i Vandhul 1. Mvh Jakob Lausen

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Gejlbjerg, Aaskov Kommune: Tirsdag 5 april 2005
Butsnudet frø 12 nylagte ægklumper her til morgen i vores vandhul. Nattens regn har som ventet sparket gang i tilvandringen til vandhullerne. Mvh Per Klit Christensen

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Nørreskoven, Svendborg: Tirsdag 5 april 2005 kl 16:00-17:00
Springfrø hanner kvækker stadig og minimum 150-200 ægklumper lagt. Skrubtudse   minimum 100 hanner og enkelte i amplexus. 

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Lustrup ved Ribe Mandag 4 april 2005
Løgfrøen er som sædvanligt tidligt på den i Lustrup ved Ribe. Den 4. april kvækkede en enkelt han om eftermiddagen på en af kernelokaliteterne. Samme aften ved 22-tiden kvækkede et kor på 10-15 hanner samme sted i let regn. På samme lokalitet kvækkede ret store kor af butsnudet frø, spidssnudet frø og skrubtudse, og de butsnudede fik lagt de første ca. 30 ægklumper. Venlig hilsen Jens Vahl

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Klise Nor, Sydlangeland: Mandag 4 april 2005
Kvækkende skrubtudse hørt fra vejen. Skrubtudserne kvækkede i den nordøstlige ende. Mvh Erhardt Ecklon

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Gejlbjerg, Aaskov Kommune: Søndag 3 april 2005
Spidssnudet frø og butsnudet frø kvækker i hedekæret ellers roligt. Mvh Per Klit Christensen og familie

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Knoldsø, Vorbasse: Søndag 3 april 2005
En del kvækkende spidssnudet frø og butsnudet frø. Endnu ingen æg fundet på lokaliteten. En del skrubtudse hanner i små vandpytter på skovvejen parat til fangst af forbipasserende hunner. Mvh Per Klit Christensen og familie

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Sundvik (søder om Helsingborg) Søndag 3 april 2005
En Sandødla hane låg framme och solade sig. Tidigare på dagen letade jag efter grodor i Råådalen utan resultat.
Hælsningar Lasse B

      Markfirben            Foto: Lasse Bergendorf

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Strynø By Lørdag 1. april 2005:
Endvidere kan jeg melde at der nu er enkelte grønne frøer fremme i alle tredamme i Strynø By, jfr. vedhæftede udsnit af foto taget i dag ved 16-tiden ved Postens Dam. Med venlig hilsen Jens Bech

      Grøn frø Foto: Jens Bech

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Marts 2005:

Gulstav Torsdag 31. marts 2005 (14:50-15:30)
Spidssnudet Frø 8 han Kvækkende, 12 ægklumper af Springfrø

     Spidsnudet han

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Søndervej, Thurø Torsdag 31. marts 2005:
28 ægklumper fra Springfrø i vores dam nu og vi håber på lidt flere. Det er rekord. Arne Bruun

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Strynø Onsdag 30. marts 2005 kl 16.30
I dag kl 16:30 nedenfor det solbeskinnede stenkystdige ved Møllen på Strynøs vestkyst (og i læ for den kolde østenvind) så min søn og jeg to nyfremkomne grønbrogede tudser, begge endnu helt mørke og uden synlige 'camouflage-tegninger'. De har utvivlsomt overvintret i stendiget. Med venlig hilsen Jens Bech

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Verdisvej/Karens Minde - Kgs.Enghave: Tirsdag 29. marts 2005:
Lille vandsalamander, Skrubtudser i amplexus. Skrubtudserne har lagt æg. Eva Kjeldsen

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Gadstrup, Ramsømagle Sø: Tirsdag 29. marts 2005:
En han af butsnudet frø (Rana temporaria) på vandring nord for søen. Mvh Morten Vincents

