Status for paddernes udbredelse i Fyns Amt

                                     Vælg en art og du vil komme til en side om artens status på Fyn      
                                                               Klik på en padde og læs mere!                           

                      Kan du gætte hvilken art? :-)

                [Stor vandsalamander]  [Lille vandsalamander] [Skrubtudse] [Grøn frø] [Strandtudse]

                     [Klokkefrø] [Grønbroget tudse] [Springfrø] [Butsnudet frø] [Spidsnudet frø]

                                     Startside   Lokalkomiteer   Observationer    Skema         Padder i DK