Status for paddernes udbredelse i Fyns Amt

                              

                                       

Den butsnudede frø er forsvundet fra ca 50% af sine ynglesteder frem til 1980. Lokaliteter med et stort antal frøer er forsvundet i et langt større tempo, nemlig 90 % i samme periode.
Tilbagegangen er sandsynligvis accelereret efter 1980. En undersøgelse i et landbrugsområde på Als viser en nettotilbagegang i løbet af 1980érne på 40%-50% pr. tiår i antal lokaliteter. Dertil kommer givetvis yderligere en tilbagegang i bestandsstørrelse

        [Stor vandsalamander]  [Lille vandsalamander] [Skrubtudse] [Grøn frø] [Strandtudse]

                [Klokkefrø] [Grønbroget tudse] [Springfrø] [Butsnudet frø] [Spidsnudet frø]

                          Startside            Skema          Padder i DK       Indberetningsside