Status for paddernes udbredelse i Fyns Amt

                              

                          

Grønbroget tudse (Bufo viridis) er forsvundet på 80-90% af de steder den tidligere var almindelig.
Tidsrummet er fra 1940'erne indtil 1980'erne. Siden 80'erne er tilbagegangen accelereret. 
På Fyn har den grønbrogede tudse kun været almindelig på øerne i det Sydfynske Ø-hav. I 80'erne
kunne den høres på Langeland sydøst for Rudkøbing og på Nordlangeland ved Lohals og ved Hov.
Begge steder er den sandsynligvis forsvundet, dog kan der være enkelte voksne dyr tilbage.
På kortet her ovenover er der markeret grønbroget tudse på Midtfyn og ved Torø-Huse, men begge
oplysninger er tvivlsomme og har aldrig kunnet verificeres. En enkelt grønbroget tudse han er hørt ved Føns.
Tudsen fandtes tidligere på dele af Fyns sydkyst vest for Syltemadeåens udløb, men den uddøde her i 80'erne. 
Det eneste sted på selve Fyn hvor den med sikkerhed yngler er ved Knold, Faaborg.
Følgende steder er der stadig Grønbroget tudse: 
Knold (Dyreborg), Bøjden, Korshavn, Skarø, Birkholm, Taasinge, Odden, Hjelmshoved, Hjortø, Ommel (Ærø), 
Store Egholm, Strynø, Strynø Kalv, Sprogø.
Se også www.snatur.dk med oplysninger om Grønbroget tudse meldinger fra de senere år.
På FugleogNatur kan der læses mere om Grønbroget Tudse

        [Stor vandsalamander]  [Lille vandsalamander] [Skrubtudse] [Grøn frø] [Strandtudse]

                [Klokkefrø] [Grønbroget tudse] [Springfrø] [Butsnudet frø] [Spidsnudet frø]

                      Startside            Skema          Padder i DK       Indberetningsside