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Årets første (for mit vedkommende) padder i hovedstadsområdet: 18/3-27/3 2005:
Butsnudet frø 18/3 Gladsakse (nær vandhul)
Spidssnudet frø 18/3 Gladsakse (nær vandhul)
Skrubtudse 23/3 Farum (på vandring)
Lille vandsalamander 23/3 Farum (på vandring)
Stor vandsalamander 23/3 Farum (på vandring)
I perioden 23/3 til 27/3 var der ret omfattende paddevandringer. John Frisenvænge

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Vodrup, Ærø Påskesøndag 27. marts 2005:
Ca 10 springfrøægklumper i et hul ved Vodrup. Lars Briggs

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Thorsager, Djursland Påskelørdag 26. marts 2005:
6 skovfirben hanner observeret heraf 4 fanget.  VH Søe Pedersen

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Dyndet v/Borup Fredag 25. marts 2005:
I et vandhul lidt sydvest for Borup i skoven lige nord for Regnemark Mose hørte jeg en kvækkende springfrø og så en han af samme art.Dette er endnu en observation uden for det hidtil kendte udbredelsesområde. Indtil for få år siden var springfrø kun kendt i Roskilde Amt fra en linie syd for Køge-Ringsted-motorvejen, men efterhånden er der adskillige observationer nord for denne linie. Der er næppe i alle tilfælde tale om tidligere oversete bestande, så meget tyder på at arten i øjeblikket breder sig nordpå. Mvh Morten Vincents.

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Slimminge Hestehave Fredag 25. marts 2005:
Ca. 10 kvækkende springfrøer og 15 ret nylagte ægklumper i et vandhul i Slimminge Hestehave. Sidste år blev det lagt ca. 120 ægklumper i samme vandhul, så der er et stykke vej endnu. To lille vandsalamander set i samme vandhul. Mvh Morten Vincents 

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Dofbasen Fredag 25. marts 2005
25/03/2005:
Skrubtudse 2 Helsinge Kommune [FSN]
Butsnudet Frø 1 han AD rastende Nakkebølle Inddæmning [EEE]
24/03/2005:
Lille Vandsalamander 1 han AD død Svendborg [EEE]
Stor Vandsalamander 9 han AD død Svendborg [EEE]
Skrubtudse 3 han AD død Svendborg [EEE]
Springfrø 25 Rødme Svinehaver [EEE]
Springfrø 14 Svendborg [EEE]
Almindelig Firben 1 rastende Rødme Svinehaver [EEE]
Hugorm 4 rastende Skårup Odde [SBr]
21/03/2005:
Hugorm 1 rastende Langli [JHH]
20/03/2005:
Markfirben 1 han fouragerende Gilbjerg Hoved [KMN]
19/03/2005:
Lille Vandsalamander 2 Sønderskoven [HEC]
Skrubtudse 1 Sønderskoven [HEC]
Butsnudet -/Spidssnudet -/Springfrø sp. 2 Porsemosen [JJM]
Almindelig Firben 1 Nørlund Plantage [NPB]
Almindelig Firben 1 Korupsø [JPL]
18/03/2005:
Lille Vandsalamander 9 rastende Blåvands Huk [BLF]
Lille Vandsalamander 1 Skårup Odde [AS]
Butsnudet Frø 1 Frøstrup [AS]
Spidssnudet Frø 3 rastende Blåvands Huk [BLF]
Hugorm 2 Skårup Odde [AS]
10/01/2005:
Lille Vandsalamander 1 Blåvands Huk [BLF]

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Nakkebølle Inddæmning Fredag 25. marts 2005 (formiddag)
Butsnudet frø 1 Han

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Fanø Torsdag 24. marts 2005 (eftermiddag)
Strandtudse 2. M. Ecklon, J. Ecklon og Flemming Schröder

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Vråby (Vallø, Roskilde): Torsdag 24. marts 2005
 Lille Vandsalamander 1 [han i yngledragt i store sø ] - Springfrø 5 hanner+hunner yp [20 ægklumper i store sø. I går var der 12.]. Eigil Plöger

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Gunderup Kohave (syd for Køge) Torsdag 24. marts 2005 (eftermiddag)
Springfrøer + lille og stor vandsalamander.

