Status for paddernes udbredelse i Fyns Amt

                              

                      

Tilbagegang på 35% siden 40érne. Tilbagegangen er accelereret siden 1980, men der findes kun få præcise oplysninger om dette, da der ikke er foretaget nogen overvågning af arten.

            [Stor vandsalamander]  [Lille vandsalamander] [Skrubtudse] [Grøn frø] [Strandtudse]

                    [Klokkefrø] [Grønbroget tudse] [Springfrø] [Butsnudet frø] [Spidsnudet frø]

                           Startside            Skema          Padder i DK       Indberetningsside