* Gamle obs * Thurø * Vejret * Vejr-Svg * Vind * Naturen nu * Fotoalbum 1 2 * * Fugle i felten * Cif * Blåvand * Gedser * Skagen Fuglestation *
* Århus * Old DOFFYN * UK * DE * Ornitho * NL* * Skåne * Falsterbo RI * Bornholm + 2 Christiansø * * Club300  * BMS * [Søg på Snatur]

*Dagens nyheder Webmaster: Erhardt  E Ecklon Send en mail til Snatur.dk                                                                        Sidst opdateret 27-05-2022 21:17:06*

 

Via meldesystemer: Beskeder på Birdcall.dk  -   Seneste 50 på BirdAlarm BMS *                 *      
 
              Det Grønne Råd - Middelfart Kommune. Af Ib Bager DOF Fyn
              Ynglefugletælling Vejlen Tåsinge den 23. maj 2022. Poul Vestergård Rasmussen
              Sort ibis fra Sybergland - er den nu på Amager? Nyd Leif Sørensens foto.
              DOF Fyns Jubilæumstur til Sydvestjylland lørdag d. 21. maj 2022.
              Ørne-TV DOF + Fiskeørn + Smedagerstork + UgleTV + Sort stork (Estland)
              Næsebjørn ved Korinth! Giv besked
              Boligbirding forår 2022 (FYN-skema) +
Kort + Forår 2021 + efterår 2021 + Månedskemaer 2021 + andre dyr efterår
              Aktive bidragsydere på Fyn 2022 + (2021) + (2020) + (2019) + (2018).
              DOF BirdLife - Publikationsdatabase + Das Magazin Seeadlerschutz Schlei Fyn blev finere + EBBA2
              Vejret   +    Lynkort  +   Webcam 1 døgn eller 30 dage"  + Trac Trac

Fredag den 27. maj 2022      Solopgang: 04:52 Solnedgang: 21:39

Tange å: Hvid vipstjert 5 FU R (2 AD + 3 1K). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Broby Sø: Fiskeørn 1 FU. Anders Myrtue
Bøjden Nor: Dværgterne 2 YF. Asger Sværke
Firtalsstrand & Mellemstykket: Dværgmåge 2 R. David Damgaard Dysager
Gulstav: Lærkefalk 1 R,
Savisanger 1 SY. Søren Bøgelund 
Hannebjerg Mose:
Hvid Stork 6 R. Nis Rattenborg
Hannebjerg Mose:
Hvid Stork 6 FU. Ole Goldschmidt
Hesselbjerg (Langeland):
Hvid Stork 7 OF. Anton Markvard
Klise Nor: Skestork 1 AD R. Nis Rattenborg 
Nørreballe Nor:
Rødhovedet And 1 M R, Skestork 1 R. Michael L.J. Glentedal
Nørreballe Nor: Skeand 14 M R, Knarand 34 M R, Sorthalset Lappedykker 2 R,
Hvid Stork 6 , Lille Præstekrave 2 Y, Rovterne 2 R, Fjordterne 36 R. Nis Rattenborg
Søgård Mose (Langeland):
Hvid Stork 6 R. Søren Bøgelund
Tryggelev By: Trane 5 S. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Rødhovedet And 1 M AD R, Knarand 49 M R, Fjordterne 6 R, Skægmejse 4 R. Nis Rattenborg
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skestork 1 OF,
Drosselrørsanger 1 SY. David Damgaard Dysager 

 

