Status for paddernes udbredelse i Fyns Amt
                Spidsnudet frø (Rana arvalis)

                 
                                                         SPIDSSNUDET FRØ

Arten er i stærk tilbagegang. Den er forsvundet fra Bjørnø, Hjortø, Tåsinge og store områder på Fyn.  Sydlangeland har endnu større bestande. Gulstav, Lunden, Fakkemose, Søgaard, Tryggelev, Piledybet, Harsmark, Klisenor, Salmenor, Fredmose, Mosen nord for Tryggelev ved Bjergene, Piledybet, Mosen ved Vågebjerg syd for Humble, Mosen ved Degnehøj øst for Humble, Den midterste mose syd for  Blandebjerg mellem Hennetved og Lindelse, På Skovsgaard i [mose nr. 13], Stoense, Klintholm og Hindsholm.

                                 

                     [Stor vandsalamander]  [Lille vandsalamander] [Skrubtudse] [Grøn frø] [Strandtudse]

                             [Klokkefrø] [Grønbroget tudse] [Springfrø] [Butsnudet frø] [Spidsnudet frø]

                                    Startside            Skema          Padder i DK       Indberetningsside