Køge

Torsdag den 24. marts var Kurt Jørgensen og jeg i Gunderup Kohave, 8 km syd for Køge. Den tidligere grusgrav har et par rigtigt gode vandhuller. Men lokaliteten har et koldere klima end Køges andre springfrøhuller, som vi plejer at checke, og her foregår paddernes yngleaktiviteter således generelt senere. Gunderup Kohave er højere beliggende, og måske har det en vis indflydelse, at det ligger lidt mere inde i landet. Vandhullerne i grusgraven ligger nærmest i en "gryde" midt inde i skoven, så det kan tænkes, at kulden lægger sig dernede.
Det ene vandhul havde stadig megen is, men der var mange eksemplarer af springfrø + de to salamanderarter. Nogle ægklumper af springfrø; de har nok været et par dage gamle. Nogen kvækkeaktivitet ved 13-15-tiden. Vandtemperaturerne svingede mellem 3 og 8 grader.
Det andet vandhul i grusgraven havde kun lidt is, og der var ganske megen kvækkeaktivitet, også en del fra vandoverfladen.

Det første billede viser vandhullet med megen is. De solbeskinnede partier i baggrunden havde en vandtemperatur på 8 grader; under isen var den 3 grader. I baggrunden helt til højre i billedet kan med lidt god vilje skimtes grusgravens andet gode paddevandhul.

Det andet billede viser en springfrø-han i vandoverfladen i det vandhul, hvor der ikke var megen is, men til gengæld ret stor kvækkeaktivitet, bl.a. fra overfladen. Havde vi ikke befundet os så tæt på denne han, ville den sikkert også have kvækket!

Venligst
Henrik Bringsøe

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Rødme Svinehaver, Egebjerg Torsdag 24. marts 2005 (13:00 - 14:00)
 Springfrø ca. 20 Kvækkende, Springfrø 5 Ægklumper, Almindelig Firben 1 R

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Lille Eng og Ryttervej, Svendborg Torsdag 24. marts 2005 kl. 7.30 - 8:30:
Springfrø 12 [Ægklumper af Springfrø] - Springfrø 2 ad hanner død [Trafikdræbt Ryttervej] - Skrubtudse 3 ad han død [Trafikdræbt Ryttervej] - Stor Vandsalamander 9 ad død [Trafikdræbt Ryttervej] - Lille Vandsalamander 1 død [Trafikdræbt Ryttervej]. Erhardt Ecklon

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Svendborg Onsdag 23. marts 2005 kl. 20.15:
Da jeg kom hjem her til aften kl. 20.15 var jeg nær ved at tage livet af årets første skrubtudsehun. Hun havde valgt en uheldig hvileplads - parkeringspladsen! Heldigvis var der et eller andet, der sagde mig, at jeg vist hellere måtte tjekke det "visne blad" lidt nærmere, inden jeg bakkede bilen hen over det. Damen blev herefter behørigt båret op til havedammen, hvor hun blev placeret ved kanten. Efter et stykke tid kravlede hun ned i vandet, hvor der var kommet to hanner. Der er nu gået et par timer, og det er stadig ikke gået op for de to "sløve padder" at der er dukket en dame op!
Hilsen Ulla Friborg.

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Assentoft Onsdag 23. marts 2005:
Lille vandsalamander samt de første kvækkende butsnudede frøer i dammene.
Vh Søe Pedersen

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Køge Tirsdag 22. marts 2005:
I går aftes, 22. marts, var jeg på årets første lille paddetur. Jeg besøgte to springfrøvandhuller ca. 3 km vest for Køge kl. 23.10-23.45.
Det første vandhul kalder vi "Skiltehullet", og det ligger i skovbrynet (lidt skygget) på Vasebækvej. Jeg så 1 han af springfrø, 2 ægklumper af springfrø og 2 hunner af lille vandsalamander. Men ingen kvæk. Lufttemperatur 3 grader, vand 4 grader.
Det andet vandhul kalder vi "Fotohullet", og det ligger nogle få meter ude på marken på Åshøjvej. Jeg så adskillige hanner af springfrø, 15 ægklumper, hørte en del kvæk, og jeg så også 1 stor vandsalamander. Lufttemperatur
3 grader, vand 5 grader.
Ikke overraskende måtte jeg sande, at jeg skulle have været der 1 uge tidligere, hvor frøerne givetvis også var i yngleaktivitet, men det gjorde nu ikke glæden ved at gense padderne mindre! Venligst Henrik Bringsøe