Torsdag den 26. maj 2022     Solopgang: 04:53 Solnedgang: 21:37

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Agernæs By (Nordfyn):
Hærfugl 1 R . Aksel Christensen
Bøjden Nor: Klyde 20 R, Lille Præstekrave 1 R, Kærløber 1 R
, Dværgterne 4 R. Jakob Strand
Bøjden Nor:
Kærløber 5 FU . Leif Kristensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 5 R, Dværgmåge 2 2K R,
Drosselrørsanger 1 SY. Martin Søgaard Nielsen
Gulstav Mose: Atlingand 1 M R. Jakob Sunesen
Helnæs Made: Skestork 1 OF. Lars Petersen
Holstenshuse Skov (Gammel Dyrehave): Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Håre Bjerge:
Hvid Stork 1 OF. Kim Mogensen
Lillestrand/Korshavn (FE08): Dværgterne 1 FU. Geert Mørk  
Lunge Bjerge: Hedelærke 1 SY. Kim Mogensen
Nørreballe Nor: Sorthalset Lappedykker 2 AD R, Dværgmåge 2 R Ø, Fjordterne 38 R. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Sorthalset Lappedykker 2 R. Tonie Brabrand
Nørreballe Nor: Sorthalset Lappedykker 2 R, Lille Præstekrave 1 R, Fjordterne 30 YF. Henrik Mørup-Petersen
Salby: Canadagås 33 R. Benjamin Bech
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov): Skovsanger 1 SY. Leif Kristensen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Rødhovedet And 1 M AD R, Rovterne 1 AD R, Skægmejse 3 R, Blåhals 1 R, Sortstrubet Bynkefugl 2 M AD R. Nis Rattenborg
Vejle Lung: Skovsneppe 3 OF,
Nattergal 9 R. Poul Bjerager
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Atlingand 3 R, Knarand 189 R, Sølvhejre 1 R, Skestork 6 , Lille Præstekrave 1 R. Martin Søgaard Nielsen

  

Onsdag den 25. maj 2022     Solopgang: 04:54 Solnedgang: 21:36

Søby, Tåsinge: Gul vipstjert 1 R. Henning Steen Hansen
Vejlen, Tåsinge: Knopsvane 1 R. Henning Steen Hansen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge
: Lille Præstekrave 2 R. Asger Sværke
Brændegård Sø
: Havørn 2 OF. Flemming Johansen
Brændegård Sø
: Havørn 2 R, Ravn 4 OF. Leif Sørensen
Firtalsstrand & Mellemstykket
:
Drosselrørsanger 1 SY. Michael L.J. Glentedal
Føns Vang
:Lille Præstekrave 2 R. Stoffer Jaeger
Grønderup
: Rød Glente 2 OF. Flemming Johansen
Gulstav
:
Hvid Stork 1 OF. Frank Jensen-Hammer
Gulstav
:
Pirol 1 OF, Savisanger 1 SY. Søren Bøgelund
Gulstav Mose
: Atlingand 1 R. Ole F. Jensen
Gulstav Mose
:
Savisanger 1 SY. Frank Jensen-Hammer
Gulstav Mose: Atlingand 1 R. Ole F. Jensen
Longelse Bondegårdsskov: Pirol 1 SY. Nina Bjørn
Middelfart: Lille Præstekrave 1 T. Michael Brunhøj Hansen
Siø: Skeand 21 FU, Knarand 96 FU, Lille Præstekrave 4 SY. Ole Goldschmidt
Søgård (Langeland): Sort Glente 2 T. Søren Bøgelund
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Rødhovedet And 1 M AD FU. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Rødhovedet And 1 M AD R. Nis Rattenborg

  

Tirsdag den 24. maj 2022     Solopgang: 04:56 Solnedgang: 21:34

Svendborg Golfbane: Rød Glente 2 FU

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Fænø Kalv: Alkefugl sp. 20 OF. Erik Busk
Gulstav: Lærkefalk 1 R, Rødrygget Tornskade 3 R,
Savisanger 1 SY, Karmindompap 1 SY. Søren Bøgelund
Gulstav Mose:
Savisanger 1 SY. Frank Jensen-Hammer
Gyldensteen: Reservatet: Lille Kobbersneppe 72 R. Jens Bækkelund
Kongebroskoven: Solsort 34 SY. Michael Brunhøj Hansen
Korshavn (Avernakø): Knortegås 350 NØ. Niels Bomholt Jensen
Monnet, Tåsinge: Havørn 2 R. Carsten Skou
Nørreballe Nor: Rovterne 2 AD R. Nis Rattenborg
Ravnebjerg Skov (Tranekær): Skovsanger 1 SY. Oliver Christian Gram
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Knortegås 150 OF. Michael L.J. Glentedal
Siø:
Rødhovedet And 1 FU, Knarand 46 R, Lille Præstekrave 1 R. Michael L.J. Glentedal
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Isfugl 1 R. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Rødhovedet And 1 M AD R. Nis Rattenborg
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 2 FU. Carsten Skou

