[ Tilbage ]

Herpetologisk Fænologi 2005

Herpetologiske fænologiarter i DK (19871 bytes)
Læs her obs fra
2005 [januar 2005 - juni 2005]
2004[januar 2004 - december 2004]

2003[januar 2003][februar 2003][marts 2003][april 03][maj 03][juni03][juli 03-dec03]
2002 [Januar og februar][marts][april][maj][juni][juli/august][september/oktober/nov/dec/]
2001: [ januarogfebruar][marts][april][maj][juni/juli/august/september/oktober/november/december
2000 [marts][april][maj][juni][juli][august][september,oktober,november,december]  


Siden er sidst opdateret:
29. marts 2006      Skriv til Herpetologisiden her.   [ Skriv direkte til siden fra Nettet ] [Deltagerlisten]

Padder
2005vandring


I vandhul, excl overvintrende

Kvæk

(for salamandre, yngleadfærd)


æg


larver

nymeta
morf.

Forekomst før vintersøvn. 
Lille vandsalamander

(Triturus
vulgaris)

[TILBAGE]    [TOP] 

17/3 Poul Evald Hansen  Herstedvester
24/3
EE Svendborg

10/1 UF  Svendborg
20/3
JB Strynø
23/3
Assentoft
24/3
HB Køge

.

 

 

 .

  

Stor
vandsalamander

(Triturus
cristatus)[TILBAGE] 
  
[TOP] 

16/3 Kenneth Pedersen  Reerslev
24/3
EE Svendborg

 

20/3 JB Strynø
22/3
HB Køge

 

 

.  

 

 .  

 

Bjergsalamander

(Triturus
alpestris)
[TILBAGE]    [TOP] 

vandring I vandhul, excl overvintrende

 

(kvæk )

 

æg

 

larver

 

nymetamorf.
 .
Forekomst før vintersøvn. 

 

Skrubtudse

(Bufo bufo)


[TILBAGE] 
  
[TOP] 

17/1 LJG Bryrup og Vrads
16/3
JL Skævinge
24/3
EE Svendborg

23/3 UF Svendborg

4/4 EE Klise

29/3 Eva Kjeldsen Kgs.Enghave

.

 .

.

Strandtudse

(Bufo calamita)[TILBAGE] 
   
[TOP] 

vandring
24/3 Flemming Schröder Fanø
I vandhul, excl overvintrende

 

kvæk .
12/4 Erik Petersen Espe, Fyn
æg
 19/4 LB Hedensted
larver
. 

 

nymetamorf.
 .
Forekomst før vintersøvn. 
Grønbroget tudse

(Bufo viridis)


[TILBAGE] 
   
[TOP] 

30/3 JB Strynø  

  

11/4 KM Tippen KBH

 .

Løgfrø

(Pelobates fuscus)[TILBAGE] 
   
[TOP] 

vandring


 
I vandhul, excl overvintrende
.

  
4/4 JV Lustrup, Ribe
13/4
JL Skævinge
æg
.

 

larver
18 - 20/5 JL Nordsjælland
nymetamorf.
 .
Forekomst før vintersøvn. 
 

 

Klokkefrø

(Bombina bombina)


[TILBAGE]     [TOP] 

 

 

 

    

2/5 LB Østfyn

 

 

.

 

 

 

 

 

 .

.

 

Spidssnudet frø

(Rana arvalis)

[TILBAGE] 
   
[TOP] 

vandring
.
I vandhul, excl overvintrende

  
kvæk
31/3 EE Gulstav
3/4
PK Knoldsø, Vorbasse & Gejlbjerg
6/4
JL Skævinge
æg
6/4
JL Skævinge
larver
 24/4 JL Skævinge
nymetamorf.
 .
Forekomst før vintersøvn. 

 

Butsnudet frø

(Rana temporaria)

[TILBAGE] 
   
[TOP] 

16/3 JL Skævinge
 

.

23/3 Assentoft
3/4 PK Knoldsø, Vorbasse & Gejlbjerg
 

 

 4/4 JV Lustrup, Ribe
5/4
PK Gejlbjerg

.  

 .

.  

Springfrø

(Rana dalmatina)

LINKS: 1997 1998/1999 & 2000
     

[TILBAGE] 
   
[TOP] 

vandring
24/3 EE Svendborg

 
I vandhul, excl overvintrende
10/2 Eigil Plöger  Vråby

 

kvæk
.
æg
17/3 AB Thurø
22/3
HB Køge
24/3
EE Svendborg
larver
  .
nymetamorf.
 .
Forekomst før vintersøvn. 
.
Grøn frø

(Rana esculenta)


[TILBAGE] 
  
[TOP] 

  

 

 

1/4 JB Strynø  
 

3/4 JB Strynø 

 

  

 .

.

Latterfrø

(Rana ridibunda)


[TILBAGE] 
  
[TOP] 

vandring  I vandhul, excl overvintrende 

 

kvæk 
 

æg 
 

 

larver 

 

nymetamorf.
 .
Forekomst før vintersøvn. 

 

Løvfrø

(Hyla arborea)

[TILBAGE]    [TOP] 

 

 

 

  

 

15/4 Ove Jørgensen Glamsbjerg

 . 

  . 

22/7 Henning Christiansen 
Sønderborg
  .