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Dofbasen - Hugorm Mandag 21. marts 2005:
21/03/2005: Hugorm 1 rastende Langli Jens Hjerrild Hansen
18/03/2005: Hugorm 2 Skårup Odde [AS]

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Strynø By (Postens Dam, Holgers Grave, Saes Dam) Søndag 20. marts 2005:
Stor og Lille Vandsalamander: Adskillige set i alle tre damme, af begge arter og i ivrig parringsadfærd. Med venlig hilsen Jens Bech

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Ærøskøbing, Ærø Torsdag 17. marts 2005:
Også på Ærø sker der livsbekræftende ting. I havedammen i Tivoli var der Springfrø, Lille vandsalamander og 1 ægklump af springfrø ! Hilsen Kim Bang Jensen

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Herstedvester (Albertslund, København)  Torsdag 17. marts 2005:
Så er det forår! Lille Vandsalamander    på forårsvandring over mod søen ved Herstedvester her på den første nogenlunde lune aften. Jeg reddede en del fra at blive kørt over på cykelstien. Poul Evald Hansen

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Søndervej, Thurø Torsdag 17. marts 2005:
4 klumper af springfrøæg i vores dam på Søndervej og en lille vandsalamander. Arne Bruun

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Svendborg Torsdag 17. marts 2005 kl. 21.30:
Så er der for alvor liv i havedammen igen. Der er nu mindst 28 stk. lille vandsalamandere derude, heraf adskillige tykke damer! Den første skrubtudsehan er også dukket op, selvom han så ud til at overveje, om der dog ikke var bedre hjemme i vinterkvarteret. Ulla Friborg

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Tolne Bakker Onsdag 16. marts 2005:
Skrubtudserne vandrede også i Nordjylland d. 16/3 bla. I Tolne Bakker. Vh Bjarke Huus Jensen

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Vornæs, Taasinge Onsdag 16. marts 2005:
Kørte gennem Vornæs skov her til aften (22.30) i silende regn - det vrimlede med skrubtudser og frøer ( grønne frøer eller, hva ????).
Hilsen Poul Rasmussen

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Sydfyn Onsdag 16. marts 2005:
Foråret hoppede mig i møde her i aften, hvor jeg på vejen hjem fra Svendborg mødte 11 frøer der hoppede rundt på vejene! Mojn Erik Ehmsen

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Reerslev (Høje Taastrup, København) Onsdag 16. marts 2005:
Stor Vandsalamander 1 han. Et stk. lettere fortumlet salamander observeret kl. 20.00 på vej over Tingstedvej. Den blev høfligt gelejdet over vejen i retning af det nærliggende vandhul. Kenneth Pedersen (Obs fra FugleogNatur)

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Skævinge Onsdag 16. marts 2005:
Paddepremiere i Nordsjælland
3 stks Skrubtudse (Bufo bufo) fundet på gårdsplads, 1 stk Butsnudet frø (Rana temporaria) ved Kirkegårdsstendige.
Aftenkøretur mod Annisse og Ramløse afslørede paddevandring og -massakre af Skrubtudse (Bufo bufo), Butsnudet frø (Rana temporaria), Spidsnudede frø (Rana arvalis). Ingen Løgfrø (Pelobates fuscus) eller Stor vandsalamander  (Triturus cristatus) observeret.
Har forøvrigt fået tip om løgfrø-lokalitet med ynglesucces på Falster ved Stubbekøbing.  Mvh Jakob Lausen