 

Mandag den 23. maj 2022     Solopgang: 04:57 Solnedgang: 21:33

Vejlen, Tåsinge: Knopsvane 5 YF, Knopsvane 5 YF, Knopsvane 13 R, Grågås 12 YF UF, Gravand 3 YF, Gravand 8 R, Taffeland 1 YF, Troldand 1 YF, Troldand 6 R, Skeand 2 YF, Skeand 3 R, Knarand 1 YF, Knarand 4 R, Gråand 3 YF, Gråand 17 R, Krikand 4 R, Lille Lappedykker 4 YF, Toppet Lappedykker 6 YF, Gøg 2 TH, Blishøne 11 YF, Fiskehejre 4 FU, Strandskade 2 YF, Klyde 2 FU, Vibe 6 YF, Almindelig Ryle 50 OF, Rødben 1 YF, Hættemåge 16 R, Fjordterne 1 YF, Rørhøg 1 FU, Ravn 2 OF, Sanglærke 5 YF, Rørsanger 30 YF, Landsvale 12 FU, Munk 2 YF, Gærdesanger 3 YF, Tornsanger 5 YF, Gærdesmutte 1 YF, Stær 17 FU, Bynkefugl 1 YF, Solsort 1 YF, Gul Vipstjert 2 YF, Hvid Vipstjert 1 YF, Stillits 2 YF, Gulspurv 1 YF, Rørspurv 31 YF. Poul Vestergård Rasmussen
Siø
: Klyde 1 R. Lars Kirk
Hesselagergård/Strandgården
: Natugle 1K R. Poul Brugs Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø
: Lille Præstekrave 2 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø
: Lille Præstekrave 2 R. Leif Kristensen
Gulstav Mose
:
Savisanger 1 SY. Frank Jensen-Hammer
Gulstav Vesterskov
:
Pirol 1 SY. Frank Jensen-Hammer
Gulstav Vesterskov:
Pirol 2 M 2K+ SY. Jakob Sunesen
Hundstrup Å (vej 44 til udløb): Huldue 7 OF. Arnbjørn Jens Jørgensen
Kragholm Huse
: Lærkefalk 1 N. Erik Overlund
Middelfart: Vagtel 1 M T. Michael Brunhøj Hansen
Piledybet: Rørdrum 1 SY. Michael L.J. Glentedal
Skaboeshuse: Grønspætte 2 FU, Gulbug 6 SY. Kurt Kaack Hansen
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Rødrygget Tornskade 3 R, Ravn 5 YF UF, Skovsanger 2 SY. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 2 SY, Rovterne 1 OF. Michael L.J. Glentedal
Vejlen, Tåsinge: Rørsanger 30 YF, Rørspurv 31 YF. Poul Vestergård Rasmussen

 

