[ Tilbage ]

Herpetologisk Fænologi 2014

Herpetologiske fænologiarter i DK (19871 bytes)
Læs her obs fra
2014 [januar 2014 - december 2014]
2013 [januar 2013 - december 2013]
2012 [januar 2012 - december 2012]
2011 [januar 2011 - december 2011]
2010 [januar 2010 - december 2010]
2009 [januar 2009 - december 2009]
2008 [januar 2008 - december 2008]
2007 [januar 2007 - december 2007]
2006 [januar 2006 - december 2006]
2005 [januar 2005 - december 2005]
2004 [januar 2004 - december 2004]

2003 [januar 2003][februar 2003][marts 2003][april 03][maj 03][juni03][juli 03-dec03]
2002 [Januar og februar][marts][april][maj][juni][juli/august][september/oktober/nov/dec/]
2001 [ januarogfebruar][marts][april][maj][juni/juli/august/september/oktober/november/december
2000
[marts][april][maj][juni][juli][august][september, oktober, november, december]  

Siden er sidst opdateret:
18. januar 2015 [Deltagerlisten]

Padder
2014vandring


I vandhul, excl overvintrende

Kvæk

(for salamandre, yngleadfærd)


æg


larver

nymeta
morf.

Forekomst før vintersøvn. 
Lille vandsalamander

(Triturus
vulgaris)

[TILBAGE]    [TOP] 

20/2 Svendborg EEE

.

.

.  

 

 .

  

Stor
vandsalamander

(Triturus
cristatus)[TILBAGE] 
  
[TOP] 

22/2 Svendborg EEE

 

 

.

 

 

.  

 

 .  

 

Bjergsalamander

(Triturus
alpestris)
[TILBAGE]    [TOP] 

vandring I vandhul, excl overvintrende

 

(kvæk )

 

æg

 

larver

 

nymetamorf.
 .
Forekomst før vintersøvn. 

 

Skrubtudse

(Bufo bufo)


[TILBAGE] 
  
[TOP] 

10/2 Øster Skerninge. Niels Andersen

.

.

 26/3 Engene, Svendborg EEE

.

.

.

Strandtudse

(Bufo calamita)[TILBAGE] 
   
[TOP] 

vandring
.
I vandhul, excl overvintrende
.

 

kvæk .
 7/4 Bjernekrogen Faaborg. Gunnar Knudsen
æg

22/4 Remmerslund, Hedensted Marian Würtz Jensen

larver
. 

 

nymetamorf.
 .
Forekomst før vintersøvn. 
Grønbroget tudse

(Bufo viridis)


[TILBAGE] 
   
[TOP] 

.

  

.

.

 .

Løgfrø

(Pelobates fuscus)[TILBAGE] 
   
[TOP] 

vandring
.

 
I vandhul, excl overvintrende
.

  
. æg
.

 

larver
.
nymetamorf.
 .
Forekomst før vintersøvn. 
 

 

Klokkefrø

(Bombina bombina)


[TILBAGE]     [TOP] 

 

 

 

    

. .

 

 

 

 

 

 .

.

 

Spidssnudet frø

(Rana arvalis)

[TILBAGE] 
   
[TOP] 

vandring
. 
I vandhul, excl overvintrende

  
kvæk
.
æg
20/3 Gulstav Mose EEE
larver
 .
nymetamorf.
 .
Forekomst før vintersøvn. 

 

Butsnudet frø

(Rana temporaria)

[TILBAGE] 
   
[TOP] 

19/2 Herning. F&N

.

.

 

19/3 Engene Svendborg EEE

.

.

.  

Springfrø

(Rana dalmatina)

LINKS: 1997 1998/1999 & 2000
     

Se FugleogNatur
[TILBAGE] 
   
[TOP] 

vandring
.
I vandhul, excl overvintrende
22/2 Engene Svendborg EEE
kvæk
.
æg
21/22/2 Engene Svendborg EEE
larver
.
nymetamorf.
 .
Forekomst før vintersøvn. 
.
Grøn frø

(Rana esculenta)


[TILBAGE] 
  
[TOP] 

.

 

 

.

.

.

  

 .

.

Latterfrø

(Rana ridibunda)


[TILBAGE] 
  
[TOP] 

vandring  I vandhul, excl overvintrende 

 

kvæk 
 

æg 
 

 

larver 

 

nymetamorf.
 .
Forekomst før vintersøvn. 

 

Løvfrø

(Hyla arborea)

[TILBAGE]    [TOP] 

.

 

 

  

 

.

 . 

  . 

.   .

 

yellow_u.gif (1028 bytes)

 Krybdyr
2014

Forekomst efter vintersøvn

hamskifte

parring

æg

unger

andet
Skovfirben

(Lacerta vivipara)

[TILBAGE]     [TOP] 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markfirben

(Lacerta agilis)

[TILBAGE]     [TOP] 

.

