Status for paddernes udbredelse i Fyns Amt

                              

 

 

                                                     Intet kort!

 

 

I 1980 var der kun 8 bestande tilbage. Fra 1980 og frem til i dag er der blevet gravet en række ny vandhuller. Siden 1986 er ingen klokkefrøbestande forsvundet i Danmark. Der laves nye bestande siden 2000 med det formål at bestandene skal tælle ca 500 voksne individer. Der oprettes dubletbestande, hvor klokkefrøene tidligere har været. Oprensning og gravning af vandhuller.
Forventede resultater:
Indsamling af 22.500 æg fra 6 eksisterende bestand
Udsætning af nyforvandlede klokkefrøer på Avernakø, Østfyn, Ærø, Hjortø, Nekselø og Agersø
Udsætning af nyforvandlede klokkefrøer på østfyn, Sydlangeland, Birkholm, Asnæs, Røsnæs og Knudshoved Odde.

        [Stor vandsalamander]  [Lille vandsalamander] [Skrubtudse] [Grøn frø] [Strandtudse]

            [Klokkefrø] [Grønbroget tudse] [Springfrø] [Butsnudet frø] [Spidsnudet frø]

                    Startside            Skema          Padder i DK       Indberetningsside