Søndag den 22. maj 2022     Solopgang: 04:59 Solnedgang: 21:31

Svendborgsund ved Iholm: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 300 Ø
Monnet, Tåsinge: Knopsvane 41 R, Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 535 T, Bramgås 1 R, Grågås 64 OF, Toppet Skallesluger 1 YF, Toppet Skallesluger 3 R, Gravand 3 YF, Gravand 13 R, Gråand 3 R, Ringdue 12 R, Gøg 1 SY, Fiskehejre 12 R, Skarv 8 OF, Strandskade 10 YF, Klyde 1 FU, Strandhjejle 1 R, Stor Præstekrave 4 YF, Stor Præstekrave 22 R, Vibe 3 R, Storspove 33 R, Hvidklire 2 FU, Rødben 7 YF, Hættemåge 28 R, Stormmåge 6 R, Sølvmåge 13 R, Svartbag 7 OF, Dværgterne 1 FU, Havterne 1 YF, Havterne 8 FU, Rørhøg 2 FU, Spurvehøg 1 OF, Havørn 2 R, Tårnfalk 2 FU, Rødrygget Tornskade 1 YF, Ravn 1 OF, Gråkrage 14 R,
Sanglærke 161 YF, Gulbug 1 YF, Bysvale 2 FU, Landsvale 9 FU, Digesvale 80 YF, Gransanger 1 YF, Gærdesanger 2 YF, Tornsanger 3 YF, Stær 48 FU, Rødstjert 1 YF, Engpiber 39 YF, Hvid Vipstjert 1 YF, Hvid Vipstjert 1 R, Tornirisk 2 YF, Stillits 2 YF, Rørspurv 1 YF. Poul Vestergård Rasmussen
Gudbjerg Skov/Højbjerg: Skovsanger 1 SY. Lars Kirk
Tange å: Landsvale 20 (samler til rede). Poul Brugs Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge: Lille Præstekrave 2 R. Asger Sværke
Botofte Skovmose:
Drosselrørsanger 1 FU . Jane Ditzel 
Brændegård Sø: Lille Præstekrave 1 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Lille Præstekrave 1 FU. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Klyde 31 YF, Dværgterne 4 R. Niels Bomholt Jensen
Dovns Klint:
Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 8120 T, Hvid Stork 1 OF, Hvepsevåge 5 T, Rød Glente 2 TF, Sort Glente 5 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Sort Glente 1 OF. Jakob Sunesen
Elsehoved: Sortsvane 1 R. Peter Pelle Clausen
Enge v/Odense Ås udløb: Isfugl 1 OF, Skægmejse 1 OF. Jens Kristian Holm
Fakkebjerg: Rød Glente 3 OF, Sort Glente 1 OF. Henrik Mørup-Petersen
Fakkebjerg:
Hvid Stork 1 OF, Hvepsevåge 12 NV, Blå Kærhøg 1 F R, Rød Glente 5 OF, Sort Glente 2 OF, Dværgfalk 1 M OF. Jakob Sunesen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 19 R, Sorthalset Lappedykker 5 FU, Klyde 60 YF UF. Martin Rheinheimer  
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal:
Vandrefalk 3 R. Jens Kristian Holm
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 6 YF, Sorthovedet Måge 1 YF, Fjordterne 6 YF. Asger Sværke
Gudbjerg Skov/Højbjerg: Skovsanger 1 SY. Lars Kirk
Gulstav:
Hvid Stork 1 OF, Hvepsevåge 14 T, Blå Kærhøg 1 F OF, Rød Glente 4 OF, Sort Glente 5 S, Pirol 3 SY, Savisanger 1 SY, Gulbug 7 SY. Søren Bøgelund 
Gulstav Mose:
Savisanger 1 SY. Frank Jensen-Hammer
Gulstav Mose:
Savisanger 1 SY. Niels Andersen
Gulstav Mose:
Sivsanger 4 SY. Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 1800 Ø,
Hvid Stork 1 TF, Rød Glente 2 2K S, Sort Glente 3 2K S, Rødrygget Tornskade 5 FU, Savisanger 1 SY, Karmindompap 1 R. Ole Goldschmidt
Gulstav Vesterskov:
Pirol 1 SY. Ole Goldschmidt
Gulstav Vesterskov:
Pirol 1 SY. Søren G. Nielsen
Gulstav Østerskov:
Pirol 1 SY. Ole Goldschmidt
Gulstav Østerskov:
Pirol 1 SY, Grå Fluesnapper 5 FU. Søren G. Nielsen
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 2000 R. Martin Rheinheimer
Gyldensteen: Engsøen: Sorthalset Lappedykker 1 FU. Erik Busk
Gulstav Østerskov:
Pirol 1 SY. Frank Jensen-Hammer
Hundstrup Å (vej 44 til udløb): Fiskeørn 1 FU. Arnbjørn Jens Jørgensen
Konabbe Skov: Havørn 2 OF. Leif Bisschop-Larsen 
Langelandssund u.f. Elsehoved-Vængemose: Sortsvane 1 R. Olav Egelund
Langesø: Årligmark Skov: Sort Glente 1 SV
. Anton Markvard
Monnet, Tåsinge: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 535 T, Stor Præstekrave 22 R, Dværgterne 1 FU, Havørn 2 R,
Sanglærke 161 YF. Poul Vestergård Rasmussen
Møllemade/Ellemose: Stenpikker 10 R. Michael Brunhøj Hansen
Nørreballe Nor:
Hvid Stork 1 FU. Niels Selck
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Rørdrum 1 SY. Jane Ditzel
Sylten, Hjortholm: Rørdrum 1 YF SY, Rørdrum 1 FU. Leif Bisschop-Larsen
Søgård Mose (Langeland): Rød Glente 2 T. Søren G. Nielsen
Thurø By m.m.: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 450 Ø. Arne Bruun  
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 230 Ø. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY, Skægmejse 4 R. Søren G. Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Atlingand 1 FU, Rørdrum 4 SY, Rovterne 1 FU,
Rødrygget Tornskade 7 FU, Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Ole Goldschmidt
Tårup (Hindsholm): Trane 3 N, Fiskeørn 1 N. Esben Eriksen 