  

 

  

 

  

    

 

 

Stålorm

(Anguis fragilis)
[TILBAGE]    [TOP] 

.

  .  

 

 

 

 

 

 

Hugorm

(Vipera berus)

[TILBAGE] 
  
[TOP] 

.
 
.  

 

 

 

 

 

 

 

Snog

(Natrix natrix)

[TILBAGE]    [TOP] 

.

 

 

.

.

  .

 

 

 

Glatsnog

(Coronella austriaca)

[TILBAGE]     [TOP] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europæisk sumpskildpadde

(Emys orbiculatis)

[TILBAGE]    [TOP] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yellow_u.gif (1028 bytes) Tilbage til sidestart [ Direkte til nyheder ]

Deltagernes initialer: (1998 - 2014) [TOP] 

AA Andreas Andersen, Als
AB  Arne Bruun, Thurø
AH   Asbjørn Holm, Ribe
AWJ    Allan Wilken Jensen
AS    Anne Solholm
AØ    Anders Østerby, Hjørring
BHJ    Bjarke Huus Jensen
BH  Bente Hansen
BL  Bjørli Lehrmann, Lillerød
CP    Christian Petersen, Århus  
DC    Ditte Guldager Christiansen  
DH    Dennis Hansen, Vestfyn  
EE  Erhardt Ecklon, Svendborg
EH   Erik Ehmsen, Øster Hæsinge
ES  Erik Simonsen, Lolland
FH  Frederik Hansen, ENØ 
FP   Finn Hansen, Bornholm  
GO   Gitte Olsen, Midtlolland
HC   Henning Christiansen, Sønderborg
HB  Henrik Bringsøe, Køge
JF   John Frisenvænge, København
JE   Jørgen Eggers, Langeland
JB   Jens Bech, Strynø
JK   Jan Kjærgaard, Silkeborg
JL  Jakob Lausen, Lille Lyngby Hjemmeside
JM  Jan Mathiasen, Vejlerne 
JN Jens Nørregaard, Seattle
JPK   Jørgen Peter Kjeldsen, Vejlerne
JV   Jens Vahl, Ribe
KBJ  Kim Bang Jensen, Ærø 
KDJ   Kurt Due Johansen, Seden Strand
KJ   Kurt Jørgensen, Roskilde
KF   Kåre Fog, Veksø
KV   Kasper Vincents
LB  Lars Briggs, Odense
LBD   Lasse Bergendorf, Helsingborg
LBL    Leif Bisschop-Larsen, Gudbjerg
LG Leif Gjerde, Lillestrøm, Oslo
LH  Lars Hansen, Langeskov  
LV  Lars Iversen, Næstved?  
LJG  Lars Jørgen Grønbjerg, Vrads  
LHS  Leif H Sørensen, Trente Mølle  
MH  Mogens Holmen, Frederiksborg
MAH Martin Hesselsøe
MJBC Michael Johnson & Bolette Crossland
ML  Michael Løgstrup
MV  Morten Vincents Dornby, Roskilde
MVRK  Mark Verbruggen,  Rik Kleinsmit
ND   Niels Damm, Odense
MTJ   Morten Top-Jensen, Bornholm
MW   Marian Würtz Jensen, Vejle
NR  Niels Riis, Odense
OJ   Ole Johansen
OØA   Ole Østergaard Andersen, Rødding
OL   Ove Lustÿ, Vordingborg
PA Per Andersen Avernakø
PEH Poul Evald Hansen Albertslund
PH  Poul Henrik Harritz, Birkholm  
PHJ  Peter Hjeds
PHM  Poul Hald-Mortensen, Vejlerne
PK Per Klit Christensen 
PR  Poul Rasmussen, Taasinge 
PRA  Peer Ravn, Slagelse
RHJ   Rosalina H. Johnson, Allerød
SB   Sandra Brodin, Stockholm 
ST   Sven Thorsen, Sydvestlolland
SØ  Søe Pedersen, Mariager   
TBU  Tage Burholt, Skørping
TH  Tove Hels
TØ  Tine Østergaard Holm
TV Thomas Vikstrøm, København 
UF Ulla Friborg, Svendborg
UKM Uffe & Kirsten Mikkelsen, Åbenrå
US   Ulrik Smed, Århus

 [Top] [ Tilbage ]


Tidligere års obs kan hentes her:

Med ønsket om et godt padde- og krybdyr-år.  Mvh Erhardt Ecklon yellow_u.gif (1028 bytes)


Skriv til: 1ama028u.gif (2192 bytes) Bjarke Huus Jensen eller Erhardt Ecklon
Ændret sidste gang den 18. januar 2015.       

This page is part af:http://www.snatur.dk