Status for paddernes udbredelse i Fyns Amt

                              

                   

Er den mest udbredte brune frø i det sydfynske område. Almindelige. bestandene er stabile, men svinger fra lokalitet til lokalitet.

         [Stor vandsalamander]  [Lille vandsalamander] [Skrubtudse] [Grøn frø] [Strandtudse]

                [Klokkefrø] [Grønbroget tudse] [Springfrø] [Butsnudet frø] [Spidsnudet frø]

                          Startside            Skema          Padder i DK       Indberetningsside