Observationer fra tidligere....   

DOF's aktuelle nyhedsbrev d. 20/02 - 2022:
               Havørnebestand på himmelflugt

               Massedød af havfugle på vestkysten af Fanø

               Ny fugleart for Danmark: Hvidhovedet skarveand spottet på Sjælland
               Kom til Ørnens Dag 27. februar 2022

         
                                 Svendborgsund ved Iholm. Webcam i fuld størrelse Tryk her...

 

            Vejret i Iholm
Detaljeret vejrudsigt
                   

      

                         

                                               DOF¨s lokalafdelinger i Danmark

                                          Søg info på Svendborgs Aktuelle Naturside 

   Brug Dofbasen og dine Fugleobs ses her!   Efter Lok. - Efter Art.      Sidste 30 dages obs på Fyn
 

Gamle nyheder: Arkiv
              Vilde ørnedage i Skagen. Henrik Haaning Nielsen Netfugl
              Referat fra Repræsentantskabsmøde april 2022. DOF
              Skagen Fuglestation Årsskrift 2021
              Havørn fundet skudt på Lolland. DOF.dk
              Tirsdagsanalysen – uge 20. Af Jens Peter Bech DOF Fyn
              Rapport fra nattergaleturen til Sollerup den 17. maj 2022. LIlly Sørensen DOF Fyn
              Skovbryn og hasselmus. Af Ian Heilmann Gylle.dk
              Ko-færgen er reddet - Henriks køer kom alligevel på ø-ferie. FAA
              CES-Svendborg 2. periode (10/5-22). Af Bjerregaard, Rytter & Teglhøj DOF Fyn
              Den store finale. Af Freya Mørup-Petersen DOF Fyn
              Fuglemorgen ved Tange Å
              Halsmærket Grågås på Lyø. Af Niels Bomholt og Lilly Sørensen DOF Fyn
              Spændende ejendom i Karlsmosen er til salg. Tekst af Henrik Kalckar, fotos af Reka Nielsen DOF Fyn
              Makisanger - En finderberetning af Bent Jakobsen. Netfugl
              Tirsdagsanalysen – uge 19. Af Jens Peter Bech. DOF- Fyn (Med flotte fotos!)
              Svaler og Hornfisk. Af Peter Teglhøj og Hans Rytter DOF Fyn
              Broholmsskarven. Tekst og foto, Poul Brugs Rasmussen
              DOF Fyn på Tarup-Davinde-dagen 30.april 2022. Af Børge Langkilde Rasmussen, Jette S. Gandrup.
              Goddag - jeg ringer om en Sort Ibis. Af Esben Eriksen DOF Fyn
              Sort Ibis - et Bededagsferieprojekt? Af Esben Eriksen DOF Fyn
              Stenvendere kan være svære at se. Af Leif Bisschop-Larsen DOF Fyn
              Tirsdagsanalysen - uge 18. Af Esben Eriksen DOF Fyn
              Engen er nu gyldengul af tunge kabbelejer. Af Ian Heilmann Gylle.dk
              DOF Fyn 50 år i dag (9.maj). Af Niels Andersen DOF Fyn
             Tårnenes Dag: Nr 1 Gulstav Mose med 97 arter.
              Fugleiagttagelse og fuglebeskyttelse bør gå ”hånd i hånd”. Af Kurt Due Johansen DOF Fyn
              Den Blå Glente kommer! Henrik Haaning Nielsen Netfugl
              Fynsk Havterne med mange kilometer i vingerne. Af Søren Gjaldbæk DOF Fyn
              Sybergland et vadefuglemekka. Af Esben Eriksen DOF Fyn
              Tirsdagsanalysen – uge 17. Af Jens Peter Bech DOF Fyn
              Uhyre sjælden fugl fundet død. TV2ØST + Club300-Stendrossel ved Borreby Mose
              CES-Svendborg 1. periode (1/5-22). Af Michael Bjerregaard & Peter Teglhøj
              Knap 16 årig havterne ved Bøjden Nor. Tekst og Foto Erik Thomsen
              Turrapport fra Nakkebølle Inddæmning 10. april 2022. Michael Bjerregaard DOF Fyn
              Det Grønne Råd - Nyborg Kommune. Af Peter Pelle DOF FYN
              Åbent Hus i dag på Keldsnor Fuglestation, 1/5-2022. DOF Fyn
              Forår med gæslinger og ankomster.
              HJÆLP! DOF Fyns Formidlingsgruppe søger hjælpere til d. 30/4. Af Børge Langkilde Rasmussen DOF Fyn + mere
             Tirsdagsanalysen - uge 16. Af Claus Dalskov DOF Fyn
              Nyt fra bestyrelsen den 2. april 2022. DOF Fyn