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Vandhulsmøde i Trieste '05
Jeg faldt lige over annonce for dette møde, måske burde det også på hjemmesiden.
I den sidste papirudgav af FROGLOG (fortsætter elektronisk på http://www.open.ac.uk/daptf/froglog/) nævnes et internationalt vandhulsmøde, se websitet:
http://www.zoneumide.org/PPP05/  for yderligere information. Vh Bjarke


Februar 2005:

Societas Europaea Herpetologica
The 13th OGM of the Societas Europaea Herpetologica will be held in Bonn (Germany) 27th September - 2nd October 2005.
and
The Fifth World Congress of Herpetology Stellenbosch, South Africa 20-24 June 2005.
on http://www.gli.cas.cz/SEH/


Vråby, Vallø, Roskilde Torsdag 24. februar 2005:
Springfrø 2 (i våge og under isen i den store sø). Eigil Plöger

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Vråby, Vallø, Roskilde Tirsdag 15. februar 2005:
Springfrø 1 (i sydenden af den store sø, delvis under isen, delvis i vågen - frisk!). Eigil Plöger

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


STRANDTUDSE fra LYØ : 2003 & 2004:

Selv om arten er gået en del tilbage i de seneste 4-5 sæsoner ( bedømt ud fra lydstyrken fra kvækkende kolonier ultimo maj- ultimo juni ) , har øen stadigvæk både i 2003 og 2004 2-4 pænt store og støjende bestande ( Kongens Made, Hængemose og småmoser N for Bjerget !). Arten er blevet fåtallig/forsvundet fra V.sjo og Grevens Dyvelstykker - LYØ´s lokalnavne kan plukkes ud på et DK/1:100.000 - kortblad....... Mvh
Richard Burzynski / Lyngby ( ornitolog/biolog m. fritidshus på LYØ )

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Vråby, Vallø, Roskilde 10. februar 2005:
Springfrø 2 [- under isen i den store sø, friske og livlige]. Eigil Plöger

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Januar 2005:

Mellem Bryrup og Vrads, Midtjylland 17. januar 2005 kl. 17.00:
Årets første (for mig!) levende Skrubtudse på vejen mellem Bryrup og Vrads, Midtjylland. Vejret mildt (anslået 4-5 grader) og finregn. (Hvor bliver vinteren af????)
Mvh
Lars Jørgen, Naturvejleder i Landsforeningen Natur og Ungdom

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


Svendborg, Mandag den 10. januar 2005 Kl. 21.
Så er det ved at være forår, i hvert fald hvis man skal tro salamanderne. 2 stk. (lille vandsalamander) er tilbage i havebassinet, der for øvrigt stadig rummer et par unger fra sidste år.
Ulla Friborg.

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


To rapporter lavet af Per Klit Christensen, som kan hentes i PDF-format

               
                     Effektvurderingrapporten 6.6MB      Undersøgelsen af Hjerpsted Bakkeø 1.8MB


Mojn
Jeg var lige på paddesiden og kunne se, at du ikke har grøn frø fra Arreskov Sø, Fyn, men der er et vandhul med min. 50 kvækkende og har været der i 10 år! mojn Erik Ehmsen

[Se også Fænologiskemaet] [Padder & krybdyr på Dof-basen]


  Obs fra året 2004 findes her...


 [Top] [Tilbage] [ Direkte til Fænologi-oversigten ]


Tidligere års obs kan hentes her:

Var der noget du ikke fik sendt i 2004 eller har du beskeder til Den Herpetologiske Fænologiside.
 
                                    [TRYK HER]

Mvh  Erhardt Ecklon
yellow_u.gif (1028 bytes)


Skriv til: 1ama028u.gif (2192 bytes) Bjarke Huus Jensen eller Erhardt Ecklon Snail-Mailadresser
Ændret sidste gang den 02. januar 2006.         Antal Besøgende siden den 24. april 1998:
Antal besøgende på hjemmesiden siden april 98.
This page is part af:Http://www.snatur.dk