Paddeobs Middelfart / Nr. Åby NR 445

Tirsdag den 15. april 2003. 
Jeg er 'nødt' til at fortælle at jeg her til aften besøgte et vandhul i en gammel grusgrav i Staurby Skov
(Middelfart). Her var en vrimmel af Stor Vandsalamander (Triturus cristatus) - et smukt skue ! Ved den nordøstre bred synes bunden helt levende af snesevis af salamandre. Næsten udelukkende store! Også enkelte skrubtudser (Bufo bufo).
Ved vandhul i Kongebroskoven sås fire ægklumper af Butsnudet Frø (Rana temporaria), samt nogle få Skrubtudser i parring.
Ved mit eget vandhul (Slengeriksvej 9) sås enkelte Lille Vandsalamander (Triturus vulgaris) samt unge Butsnudet Frø (Rana temporaria).
Springfrø (Rana dalmatina) har jeg forgæves eftersøgt her i marts - april i parken ved Hindsgaul Slot. Her ynglede mindst 9 dengang Kåre Fogs atlasundersøgelse kørte. Men det er jo også snart mange år siden. Jeg er bange for at Springfrø er forsvundet fra min del af verden. 
På Eskørvej over Flægen var ihjelkørt i snesevis af padder i går - jeg forsøgte ikke 
artsbestemmelse - men der må være en pæn bestand i området.
Ved Tybrind Avlsgård var en enkelt Butsnudet Frø (Rana temporaria) ved at gøre klar til æglægning. Med venlig hilsen Lars Christiansen LK formand Middelfart 

        [Stor vandsalamander]  [Lille vandsalamander] [Skrubtudse] [Grøn frø] [Strandtudse]

                [Klokkefrø] [Grønbroget tudse] [Springfrø] [Butsnudet frø] [Spidsnudet frø]

                        Startside            Skema          Padder i DK       Indberetningsside