              Tirsdagsanalysen uge 15. Af Per Rasmussen DOF Fyn
              Sidste udkald: Tur til Vejlerne 22-24 april 2022. Af Niels Bomholt DOF Fyn
              Vestlige Kenya. 20/11 – 4/12 2021. Lilly Sørensen (fotos) og Niels Bomholt (tekst)
              Traner Hornborgasjön webcam 1 + 2 + statistik
              Langtids-påskeprognose. Af Esben Eriksen DOF Fyn
              Tirsdagsanalysen - uge 14. Af Søren Gjaldbæk DOF Fyn
              Dialogmøde DOF Fyn, Naturstyrelsen Fyn og Miljøstyrelsen Fyn. Af Henrik Kalckar DOF Fyn + Referat
              Tysk Havørn på Siø. Af Søren Gjaldbæk DOF Fyn
              Set i Felten, første kvartal 2022. Henrik Haaning Nielsen Netfugl
              Klimaændringer giver arktiske gæs medvind om vinteren. Jan Skriver DOF
              Forårstur til Fyns Hoved. Tekst og fotos: Karen Koefoed DOF Fyn
              Foråret kører på hestekræfter. Af Ian Heilmann Gylle.dk
              Nyhedsbrev fra DKU. Henrik Böhmer Netfugl
              Tirsdagsanalysen - uge 13. Af Hanne Lauritzen DOF Fyn
              Sortbrynet albatros filmet nordøst for Skagen i lørdags
              Russisk Bligås i Neverkær. Af Esben Eriksen DOF Fyn
              Prærietrane ved Tranekær fundet af Claus Dalskov.
              Boligtilbuddet til Stor Skallesluger udvides atter. Af Niels Andersen Dof Fyn
              20 spørgsmål til Lars Tom-Petersen (Ærø/Randers). Jan Lindgaard Rasmussen Club300
              Kig godt efter benene på vinterens snespurve. Jan Skriver DOF
              Rørhøgen ved Bjørnemosegård af Lars Kirk
              Belize - en tropisk corona-korridor i aften kl 19:00. Allis Nielsen og Michael Mosebo Jensen
              Tirsdagsanalysen - uge 12. Af Claus Dalskov Dof Fyn
              Møde i Naturpolitisk Udvalg, den 28. februar 2022. DOF Fyn
              Mår angriber stor hornugle: Det er helt vildt
              Lille Vildmose - vild; men kæmpe stor. Poul Vestergård Rasmussen
              Tirsdagsanalysen - uge 11. Af Freya G. Mørup-Petersen DOF Fyn
              Stedfast Svartbag. Af Søren Gjaldbæk DOF Fyn
              Vandfugletælling 12.-20. marts 2022. DOF-basen + DOF Fyn
              Lidt fra Ørnens Dag den 27. februar 2022. Jette Gandrup DOF Fyn
              Danmarks ældste slørugle druknet i drikketrug. Jan Skriver DOF
              Fynsk ringmærket Musvåge aflæst i Västra Götaland. Hans Rytter DOF Fyn
              Tirsdagsanalysen - uge 10. Af Hanne Lauritzen DOF Fyn
              Ø-Undersøgelsen - Referat af møde. Af Lene Parkø DOF Fyn + Niels Andersens powerpoint
              Tre trækdage med Traner? Esben Eriksen DOF Fyn (d. 11.-13. marts) + Hjælp til Zello Træktal fre/lør/søn
              Projekt Pibesvane + kort
              Se på fugle - på Hovedet. Af Esben Eriksen DOF Fyn
              Sjagger er ved at få yngledragt. Fotos Erik Thomsen
              Den sorte ibis ved Ribe – adult eller 2K? Henrik Haaning Nielsen Netfugl
              Fugleovervågning I Tarup-Davinde. Henrik Kalckar DOF Fyn
              Sidste weekend denne vinter den 25. - 27. februar 2022. Snatur-bloggen
              Tirsdagsanalysen - Uge 9. Af Freya G. Mørup-Petersen DOF-Fyn
              Referat generalforsamling DOF Fyn 2022 + grupper og udvalgs indlæg
              Skarveanden fra Sundet - de (måske) sidste ord! Af Søren Gjaldbæk DOF Fyn
              Er skrueaks uddød i Danmark?               Thurø Rev            
              Vil du tjekke vinden så prøv Earth
              "Det tabte Land.dk" Fortællinger om vådområder på FYN
              Snatur på Facebook - også en måde at kontakte Snatur                  Snatur-gruppen
              Husk at indberette insekter fra Fyn på www.fynskeinsekter.dk Se nyeste obs!
              Farvemærkede havørne    
              Se flere nyheder her