 

yellow_u.gif (1028 bytes)

 Krybdyr
2005

Forekomst efter vintersøvn

hamskifte

parring

æg

unger

andet
Skovfirben

(Lacerta vivipara)

[TILBAGE]     [TOP] 

24/3 EE Svinehaverne, Egebjerg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markfirben

(Lacerta agilis)

[TILBAGE]     [TOP] 

24/4 Alf Blume Allerød

  

 

  

 

  

    

 

 

Stålorm

(Anguis fragilis)
[TILBAGE]    [TOP] 

.

  11/5 Ib Lødsen Randers

 

 

 

 

 

 

 

 

Hugorm

(Vipera berus)

[TILBAGE] 
  
[TOP] 

18/3 DOF Skårup Odde
21/3 DOF Langli
24/4 EE Fyns Hoved

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snog

(Natrix natrix)

[TILBAGE]    [TOP] 

.

 

 

.

2/7 Henrik Holm
Næstved 

  .

 

 

 

Glatsnog

(Coronella austriaca)

[TILBAGE]     [TOP] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europæisk sumpskildpadde

(Emys orbiculatis)

[TILBAGE]    [TOP] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yellow_u.gif (1028 bytes) Tilbage til sidestart [ Direkte til nyheder ]

Deltagernes initialer: (1998 - 2005) [TOP] 

AA Andreas Andersen, Als
AB  Arne Bruun, Thurø
AH   Asbjørn Holm, Ribe
AWJ    Allan Wilken Jensen
AS    Anne Solholm
AØ    Anders Østerby, Hjørring
BHJ    Bjarke Huus Jensen
BH  Bente Hansen
BL  Bjørli Lehrmann, Lillerød
CP    Christian Petersen, Århus  
DC    Ditte Guldager Christiansen  
DH    Dennis Hansen, Vestfyn  
EE  Erhardt Ecklon, Svendborg
EH   Erik Ehmsen, Øster Hæsinge
ES  Erik Simonsen, Lolland
FH  Frederik Hansen, ENØ 
FP   Finn Hansen, Bornholm  
GO   Gitte Olsen, Midtlolland
HB  Henrik Bringsøe, Køge
JF   John Frisenvænge, København
JE   Jørgen Eggers, Langeland
JB   Jens Bech, Strynø
JK   Jan Kjærgaard, Silkeborg
JL  Jakob Lausen, Lille Lyngby Hjemmeside
JM  Jan Mathiasen, Vejlerne 
JN Jens Nørregaard, Seattle
JPK   Jørgen Peter Kjeldsen, Vejlerne
JV   Jens Vahl, Ribe
KBJ  Kim Bang Jensen, Ærø 
KDJ   Kurt Due Johansen, Seden Strand
KJ   Kurt Jørgensen, Roskilde
KF   Kåre Fog, Veksø
KV   Kasper Vincents
LB  Lars Briggs, Odense
LBD   Lasse Bergendorf, Helsingborg
LBL    Leif Bisschop-Larsen, Gudbjerg
LG Leif Gjerde, Lillestrøm, Oslo
LH  Lars Hansen, Langeskov  
LV  Lars Iversen, Næstved?  
LJG  Lars Jørgen Grønbjerg, Bording  
LHS  Leif H Sørensen, Trente Mølle  
MH  Mogens Holmen, Frederiksborg
MAH Martin Hesselsøe
MJBC Michael Johnson & Bolette Crossland
ML  Michael Løgstrup
MV  Morten Vincents Dornby, Roskilde
MVRK  Mark Verbruggen,  Rik Kleinsmit
ND   Niels Damm, Odense
MW   Marian Würtz Jensen, Vejle
NR  Niels Riis, Odense
OJ   Ole Johansen
OØA   Ole Østergaard Andersen, Rødding
OL   Ove Lustÿ, Vordingborg
PA Per Andersen Avernakø
PEH Poul Evald Hansen Albertslund
PH  Poul Henrik Harritz, Birkholm  
PHJ  Peter Hjeds
PHM  Poul Hald-Mortensen, Vejlerne
PK Per Klit Christensen 
PR  Poul Rasmussen, Taasinge 
PRA  Peer Ravn, Slagelse
RHJ   Rosalina H. Johnson, Allerød
SB   Sandra Brodin, Stockholm 
ST   Sven Thorsen, Sydvestlolland
SØ  Søe Pedersen, Mariager   
TBU  Tage Burholt, Skørping
TH  Tove Hels
TØ  Tine Østergaard Holm
TV Thomas Vikstrøm, København 
UF Ulla Friborg, Svendborg
UKM Uffe & Kirsten Mikkelsen, Åbenrå
US   Ulrik Smed, Århus

 [Top] [ Tilbage ]


Tidligere års obs kan hentes her:

Var der noget du ikke fik sendt i 2004 eller har du beskeder til Den Herpetologiske Fænologiside.
                                                   [TRYK HER]
Med ønsket om et godt padde- og krybdyr-år.  Mvh Erhardt Ecklon
yellow_u.gif (1028 bytes)


Skriv til: 1ama028u.gif (2192 bytes) Bjarke Huus Jensen eller Erhardt Ecklon Snail-Mailadresser
Ændret sidste gang den 29. marts 2006.         Antal Besøgende siden den 24. april 1998:
Antal besøgende på hjemmesiden siden april 98.
This page is part af:http://www.snatur.dk