Status for paddernes udbredelse i Fyns Amt

                              

                                     

Den eneste padde, der viser tegn på at kunne klare sig ! 

           [Stor vandsalamander]  [Lille vandsalamander] [Skrubtudse] [Grøn frø] [Strandtudse]

                    [Klokkefrø] [Grønbroget tudse] [Springfrø] [Butsnudet frø] [Spidsnudet frø]

                           Startside            Skema          Padder i DK       Indberetningsside