Læs rejseberetninger:
              Fra:Vestlige Kenya. 20/11 – 4/12 2021. Lilly Sørensen (fotos) og Niels Bomholt (tekst)
              Fra  Island i september 2021. Lilly Sørensen & Niels Bomholt
              Fra Bhutan, Tordendragens rige den 13.-26. februar 2020. Niels Bomholt m.fl
              Fra Brasilien, Pantanal og Amazonas. 8 - 21 oktober 2019. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
              Fra New Foundland og Nova Scotia juli. 2018. Lilly Sørensen & Niels Bomholt
              Fra Nepal forår 2018. Lilly Sørensen og Niels Bomholt
              Fra Grækenland. Stortur i dagene 7. maj – 14. maj 2018. Natur Østfyn
              Fra Antarktisk, Falklands øerne og Syd Georgien efterår 2017. Lilly Sørensen og Niels Bomholt
              Fra Surinam februar 2017. Lilly Sørensen (foto) og Niels Bomholt (tekst)
              Fra Kap Verde Øerne november 2016. Lilly Sørensen (foto) og Niels Bomholt (tekst)
              Fra Seychellerne oktober 2016. Lilly Sørensen (foto) og Niels Bomholt (tekst)
              Fra Columbia februar. 2016 af Lilly Sørensen og Niels Bomholt
              Fra Ghana 13.-25. nov. 2015 af Lilly Sørensen og Niels Bomholt
              Fra Korsika "Hvalfærgen til Korsika", juli 2015 af Arne Bruun      
              Fra Uganda d. 09/02-23/02 af Lilly Sørensen og Niels Bomholt
              Fra South Africa: Mpumalanga m.m. + Lesotho af Michael Mosebo
              Læs rejserapporter af Michael Mosebo Jensen på Cloudbirders.com
              fra Tanzania 2012 af Lilly Sørensen og Niels Bomholt      
              fra Chile - South, Central and North 17th Feb - 6th Mar 2012. Michael Mosebo Jensen     
              fra Thailand årskiftet 12/13. Anders Odd Wulff Nielsen                
              fra Korsika 29/06 - 11/07 2012 af Arne Bruun    
              fra Madagaskar 20/11 - 6/12 2010 af Lilly Sørensen og Niels Bomholt            
              fra The Philippines mm 19 feb - 7 mar 2010 af Michael Mosebo Jensen             
              fra Namibia: 3-18 oktober 2009 Lilly Sørensen og Niels Bomholt
              fra Eastern Venezuela: 12 feb-3 marts 2009 Michael Mosebo Jensen   
              fra Vietnam - Feb 15 - Marts 2 2008 af Michael Mosebo Jensen
              fra Peru: Bodil Rytter, Hans Rytter, Erik Danielsen, Lilly Sørensen og Niels Bomholt       
              fra Brasilien okt- nov 07 af Lilly Sørensen og Niels Bomholt                  
              fra Kyrgyzstan og Kazakhstan med Fynboer
              fra Extremadura Fotogalleri MidtfynsNatur
              fra Extremadura rejsebeskrivelse af Henrik H Søndergaard + billeder *             
              fra Costa Rica nov 2005 Lilly Sørensen og Niels Bomholt PDF-fil (650kb)               
              fra Azorerne (Erik Ehmsen) PDF-fil (312kb)
              fra Cuba marts 2005 af Michael Mosebo Jensen (768kb)
              fra Goa - Feb 19th - Mar 4th 2006 by Michael Mosebo Jensen              
              fra Goa/Indien LIS & NBJ (Lilly Sørensen & Niels Bomholt) PDF-fil (240kb)
              fra Den Arabiske Halvø MMJ (Michael Mosebo Jensen) PDF-fil (280kb)
              fra Chile LIS & NBJ (Lilly Sørensen & Niels Bomholt)
              fra Texas MMJ (Michael Mosebo Jensen)
              Find flere på Cloudbirds Netfugl

