Status for paddernes udbredelse i Fyns Amt

                              

                       

Den grønne frø klarer sig i sine basisområder tilsyneladende nogenlunde.

        [Stor vandsalamander]  [Lille vandsalamander] [Skrubtudse] [Grøn frø] [Strandtudse]

            [Klokkefrø] [Grønbroget tudse] [Springfrø] [Butsnudet frø] [Spidsnudet frø]

                  Startside            Skema          Padder i DK       Indberetningsside