               Vidste du
               - at du kan gøre Snatur til din startside med et klik :-)
               - at der findes en liste over Hvem der har set hvad i Danmark
               - at der nok også kommer fynboer på                - Årslisten 2012  
               - at der er 2 fynboer på sidste års Top Ti           - Årslisten 2011  
               - at der er 1 fynboer på sidste års Top Ti           - Årslisten 2009  
               - at der er 1 fynboer på sidste års Top Ti           - Årslisten 2007  
               - at der er 3 fynboer på sidste års Top Ti           - Årslisten 2006        
               - at der er 4 fynboer på sidste års Top Ti           - Årslisten 2005              
               - at der er mange fynboer på sidste års Top Ti - Årslisten 2004

INSEKTER og andre smådyr: [Tidligere observationer] Da/La - La/Da *

 

Husk at indberette www.fynskeinsekter.dk Se nyeste obs!

                                                       
                                                    Hvepseedderkoppen i DK 

BOTANIK [Tidligere observationer] [Fynsk Natur]

Floraen på Siø              Se floraliste fra flere øer400

SVAMPE:  [Tidligere observationer]

PADDER/KRYBDYR: [Tidligere observationer][Padder & krybdyr på Dof-basen]

Lørdag den 9. april 2022  

Fyns Hoved: Hugorm 2 R. Poul Vestergård Rasmussen

 

Søndag den 6. februar 2022  

Thurø, Søndervej: Springfrø 8 F Kvæk. Arne Bruun

Mandag den 8. juni 2020  

Stjovl gadekær: Grøn frø 1 SY. Poul Brugs Rasmussen

  

Mandag den 26. maj 2020          

Svendborgsund: Snog 1 R . Steen Winkel

PATTEDYR: [ Tidligere observationer ]

                          Se også*: [Gamle obs] * [DOF-Fyn] [Storke-link]

   
  Meldinger på Birdcall
 
                                                                                Opdateret den 27 maj 2022 21:17:06   

 

                       
 Gæstebog

 Chart.dk                                                                           Opdateret den 27. maj 2022

real time web analytics

  Svendborgs Aktuelle Naturside på www.Snatur.dk - Erhardt Ecklon